આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

વરિષ્ઠનુ આરોગ્ય

વરિષ્ઠનુ આરોગ્ય વરિષ્ઠનુ આરોગ્ય
Geriatricsએ દવાની શાખા છે, જે વરિષ્ઠ લોકોની દેખભાળ રાખવા માટે સમર્પિત કરી છે. તે એક વિશેષ ક્ષેત્ર છે, જેમાં વિશેષ ચિકિત્સકોનુ એક મંડળ વરિષ્ઠો માટે સ્વાસ્થયની દેખભાળ રાખવા માટે શોધ કરે છે. ઉમર વધવી તે એક પ્રાકૃતિક ક્રિયા છે, જે શરીરના અંગો અને કાર્યોને ધીમેધીમે ઘટાડે છે. તે પ્રમાણે બાળકો પણ મોટા થાય છે અને તેમના શરીરની ઉમ્ર વધતી જાય છે - જીવનના છેવટના સમયમાં વિશેષ રૂપથી ૬૦ થી ૭૫ વર્ષની વચમાં ઉમ્ર વધવાની પ્રક્રિયા તીવ્ર થાય છે. દરેક ઉમરના જુથના સામાજીક અને જીવવિજ્ઞાનને સબંધિત વિશેષતાઓના રૂપમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિનુ શરીર જુદુ હોય છે. આ ત્રણ સમુદાયના સામાજીક અને જીવવિજ્ઞાનને સબંધિત વિશેષતાઓ એક બીજાથી એટલી જુદી હોય છે કે વર્ગીકરણ સાર્થક દેખાય છે, તે છતા તેને દુર્લક્ષ કરવામાં નથી આવતુ કે કેટલાક મનુષ્યો જે ૫૦ વર્ષની ઉમર પહેલા બુઢ્ઢા દેખાય છે.

વરિષ્ઠોમાં Alzheimer નો રોગ

Print PDF
ગાંડપણ મગજના વિકારનો એક સામાન્ય શબ્દ છે, જે ગંભીરતાથી એક વ્યક્તિની રોજની પ્રવૃતિઓ કરવા માટે પ્રભાવિત કરે છે. વરિષ્ઠ લોકોમાં Alzheimer નો રોગ ગાંડપણનો સૌથી સાધારણ પ્રકાર છે. આ મગજને નિયંત્રિત કરવા માટે વિચાર, યાદશક્તિ અને ભાષાના કેટલાક ભાગોનો સમાવેશ છે. Alzheimerના રોગના કારણો હજી સુધી અજાણ્યા છે અને તેનો કોઇ ઇલાજ નથી. આ રોગ સાધારણ પણે ૬૦ વર્ષની ઉમર પછી શરૂ થાય છે અને ઉમરની સાથે તેનુ જોખમ વધતુ જાય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ પણ શોધી કાઢ્યુ છે કે Alzheimerના રોગવાળા લોકોના મગજમાં બીજા ફેરફાર થાય છે. મગજના ભાગોમાં મજ્જતંતુના કોષોનુ નુકશાન થાય છે, જે યાદશક્તિ અને બીજી માનસિક આવડત માટે આવશ્યક છે અને મગજમાં રાસાયણિક્ના ઓછા સ્તર છે, જે જટિલ સંદેશા મજ્જતંતુના કોષોની આગળ અને પાછળ લઈ જાય છે. Alzheimer નો રોગ કદાચ સામાન્ય વિચાર અને યાદશક્તિને જુદા પાડે છે અને સંદેશાને મજ્જતંતુના કોષોની વચ્ચે વિઘ્ન લાવે છે.

લક્ષણો અને નિદાન
Alzheimer ધીમેથી શરૂ થાય છે. સૌથી પહેલા ફક્ત લક્ષણો કદાચ હલકુ ભુલકણાપણુ, તાજેતારમાં બનેલી ઘટનાઓને યાદ રાખવા થતી મુશ્કેલી, પ્રવૃતિઓ અથવા પરિચિત લોકોના નામ અથવા વસ્તુઓને યાદ રાખવા મુશ્કેલી થાય છે. સાદી ગણીતની સમસ્યાઓનો જવાબ આપવામાં મુશ્કેલી થાય છે. આ ત્રાસદાયક થઈ જાય છે, પણ સામાન્યત: આ ગંભીર ચેતવણીનુ કારણ નથી.

આ ફક્ત એક રોગ જ્યારે ધીમેધીમે આગળ વધીને વધારે બગડી જાય છે અને વધારે સરળતાથી તેના લક્ષણો નજરમાં આવે છે, ત્યારે ચિકિત્સા માટે મદદ ગંભીર થઈ જાય છે. Alzheimerના રોગની સાથેના લોકો તેના છેલ્લા ચરણોમાં કદાચ સરળ કામ કેવી રીતે કરવુ તે પણ ભુલી જાય છે, જેવુ કે દાત સાફ કરવા અથવા વાળ ઓળવા. તેઓ હવે સ્પષ્ટ રીતે વિચારી શકતા નથી. બોલવામાં, સમજવામાં, વાંચવામાં અથવા લખવામાં તકલીફ થાય છે. ત્યારે પછી Alzheimerના રોગવાળા લોકો કદાચ વધારે અસ્વસ્થ અથવા આક્રમક થઈ જાય છે અથવા ઘરથી દુર ભટકી જાય છે. છેવટે દરદીઓની દેખભાળ અને ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.

