આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

તેલનું વાસ લેવું (Vaporization)

Print PDF
બઘા ઉપયુકત તે એ જંતુનાશક (સંસર્ગ ના થાય તે માટે મદદ કરે છે) અને ત્વચાનું બાષ્પીભવન ઝડપી બનાવે છે, માટે તે એક ઉત્ત્તમ રીતે કામ કરે છે. વિવિધ પ્રકારનો તેલ જુદા-જુદા પ્રકારનું વાતાવરણ સર્જે છે. ઉદા. આરામદાયક જૂઈ તેમજ કલેરી સેગ (Clary Sage) પાર્ટીઓમાં (લોકોનો મેળાવો) તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કામે જતી વખતે પેપરમિંટનો ઉપયોગ કરવાથી તમારા મનને સ્વચ્છ રાખે છે. બાષ્પીકરણ કરવા માટે અનેક પ્રકારના સાધનો ઉપલબ્ધ છે. ગરમ પાણીના વાસણમાં અથવા કેટલીક વખતે બે-ચાર ટીંપા પૃષ્ઠભાગ પર નાખી અને તે માટે નાનું વાસણ કે જેને મીણબત્તી ઉપર ગરમ કરી શકાય ’અરોમા સ્ટોન’ નો અસરકારક ઉપયોગ જે વીજળી દ્વારા ધીમા તાપમાને વાસમાં રૂપાંતર થાય છે જેને લીધે પાણી અને તેલનો ઓછો પ્રમાણ લાંબા સમય સુધી ચાલે છે.

જૂઇ
ભાવનાઓને ઉત્સાહીત, આરામદાઇ, કોમળ તેમજ આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે, તાણને ઓછો કરવા માટે જૂઇનું તેલ ઉપયોગી અને ગરમ પ્રકૃતિના શુષ્ક ત્વચા માટે યોગ્ય છે. તેમાં ભાવનાઓને જાગૃત કરવાનાં ગુણો છે. તેની સુંગધ કડક હોય છે માટે ખુબ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો. વિશાળ પ્રમાણમાં રાત્રે ફલને એકત્ર કરવા. કારણ કે તે સમયે તેનું સુગંધ વધારે હોય છે તેમાંથી ખુબ ઓછો તેલ મળે છે એટલે તે ખુબ મોંધુ હોય છે.

ઉગમસ્થાન: ઇજિપ્તના ફઉલોમાંથી
તૈયાર કરવાની પદ્ધતી: દ્રાવણ તૈયાર કરી તેમાંથી શુદ્ધ સ્વરૂપને કાઠવો.
ગંધોપચાર વર્ગ: ઉત્તેજન આપવું, સંતુલન બનાવી રાખવું ગંધોપચાર પ્રકાર: ફલોમાંથી
ત્વચાનો પ્રકાર: શુષ્ક ત્વચા, સાધારણ ત્વચાનું મિશ્રણ
પરંપરાંગત ઉપયોગિતા: સંસર્ગમાં વધારો, ઉત્તેજન આપના, કોમળતા આપના

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us