આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

સ્નાન

Print PDF
તેલનો ઉપયોગ કરીને સ્નાન કરવાથી આનંદીત અને આરામદાયક લાગે છે. તેના દ્રાવ ઉપચાર પણ કરવામાં આવે છે. પાણીમાં પોતે એક પ્રકારનું રોગનિવારણ ઉપચાર છે. પાણી તેલના ગુણોને વધારે છે.

ઉપચાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તેલનું (અથવા ૨-૩ પ્રકારના તેલનું એકત્રિકરણ) ૬ થી ૧૦ ટીંપા પ્રમાણમાં પાણીમાં ભેળવો. તેમાં બીજા કોઈ પણ પ્રકારનો પદાર્થ જેવા કે ફીણ અથવા સ્નાન કરવાનો તેલ ભેળવવું નહી. અને તે પાણીમાં ૧૦ મિનિટ સુધી તમારા શરીરને ડુબાડી રાખો, તે દરમ્યાન વાળનો (શ્વાસ લેવો) ઉપચાર કરવો. (નાના બાળક પર ઉપચાર કરતી વખતે તેલનો ઉપયોગ ઓછા પ્રમાણમાં કરવો)
  • જુનિપ: ત્રાસ ઓછો કરવો અને ઉત્તેજન આપવું. જંતુઓનો સંસર્ગ કરવો અને મસાજ માટે ઉપયુક્ત હોવાને લીધે પેશીઓને મદદ કરે છે. તેને લીધે માનસિક શુદ્રતા પૂર્વસ્થિતિમાં આવે છે. અને લાગાણીઓને કાબૂમાં રાખવામાં મદદ કરે છે. આનો ઉપયોગ પુરૂષોના અત્તંમાં, aftershaves અને colognes તરીકે કરવામાં આવે છે. આને લીધે પ્રતિકારક શક્તિ દૃઢ થાય છે અને શરીર સાફ રાખવામાં મદદ કરે છે.
  • ચેતાવણી: ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન જુનિપનો ઉપયોગ ના કરવો.
  • ઉગમસ્થાન: ફલો (મુખ્યત્તવે યુગોસ્લાવીયામાં)
  • તૈયાર કરવાની પદ્ધતી: પ્રવાહીને વાળમાં રૂપાંતર કર્યા પછી તેને દ્રવ્યમાં રૂપાંતર કરવું.
  • ગંધોપચાર વર્ગ: શક્તિદાયક
  • ગંધોપચાર પ્રકાર: કોનિફેસ (Coniferous)
  • ત્વચાનો પ્રકાર: દાગ - થબ્બા વાળું (Blemished)
  • ઉપચાર: ત્વચા પરના વિષાણુઓને ઓછા કરવા અને સુંવાળી બનાવવા માટે
દબાણ દ્વારા ઉપચાર કરવો
૧૦૦ મિ.લી ગરમ પાણીમાં ૫ થી ૧૦ ટીંપા તેલનું મિશ્રણ કરવો, સ્વચ્છ સુચાઉ કાંપડને તેમાં બોળી નીચોવી લેવો અને દુખાવવાના ભાગ પર ફેલાવો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us