એક વ્હેલા બરોબર રીતે કરેલુ Alzheimerના રોગનુ નિદાન દરદીઓ અને તેના કુંટુંબને ભવિષ્યમાં યોજના બનાવવા મદદ કરે છે. આ તેમને દેખભાળના વિકલ્પ ઉપર ચર્ચા કરવા માટે સમય આપે છે, જ્યારે દરદી હજી પણ નિર્ણય લેવા માટે ભાગ લઈ શકે છે. વ્હેલુ નિદાન પણ રોગના લક્ષણોનો ઉપચાર કરવા સૌથી સારી તક આપે છે. ડૉકટરો "સંભવિત" અથવા "બનવાજોગ" Alzheimerના રોગના વિશિષ્ટ કેન્દ્રો ઉપર કેટલીક પ્રક્રિયાઓના માધ્યમથી એક નિદાન કરે છે. એક સંપુર્ણ વૈદ્યકીય ઇતિહાસ વ્યક્તિના સામાન્ય સ્વાસ્થય, પહેલાની વૈદ્યકીય સમસ્યાઓ, રોજની પ્રવૃતિઓ કરવા દરમ્યાન આવતી તકલીફ વિષેની જાણકારીનો સમાવેશ છે. વૈદ્યકીય ચકાસણી જેવી કે લોહી, પેશાબ અથવા કરોડના પ્રવાહીની ચકાસણી. માનસિકતાને સબંધિત મગજની તપાસણી - સ્મરણશક્તી, સમસ્યાઓનો ઉકેલ, ધ્યાન, ગણતરી અને ભાષાનુ પરિમાણ કરે છે. મગજનુ પૃથક્કરણ એ જોવા માટે કે તેમાં કોઇ અસાધારણતા છે. ડૉકટર બીજા સંભવિત કારણો એક વ્યક્તિના લક્ષણો, તેનો વૈદ્યકીય ઇતિહાસ અને ચકાસણીના પરિણામ રદબાતલ કરે છે. ઉદાહરણ માટે કંઠગ્રંથીની સમસ્યાઓ, દવાની પ્રતિક્રિયા, ઉદાસિનતા, મગજમાં ગુમડુ અને મગજમાં લોહીની વાહિનીનો રોગ, Alzheimerના રોગ જેવા લક્ષણોનુ કારણ બને છે. બીજા લક્ષણોનો પણ સફળતાથી ઉપચાર થઈ શકે છે. Alzheimer એક પ્રગતિશીલ બીમારી છે, લક્ષણો સમયની સાથે વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. તેમ છતા તે પરિવર્તનશિલ રોગ પણ છે. લક્ષણો જુદાજુદા દર ઉપર અને જુદીજુદી જાત પ્રમાણે પ્રગતિ કરે છે. ઉપસ્થિતી અને લક્ષણોની પ્રગતિ આગળના દરેક વ્યક્તિ માટે બદલતી રહે છે.

કેટલાક સામાન્ય લક્ષણો છે
 • ચિંતા, વહેમ, શક્કીપણુ, આંદોલન.
 • વ્યક્તિત્વ અને નિર્ણય લેવામાં પરિવર્તન.
 • ગૂંચવડો અને સ્મરણશક્તિની હાનિ.
 • રોજના જીવન માટે પ્રવૃતિઓમાં મુશ્કેલી, જેવી કે ખવડાવવુ અને નાહવુ.
 • કુંટુંબ અને મિત્રોને ઓળખવામાં મુશ્કેલી.
 • આત્મવિસ્મૃતિ.
 • પરિચિત વાતાવરણમાં ખોવાઈ જવુ.
 • મતિભ્રમ અને ભ્રમણા.
 • ભુખ નહી લાગવી.
 • વજનમાં કમી.
 • મુત્રાશાય અને આતરડાની હાનિ.
 • ભાષણની હાનિ.
 • નિયમિત કાર્યોની સાથે સમસ્યાઓ.
 • બોલવાનુ અથવા પ્રક્રિયાનુ પુનરાવર્તન.
 • નિંદ્રામાં અશાંતી.
 • દેખભાળ રાખવાવાળા ઉપર સંપુર્ણ નિર્ભરતા.
 • રખડવુ, આગળ પાછળ ચાલવુ.

વરિષ્ઠોમાં દૃષ્ટિની સમસ્યાઓ

Print PDF
ત્યા ઘણા વરિષ્ઠ લોકો છે જેઓ તેમના ૮૦ના દસકામાં છે અને તો પણ તેમની આંખોને કોઇ સમસ્યા નથી. પણ ઉમરની સાથે કુદરતી શારિરીક પરિવર્તનની કેટલીક સમસ્યાઓ ઉભી કરે છે, જેવી કે મોતીબિંદુ અને ઝામર. તમે જેટલા વૃદ્ધ થતા જાવ છો તે પ્રમાણે તમારા રોજના કામમાં વધારે પ્રકાશની જરૂર પડે છે, જેવુ કે વાચવા માટે, રાંધવા માટે અને બીજુ કાઇ પણ સુધારવા માટે. રાત્રે મોટર ગાડી ચલાવવી એક મુશ્કેલ કામ થઈ શકે છે.

કેટલીક સમસ્યાઓ છે
Presbyopia
આ સાધારણ રીતે ૪૦/૪૫ વર્ષની ઉમરે થાય છે, જે આંખોના સ્નાયુઓ અને પારદર્શક કાચની ખોટને લીધે થાય છે, જેવુ કે વાચવુ, લવચિકતાની ખોટને લીધે મુશ્કેલ બનાવે છે. તમે ફક્ત વાચી શકો છો, જ્યારે સામગ્રી તમારા હાથની દુરી સુધી હોય. સમસ્યાઓ કેન્દ્રિત કરવાની છે, જે તમે સરળતાથી convex પારદર્શક કાચવાળા ચશ્મા વાપરીને સુધારી શકો છો. દરેક થોડા વર્ષો પછી તમને વધારે મજબુત ચશ્માની જરૂર પડશે જે તમારી ઘટતી ક્ષમતાને કેન્દ્રિત કરવા મંજુર કરશે.

Floaters
તમારી આંખોની આજુબાજુમાં નાના ટપકા અથવા નાનકડા ધબ્બા દેખાય છે, ખાસ કરીને ચમકદાર પ્રકાશમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે. તે સાધારણ અને હાનિરહીત છે, પણ તે આંખોની સમસ્યા તૈયાર થવાની ચેતવણી છે. જો તે ધ્યાનમાં આવતુ હોય અથવા ઝબકારા મારતુ હોય તો તમારા ડૉકટરને મળો.

વધારે પડતા આંસુ
વધારે પડતા આંસુ સાધારણ રીતે હવા, પ્રકાશ અથવા તાપમાનમાં બદલાવ વધારે સંવેદનશીલતા તરફ સંકેત કરે છે. આ સમસ્યા થંડી હવામાં બહુ સામાન્ય છે. આ તમે ચશ્મા ખાસ કરીને તડકાના ચશ્મા પહેરીને ઓછુ કરી શકો છો. આ અવરૂધ્ધ આંસુની નલિકા (આંસુ નલિકા) અથવા એક આંખના ચેપનો સંકેત હોઇ શકે છે.

સુકી આંખો
આ આંસુ ગ્રંથીઓ દ્વારા આંસુના ઓછા ઉત્પાદનનુ કારણ છે. આ ધુંધળી દૃષ્ટી, ખંજોર આવવી અથવા આંખોમાં બળતરા થવી જેવી સમસ્યાઓનુ કારણ છે. આ કૃત્રિમ આંસુ વાપરીને સરળ રીતે સુધારી શકાય છે.

સામાન્ય આંખના રોગો
ઝામર
ઝામર આંખોમાં ઘણુ બધુ પાણીના દબાણને લીધે થાય છે. આ અંધત્વ તરફ લઈ જાય છે. અસામાન્ય તીવ્ર પ્રકાર (જે અચાનક દર્દ અને દૃષ્ટિની સમસ્યાનુ કારણ બને છે.) અને સામાન્ય લાંબેથી ચાલતી બીમારીનો પ્રકાર (જે ધીમેધીમે કોઇ પણ વ્હેલા લક્ષણો બતાવ્યા વીના વિકસિત થાય છે.) બધા વરિષ્ઠ દરદીઓએ નિયમિત રીતે આંખોની ચકાસણી કરાવવી જોઇએ, કદાચ દરેક બે વર્ષે, પણ તે મહત્વનુ છે કે અસામાન્ય આંખોના લક્ષણો તપાસી લેવા જોઇએ, જો ચકાસણી કરી હોય તો તેની સારવાર કરીને અંધત્વને રોકી શકાય છે.

આંખોનો મોતિયો
સામાન્ય રીતે આંખની અંદરનો પારદર્શક કાચ સ્પષ્ટ છે અને પ્રકાશને તેની વચમાંથી પસાર થવા માટે અનુમિત આપે છે. આંખનો મોતિયો ત્યારે થાય છે, જ્યારે પારદર્શક કાચ ધુંધળો અથવા ઝાંખો થઈ જાય છે અને આંખની પાછળથી આવતા પ્રકાશને તોડી નાખે છે. દૃષ્ટિમાં વિકૃતિ સિવાય ત્યા બીજા કોઇ લક્ષણો નથી. તે છતા આ કોઇ પણ ઉમરે થઈ શકે છે. જેઓ cortisone ની ટિકડીઓ લેતા હોય અને મધુમેહનો રોગ હોય તેવા માટે આ બહુ સામાન્ય છે. તે વારસાગત પણ છે. એક આધુનિક પારદર્શક કાચનુ પ્રત્યારોપણ (એક કૃત્રિમ પારદર્શક કાચ) ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ આપે છે.

નેત્રપટલના વિકારો
નેત્રપટલના વિકારો (આંખોના છાયાચિત્રના સંવેદનશિલતાનુ ક્ષેત્ર) આંધળાપણની માત્રા બદલવા માટે નેત્રુત્વ કરે છે. મધુમેહ અને બીજા રોગો નેત્રપટલની સમસ્યાઓ ઉભી કરે છે. કોઇકવાર નેત્રપટલ જુદુ પડી જાય છે અને આંખોની દૃષ્ટિને ગંભીર પ્રમાણે અસર કરે છે. નેત્રપટલના જુદા થવાની સફળતાપૂર્વક સારવાર કરી શકાય, જો તે વ્હેલાસર શોધી કાઢ્યુ હોય તો.

સારી દૃષ્ટિ માટે યુક્તીઓ
પ્રકાશ માટે કાચના દિવાઓ, ફ્લોરોસન્ટના પ્રકાશના દિવા કરતા સારા છે. નિયમિત લોહીનુ દબાણ અને મધુમેહની તપાસ. આંખોની ચકાસણી દર બે વષે.

હાડકાનો રોગ

Print PDF
હાડકાનો રોગ અથવા છિદ્રવાળુ હાડકુ તે એક રોગ છે જે લાક્ષણિક રીતે ઓછા હાડકાનો જથ્થો છે અને હાડકાની પેશીજાલની સંરચનાત્મક વિકૃતી છે, જેને લીધે હાડકા નાજુક પ્રકૃતિના અને કેડની કરોડ અને હાથના કાંડાના વધારે પડતા અસ્થિભંગ થઈને તે સંવેદનશીલ થઈ જાય છે. પુરૂષો એ જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓ પણ હાડકાના રોગથી પિડાય છે, આ રોગ રોકી શકાય છે અને તેની સારવાર પણ કરી શકાય છે.

આપણા આખા જીવનકાળ દરમ્યાન હાડપીંજરમાંથી જુના હાડકા નીકળી જાય છે અને નવા હાડકાનો ઉમેરો થાય છે. બચપણ અને કિશોરવસ્થા દરમ્યાન જુના હાડકા નીકળીને નવા હાડકા જલ્દીથી આવી જાય છે. એક પરિણામમાં હાડકા મોટા, વજનદાર અને ગાઢ થઈ જાય છે. હાડકાનુ સંગઠન ઝડપથી ચાલુ રહે છે, જ્યાં સુધી હાડકાનો જથ્થો સૌથી ઉપર લગભગ (અધિકતમ હાડકાની ઘનતા અને તાકાત) લગભગ ૩૦ વર્ષની ઉમર સુધી પહોચી જાય છે. ૩૦ વર્ષની ઉમર પછી હાડકાની ટૂટફૂટ ચાલુ થઈ જાય છે અને હાડકાનુ સંગઠન વધતુ જાય છે. રજોનિવૃતિ પછી શરૂઆતના થોડા વર્ષોમાં હાડકાની હાનિ સૌથી ઝડપી હોય છે. પણ રજોનિવૃતિજન્ય પછી વર્ષો સુધી ચાલુ રહે છે. હાડકાનો રોગ વધારે વિકસિત થવાની સંભાવના છે, જો તમે શ્રેષ્ઠ હાડકાના જથ્થાને હાડકાના નિર્માણના વર્ષો દરમ્યાન ન પહોચ્યા હોય. કેટલાક ઘટકો હાડકાના રોગના વિકાસની સાથે જોડાયેલા છે. આને "જોખમના ઘટકો" કહેવાય છે. હાડકાના રોગવાળા ઘણા લોકોને આ જોખમના ઘટકો હોય છે. પણ તેમાંથી કેટલાક છે જે તમે બદલી ન શકો અને કેટલાકને તમે બદલી શકો.

જોખમના ભાગો જે તમે બદલી ન શકો
જાત:–જો તમે સ્ત્રી હોય તો હાડકાના રોગના વિકસિત થવાના જોગ ઘણા છે. સ્ત્રીઓમાં હાડકાના પેશીજાલ ઓછા હોય છે અને પુરૂષો કરતા તેમના હાડકા તેઓ જલ્દીથી ગુમાવે છે, રજોનિવૃતિમાં ફેરફારના સમાવેશને લીધે.
ઉમર:– તમે જેટલા વૃદ્ધ થતા જાવ તે પ્રમાણે હાડકાના રોગનુ જોખમ વધારે થાય છે. જેમ તમારી ઉમર વધતી જાય છે તેમ તમારા હાડકા ઓછા ગાઢ અને નબળા પડે છે.
શરીરનો આકાર:– નાના અને પાતળા હાડકાવાળી સ્ત્રીઓને વધારે જોખમ હોય છે.
Ethnicity:– Caucasian અને એશિયન સ્ત્રીઓ મોટા જોખમમાં છે. આફ્રીકન, અમેરીકન અને લેટીન સ્ત્રીઓમાં ઓછુ છે, પણ જોખમ નોંધપાત્ર છે.
કુંટુંબનો ઇતિહાસ:અસ્થિભંગ માટે સંવેદનશીલતા એક વંશપરંપરાનો ભાગ છે. લોકો જેમના માતાપિતાને અસ્થિભંગનો ઇતિહાસ છે,તેમના હાડકાનો જથ્થો ઓછો જોવામાં આવે છે અને કદાચ અસ્થિભંગના જોખમમાં હોય છે.
જોખમના ભાગો તમે બદલી શકો
જાતિના harmones: માસિક્સ્ત્રાવની અસાધારણ અવધિની ગેરહાજરી, સ્ત્રીના નીચા અત:સ્ત્રાવના સ્તર (રજોનિવૃતિ) અને પુરૂષોના testosteroneના નીચા સ્તર. Anorexia.
આહાર: આખા જીવનકાળ દરમ્યાન ઓછુ કેલ્સિયમ અને વિટામીન ડી વાળો આહાર.
દવાઓ: દવાઓ જેવી કે glucocorticoids (cortisone, prednisone, hydrocortisone, dexamethasone, and methylprednsone) or some anti convulsantsનો ઉપયોગ કરે. એક નિષ્ક્રીય જીવનશૈલી અથવા વધારે આરામ, સિગરેટનુ ધ્રુમપાન અને વધારે પડતો દારૂ પીવો.

અવરોધ
તમારા ટોચ ઉપરના શ્રેષ્ઠ હાડકાના જથ્થા પહોચવાના માર્ગ વિષે કેટલાક ઘટકો વિચારવા જોઇએ અને નવા હાડકાના પેશીજાલ બનાવવા માટે તમે જેમ વયસ્કર થતા જાવ તેમ ચાલુ રાખવા જોઇએ, અને તે છે.
કેલ્સીયમ : એક અપુરતો પુરવઠો કેલ્સીયમનો હાડકાના રોગના વિકાસમાં મહત્વપુર્ણ ભુમિકા ભજવે છે. પોષણના સર્વેક્ષણથી જણાયુ છે કે કેટલાક લોકો અડધાથી ઓછી કેલ્સીયમની માત્રા લ્યે છે, જેની ભલામણ કરવામાં આવી છે, સારા કેલ્સીયમના ઉગમસ્થાનમાં સમાવેશ છે - ઓછા ચરબીવાળા દુધના પદાર્થો જેવા કે દુધ, દહી, ચીસ અને આઈસક્રીમ, ગેહરા લીલા પાંદડાવાળી શાકભાજીઓ જેવી કે ફુલગોભી, લીલા collard, Lettuce અને પાલકની ભાજી, sardines, અને હાડકાની સાથે salmon, tof, બદામ અને કડક કેલ્સીયમની સાથે બનાવેલા ખાધ્ય પદાર્થો જેવા કે નારંગીનો રસ, અનાજ અને પાવરોટી. રંગીન પાંદડાવાળુ એક વૃક્ષ, મેથીનો છોડ અને સરગવાના પાંદડા વિશેષ રૂપથી કેલ્સીયમથી ભરપુર હોય છે અને મૂળની શાકભાજી અને સાબુદાણા પણ એક સારૂ ઉગમસ્થાન છે. બાજરાનો રેગી કેલ્સીયમનુ પણ સમૃદ્ધ ઉગમસ્થાન છે. તમારા આહારમાંથી તમને કેટલુ કેલ્સીયમ મળે છે તેના ઉપર નિર્ભર કરે છે, તમને કદાચ કેલ્સીયમની પુરવણી લેવાની જરૂર પડશે. એકના જીવનકાળ દરમ્યાન કેલ્સીયમની બદલીની જરૂર પડશે. શરીરની માંગ બાળપણ અને કિશોરવસ્થા દરમ્યાન કેલ્સીયમની જરૂરીયાત વધારે હોય છે, જ્યારે હાડપિંજર ઝડપથી મોટુ થાય છે અને ગર્ભાવસ્થા અને સ્તનપાન કરાવતી વખતે. રજોનિવૃતિ પછી સ્ત્રીઓ અને વયસ્કર પુરૂષોને વધારે કેલ્સીયમ ખાવાની જરૂર પડે છે. આ કદાચ વિટામીન ડી ની અપર્યાપ્ત માત્રાને લીધે પણ હોય, જે કેલ્સીયમ આતંરડાના શોષણ માટે જરૂરી છે. જેટલા તમે વૃદ્ધ થતા જાવ તેમ તમારૂ શરીર કેલ્સીયમ અને બીજા પોષક તત્વોના શોષણ માટે ઓછુ સમર્થ થતુ જાય છે. વરિષ્ઠ વૃદ્ધોને પણ વધારે પડતી લાંબા સમયથી ચાલતી માંદગીવાળી ચિકિત્સાની સમસ્યાઓ હોય છે અને તેઓ દવા વાપરવા માટે તેમના કેલ્સીયમમાં શોષણને નબળુ પાડે છે.

કેલ્સીયમ લેવાની સિફારીશ
ઉમર મિલિગ્રામ/ દર દિવસે
જન્મથી ૬ મહિના ૨૧૦
૬ મહિનાથી એક વર્ષ ૨૭૦
૧ - ૩ ૫૦૦
૪ - ૮ ૮૦૦
૯ - ૧૩ ૧૩૦૦
૧૪ - ૧૮ ૧૩૦૦
૧૯ - ૩૦ ૧૦૦૦
૩૧ - ૫૦ ૧૨૦૦
૫૧ - ૭૦ ૧૨૦૦
70 or older 1200
૭૦ અને તેનાથી વધારે. ગર્ભાવસ્થા અથવા દુધ આપતા
૧૪ - ૧૮ ૧૩૦૦
૧૯ - ૫૦ ૧૦૦૦

વિટામીન ડી:– વિટામીન ડી કેલ્સીયમના શોષણ અને હાડકાના સ્વાસ્થય માટે મહત્વપુર્ણ ભાગ ભજવે છે. સુર્યના પ્રકાશમાં સંપર્કના માધ્યમથી ચામડીમાં સમન્વય કરે છે. કેટલાક લોકો તેમના કામમાં સમયપત્રકને લીધે સ્વાભાવિક રીતે જોઇએ તેટલુ વિટામીન ડી મેળવી લ્યે છે, જે વરિષ્ઠ લોકો ઘરમાં રહેતા હોય તેમનામાં અભ્યાસે બતાવ્યુ છે કે વિટામીન ડીનુ ઉત્પાદન ઓછુ થતુ જાય છે. આ વ્યક્તિઓની કદાચ જરૂરીયાત છે કે વિટામીન ડી ની પુરવણી તેમના રોજ લેવા માટે વિટામીન ડી ૪૦૦ - ૮૦૦ IU સુનશ્ચિત કરીને લ્યે.

કસરતો:– સ્નાયુઓની જેમ, હાડકા એક જીવિત પેશીજાલ છે, જે મજબુત બનાવવા કસરતને જવાબ આપે છે. પોતાના હાડકા માટે સૌથી સારી કસરત વજન ઉપાડવાની છે, જે તમને ગુરૂત્વાકર્ષણની વિરૂધ કામ કરવા મજબુર કરે છે. ચાલવુ, પદયાત્રા કરવી, દોડવુ, દાદરા ચડવા, વજન ઉપાડવાનુ પ્રશિક્ષણ, ટેનિસ અને નૃત્યુનો પણ આમાં સમાવેશ છે.
ધ્રુમપાન:– ધ્રુમપાન તમારા હાડકા માટે ખરાબ છે અને એજ પ્રમાણે હદય અને ફેફસા માટે પણ. સ્ત્રીઓ જે ધ્રુમપાન કરે છે, તેમનામાં સ્ત્રી અત:સ્ત્રાવ બહુ ઓછા સ્તર ઉપર હોય છે, ધ્રુમપાન નહી કરતા હોય તેમની સરખામણીમાં અને હવે તેઓ પહેલા કરતા વધારે વાર રજોનિવૃતિના કાળમાં જાય છે. ધ્રુમપાન કરવાવાળા લોકો પણ તેમના આહારમાં ઓછા કેલ્સીયમનુ શોષણ કરે છે.
દારૂ:– નિયમિત દારૂ પીવાવાળી જુવાન સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોના હાડપિંજરને કદાચ નુકશાન કરે છે. જેઓ વધારે પ્રમાણમાં પીવે છે તેઓના હાડકાને અસ્થિભંગને લીધે વધારે નુકશાન થાય છે, હલકા પોષણને લીધે અને પડી જવાના જોખમને લીધે.
દવાઓ જેને લીધે હાડકાને નુકશાન થાય છે:– glucocorticoids નો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ (દવાઓ જે વિશાળ રોગો માટે સુચવવામાં આવી છે, જેવા કે સંધિવા, દમનો રોગ, Crohnનો રોગ, ચામડીના ચાંદાવાળો રોગ અને બીજા ફેફસા,ગુરદા, પિત્તાશયના રોગો), હાડકાની ઘનતા અને અસ્થિભંગના નુકશાનને આગળ લઈ જાય છે. બીજી જાતની દવાની ઉપચાર પદ્ધતિ હાડકાને નુકશાન કરે છે, જેમાં સમાવેશ છે - લાંબા સમયથી ચાલતી સારવાર કેટલીક આંચકીની વિપરીત દવાઓ જેવી કે phenytoin (Dilantin®) અને ઘેન આપતી દવા, gonadotropin જે endometriosisની સારવાર કરતા hormone સાદૃશ્ય મૂલકને છોડે છે, એલ્યુમિનિયમ જેમાં અમ્લ છે, તેની વધારે પડતી વપરાશ, કેટલાક કર્ક રોગની સારવાર અને વધારે પડતી કંઠગ્રંથીના hormone. તમે પોતાની મેળાયે દવાની માત્રા બંધ કરતા અથવા બદલાવતા નહી.
ચિકિત્સાની રોકથામ :– osteoporosis ની સારવાર અને રોકથામ કરવા માટે ઘણી બધી દવાઓ ઉપલબ્ધ છે. osteoporosis ની સારવાર કરવા માટે વ્યાપક કાર્યક્રમની જરૂર છે, જેમાં સમાવેશ છે - બરાબર પોષણ, કસરત અને પડવાથી બચવા માટે સુરક્ષાના મુદ્દાઓ. હાડકાનુ નુકશાન રોકવા, હાડકાની ઘનતા વધારવા અને અસ્થિભંગના જોખમને ઓછુ કરવા તમારો ડૉકટર દવા લખી આપશે.

osteoporosisના દરદીઓને પડતા રોકવા એક વિશેષ ચિંતા છે, કારણકે તે કેડના હાડકાનુ, હાથના કાંડાનુ, કરોડ અને હાડપિંજરના બીજા ભાગોનુ અસ્થિભંગ થવાની શક્યતા વધારે છે. આ મહત્વનુ છે કે osteoporosisવાળા વ્યક્તિઓનુ કોઇપણ શારિરીક પરિવર્તન છે જે તેમનુ સંતુલન અથવા ચાલને પ્રભાવિત થવા વિષે જાણકારી હોય. પડવાનુ કારણ બગડેલી દૃષ્ટિ અને/અથવા સંતુલન, લાંબેથી ચાલતી બિમારી જે માનસિક અથવા શારિરીક કામકાજ કરવાને ઇજા પહોચાડે અને કેટલીક દવાઓ જેવી કે શાંત પાડનાર અને નિરૂત્સાહ બનાવનાર દવા.

હાડકાના ઘનત્વનુ પરિક્ષણ કરી શકાય છે. અસ્થિભંગ થતા પહેલા હાડકાની નીચલી ઘનતા શોધી કાઢો. જો તમને અસ્થિભંગ પહેલાથી થયુ હોય તો osteoporosis નુ નિદાન કરાવવુ. ભવિષ્યમાં અસ્થિભંગ થવાની શક્યતાની અગાહી કરી શકો છો. તમારા હાડકાને થતો હાનીનો દર અને/અથવા સારવારની અસરની દેખભાળ નિર્ધારિત કરો, જો આ પરિક્ષણ એક વર્ષ અથવા તેનાથી વધારાના સમયના ગાળા દરમ્યાન સંચાલિત કર્યુ હોય.

Fall Prevention: Is a special concern for people with osteoporosis as it can increase the likelihood of fracturing a bone in the hip, wrist, spine or any other part of the skeleton. It is important that individuals with osteoporosis be aware of any physical changes that affect their balance or gait. Falls can also be caused by impaired vision and/or balance, chronic diseases that impair mental or physical functioning, and certain medications, such as sedatives and antidepressants.

વધારેલ સ્થિરતા માટે એક લાકડી અથવા ચાલણગાડીનો ઉપયોગ કરો, સંકર્ષણ માટે રબ્બરના તળિયાવાળા પગરખા વાપરો અને વરસાદની રૂતુ દરમ્યાન ચાલવા માટે ભીની પગદંડી જે લપસણી થઈ છે,તેના માટે ઘાસ ઉપર ચાલો, વધારે ચમકાવેલ ફરસી જે વધારે સુવાળી અને જ્યારે ભીની હોય ત્યારે ખતરનાક હોય છે, તેનાથી સાવધાન રહો. જમીન અસ્તવ્યસ્થ નહી કરો. સુનિશ્ચિત કરો કે દાદરા ઉપર સારો પ્રકાશ પડતો હોય અને બંને બાજુ ઉપર હાથ રાખવા કઠેરો હોય, tub, shower અને શૌચાલયની દીવાલની નજીક દાંડા બેસાડેલા હોય, બાથરૂમમાં મુકેલી રબ્બરની ચટાઈ વાપરો, તમારી પથારીને પાસે સારી રીતે ઉજાસ આપનારી તાજી batteries રાખો, એક તાર વીનાનો ફોન ખરીદવાનો વિચાર કરો કે જેને લીધે તમારો ફોન જ્યારે વગડે ત્યારે જવાબ આપવા તમારે દોડવુ ન પડે અથવા જો તમે પડી જાવ તો મદદ માટે ફોન કરી શકો.

સાંભળવામાં હાનિ

Print PDF
ધીમેધીમે નહી સાંભળવુ જેમ તમે વૃદ્ધ થતા જાવ તે એક સાધારણ સ્થિતી છે. સમયની સાથે અવાજને લીધે સાંભળવામાં થતી હાનિ કાનના અંદરના ભાગને નુકશાન પહોચાડે છે, જે તમારા કાનનો અંદરનો ભાગ છે. ડૉકટરોનુ એમ માનવુ છે કે આનુવંશિકતા અને ઉંચા અવાજની સામે લાંબા સમય સુધી ઉઘાડા રહેવુ તે સાંભળવાના નુકશાનના મુખ્ય ઘટકો છે. ક્યારેક કાનમાં મિણનો અવરોધ, તમારા કાનમાં અવાજને જે તમે સારી રીતે સાંભળતા હતા, તેને રોકે છે. કાનના અંદરનુ નુકશાન તમે ઉલ્ટાવી ન શકો, તે છતા તમે અને તમારો ડૉકટર અથવા સાંભળવાનો તજ્ઞ ((audiologist) તમને સારી રીતે સાંભળાય તેના માટે પગલા ભરે છે.

સાંભળવાની હાનિના ચિન્હો અને લક્ષણોમાં કદાચ સમાવેશ કરશે
 • ભાષણ અને બીજા અવાજો દબાયેલાની ગુણવત્તા.
 • ઘોંઘાટવાળી ભીડમાં શબ્દો સમજવાની તકલીફ.
 • બીજાઓને પુછીને વધારે ધીમેથી, સ્પષ્ટ રીતે અને ઉંચા અવાજથી બોલવુ.
 • ટીવી અથવા રેડીયોના અવાજની માત્રા વધારવાની જરૂરીયાત.
 • વાતચીતમાં અતડાપણુ.
 • કેટલીક સામાજીક બેઠકોથી દુર રહેવુ.
સાંભળવામાં અવાજની હાનિનો ઉપચાર
જો તમારા સાંભળવામાં કાનના અંદરના ભાગમાં ઇજા થઈ હોય, તો સાંભળવા માટે સહાયક વસ્તુ કદાચ મદદરૂપ થશે. સાંભળવાની સહાયક વસ્તુની ટેવ પડતા સમય લાગશે. તમે જે અવાજ સાંભળો છો તે જુદીજુદી જાતનો છે, કારણકે તે મોટો છે. તમારે એક કરતા વધારે ઉપકરણ અજમાવવા પડશે, જે તમારા માટે સૌથી વધારે અનુકુળ હોય. સાંભળવાના ઉપકરણો જુદાજુદા માપમાં, આકારમાં અને શૈલીમાં મળે છે. કેટલાક સાંભળવાના ઉપકરણો કાનની પાછળ એક નાનકડી નળીની સાથે બેસાડેલ હોય છે, જે મોટો અવાજ કાનની અંદર આપે છે. બીજી શૈલીઓ કાનની બહાર અથવા કાનની અંદરની નળીમાં બેસાડેલ છે. જો તમે પહેલા સારી રીતે સાંભળતા હતા, તે રીતે હવે તમને સંભળાતુ નથી, તે કદાચ કાનમાં મીણના અવરોધને લીધે પણ હોય, તો તમારો ડૉકટર આ મીણ કાઢીને તમને સાંભળવાનુ સુધારી શકે છે. આ એક બહુ સીધી દર્દરહિત પ્રતિક્રિયા છે. જો તમને સાંભળવાની ગંભીર સમસ્યા હોય તો ચમચાકારનુ ઉપકારણ તેનો એક વિકલ્પ છે. એક સાંભળવાના સહાયકથી જુદો ચમચાકારનુ ઉપકારણ કાનની અંદર તુટેલા અથવા કામ નહી કરતા ભાગોની જગ્યા લ્યે છે.

વરિષ્ટોમાં સામાન્ય સમસ્યાઓ

Print PDF
ઉમર સબંધિત પરિસ્થિતીઓ
પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા
પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા ફક્ત સ્ત્રીઓની સમસ્યા નથી. તે દરેક ઉમરની સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોના સમુદાયમાં સામાન્ય છે. સાધારણપણે ઉમર ફક્ત તેનુ એકલુ જ કારણ નથી. તે ઘણા બધા કારણોને લીધે થઈ શકે છે, જેવા કે કબજીયાત, કેટલીક દવાઓ, પેશાબના રસ્તામાં ચેપ, યોનીમાં ચેપ અથવા બળતરા. પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા ઘણા બધા સમય સુધી નિમ્નલિખિત કારણો માટે ચાલે છે. વધારે પડતી પ્રવૃતિશીલ અથવા નબળા મુત્રાશયની મોટી થયેલી પુરસ્થગ્રંથી જે અવરોધનુ કારણ બને છે, જેવા કે બહુવિધ શરીરની પેશીઓનુ કઠણ થવાની વિકૃતિ, parkinsonનો રોગ અથવા સંધિવા જે નસોને નુકશાન પહોચાડે છે અને જે મુત્રાશય ઉપર નિયંત્રણ લાવે છે. શરીર પેશાબને મૂત્રશાયમાં ભરી રાખે છે. પેશાબ કરતી વખતે, મૂત્રાશયના સ્નાયુઓ નાના થઈ જાય છે અથવા તંગ થઈ જાય છે. આ મૂત્રાશયમાંથી પેશાબને બહાર ધકેલે છે અને એક નળીમાં જેને મૂત્રમાર્ગ કહે છે, જે પેશાબને શરીરની બહાર લઈ જાય છે. તે જ સમય દરમ્યાન, મૂત્રમાર્ગની આજુબાજુના સ્નાયુઓ આરામ કરે છે અને પેશાબને નીકળવા દયે છે. કરોડની મજ્જાતંતુ નિયંત્રિત કરે છે કે તે કેવી રીતે સ્નાયુઓનુ હલનચલનને કરે છે. જ્યારે પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા થાય છે ત્યારે મૂત્રાશયના સ્નાયુઓ નાના થાય છે અથવા મૂત્રમાર્ગની આજુબાજુના સ્નાયુઓ ચેતવણી આપ્યા વીના આરામ કરે છે.

ઘણા લોકો મૂત્રાશયમાં નિયંત્રિત કરવાની સમસ્યાઓ તેમના ડૉકટરથી છુપાવે છે. તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો, કારણકે મોટા ભાગના પેશાબ રોકવાની અસમર્થતા સાથેના કિસ્સાઓને સારવાર કરી અથવા એ નિયંત્રિત કરી શકાય છે. જો સારા ન કરી શકિયે તો. ડૉકટર તમારી શારિરીક રીતે તપાસ કરશે અને તમારો વૈદ્યકીય ઇતિહાસ પુછીને તમારા લક્ષણો વિષે પુછશે અને તમે જો કોઇ બીજી દવા લેતા હોય ,તમને કોઇ મોટી માંદગી અથવા તમારી કોઇ વાર શસ્ત્રક્રિયા કરી હોય તે વિષે પણ પુછશે. ડૉક્ટર તમારા પેશાબ અને લોહીની ચકાસણી કરાવશે અને એક પરિક્ષણ કરાવશે જે તમારૂ મૂત્રાશય સારી રીતે તમે કેવુ ખાલી કરો છો તે બતાવે છે.

ત્યાં પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાના જુદાજુદા પ્રકારો છે.
તણાવને લીધે પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા
તે થાય છે જ્યારે તમારો પેશાબ કસરત કરતી વખતે નીકળી જાય છે, ઉધરસ ખાવી, છીકવુ, હસવુ, ભારે વસ્તુઓ ઉપાડવી અથવા બીજા કોઇ શરીરના હલનચલન કરતી વખતે જે તમારા મૂત્રાશય ઉપર ભાર લાવે છે. મધ્યમ ઉમરની સ્ત્રીઓમાં આવા જાતની સમસ્યાઓ બહુ સાધારણ છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં તે બાળકના જન્મને સબંધિત છે. આ રજોનિવૃતિના સમયની આસપાસ પણ શરૂ થાય છે.

પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાની પ્રેરણા
આ ત્યારે થાય છે જ્યારે લોકો સંડાસમાં સમયમાં જતા પહેલા પેશાબને રોકી શકતા નથી. લોકો જેમને પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાની પ્રેરણા થાય છે, પણ ઘણીવાર લોકોમાં એવુ દેખાયુ છે કે તેઓને મધુમેહ, હદયનો હુમલો, Alzheimerનો રોગ, Parkisonનો રોગ અથવા શરીરની વિવિધ પેશીઓનુ કઠણ થવાની વિકૃતી છે. આ પણ કોઇક વાર મૂત્રાશયમાં કર્ક રોગની વ્હેલી નિશાની છે.

પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાનુ વધારે પડતુ ફેલાવુ
હંમેશા ભરેલા મૂત્રાશયમાંથી જ્યારે નાની માત્રામાં પેશાબ નિકળે છે, ત્યારે થાય છે. જો પુરસ્થગ્રંથી મૂત્રમાર્ગમાં અડચણ લાવતી હોય તો એક માણસને તેનુ મૂત્રાશય ખાલી કરવામાં તકલીક પડે છે. મધુમેહ અને કરોડરજ્જુની ઈજા પણ કદાચ આવા પ્રકારની પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાનુ કારણ હોય.

કાર્યાત્મક પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા
ઘણા વરિષ્ઠ લોકોને પણ થાય છે, જેમને સામાન્ય મૂત્રાશય ઉપર નિયંત્રણ હોય. તે ફક્ત સંડાસમાં જવા માટે મુશ્કેલ સમય છે, કારણકે તેઓને સંધિવા અથવા બીજા વિકારોને લીધે જલ્દીથી હલનચલન કરવા માટે મુશ્કેલ પડે છે. કેવા પ્રકારનો ઉપચાર કરવો તે સમસ્યા ઉપર આધાર રાખે છે, તે કેટલો ગંભીર છે અને તમારી જીવનશૈલીમાં તે સારી રીતે કેવી રીતે બરોબર બેસે છે.

મૂત્રાશય ઉપર નિયંત્રણ માટે પ્રશિક્ષણ
તમારા ડૉકટરને કદાચ કલ્પના છે કે તમારા મૂત્રાશય ઉપર નિયંત્રણ લાવવા માટે પ્રશિક્ષણને માધ્યમમાં લાવવા પ્રયત્ન કરવો. મૂત્રાશય માટે પ્રશિક્ષણ લીધા પછી તમારૂ મૂત્રાશયમાં કેવી રીતે પેશાબ ભરાય છે અને ખાલી થાય છે, તે તમે બદલી શકો છો. આ કરવા માટે ઘણા બધા રસ્તાઓ છે.

પેડુના સ્નાયુઓની કસરતો
(Kegel ની કસરત તરીકે પણ ઓળખાય છે.) સ્નાયુઓથી કામ કરો, જેનો તમારા પેશાબને રોકવા માટે ઉપયોગ કરો છો. આ સ્નાયુઓ મજબુત કરવાથી તમારા પેશાબને મૂત્રાશયમાં વધારે વાર રાખવા મદદ કરે છે. આ કસરતો કરવી બહુ સરળ છે. તે તણાવને ઓછો કરે છે અથવા છુટકારો અપાવે છે અને પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાને પ્રેરિત કરે છે.

જીવની પ્રતિક્રિયા
તમારા શરીરમાંથી આવતા સંકેતો તરફ વધારે જાગરૂત થવા મદદ કરે છે. આ તમારા મૂત્રાશયને મૂત્રામાર્ગના સ્નાયુઓને નિયંત્રિત કરવા મદદ કરે છે. જીવની પ્રતિક્રિયાની મદદથી તમે પેડુના સ્નાયુઓની કસરત શીખવા માટે મદદ કરે છે.

સમયની હાનિ થવી અને મૂત્રાશયનુ પ્રશિક્ષણ
ઉપરાંતમાં, તમારા મૂત્રાશય ઉપર નિયંત્રણ લાવવા મદદ કરે છે. સમયની હાનિ દરમ્યાન, તમારા પેશાબ કરવાનો નકશો તૈયાર રાખશો અને તેનુ નિકળી જવુ તે દાખલાને નિર્દેશિત કરશે. એક વાર તમે આ શીખી જશો, પછી તમે પેશાબ નીકળી જાય તે પહેલા મૂત્રાશયને ખાલી કરી નાખશો. જ્યારે જીવની પ્રતિક્રિયા અને પેડુના સ્નાયુઓની કસરત ભેગી થઈને આ પદ્ધતી તમને કદાચ પ્રેરણા અને વધારે પડતો પેશાબને રોકવાની અસમર્થતા માટે મદદ કરશે.

મૂત્રાશય ઉપર નિયંત્રણનુ શિક્ષણ સિવાય ત્યા બીજા પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાનુ સંચાલન કરવામાં મદદ કરવા માટે ઘણા બધા રસ્તાઓ છે.
એક ડૉકટર પેશાબ રોકવાની અસમર્થતાની સારવાર કરવા ઘણી દવાઓ લખી આપે છે. કેટલીક દવા ન જોઇતા મૂત્રાશયને નાનુ થતા રોકવા માટે છે. કેટલાક સ્નાયુઓ આરામ કરે છે, જેને લીધે પેશાબ કરતી વખતે મૂત્રાશયમાં સંપૂર્ણપણે ભરેલો પેશાબ ખાલી કરવા માટે મદદ કરે છે. બીજા મૂત્રાશયના સ્નાયુઓને કસે છે અને મૂત્રમાર્ગમાંથી ઓછો પેશાબ ચુવે છે. આ દવાઓ કોઇક વાર આડ અસરનુ કારણ બને જેવુ કે કોરૂ મોઢુ, આંખોની સમસ્યાઓ અથવા પેશાબનુ ભેગુ થવુ. યોનીનો સ્ત્રી અંત:સ્ત્રાવ કદાચ રજોનિવૃતી પછી મદદરૂપ થશે. ફાયદા અને લાંબા સમય સુધી વાપરવાં માટે આ દવાઓની આડ અસર વિષે તમારા ડૉકટરની સાથે વાત કરો.

એક ડૉકટર આ ક્ષેત્રના મૂત્રામાર્ગની આસપાસ એક ઇંજેક્શનનુ પ્રત્યારોપણ કરીને સ્થાપિત કરે છે. આ પ્રત્યારોપણ મોટા ભાગમાં ઉમેરો કરે છે. પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાના તણાવને ઓછો કરવા મૂત્રમાર્ગ બંધ કરવો મદદરૂપ છે. એક સમય પછી ઇંજેક્શન કદાચ ફરીથી આપવા પડશે કારણકે ધીમેધીમે તમારૂ શરીર આ પદાર્થોથી મુક્ત થઈ જાય છે.

કદાચ પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાને સુધારવા અથવા મટાડવા કોઇક વાર શસ્ત્રક્રિયા કરવી પડે છે, જો આ સમસ્યા મૂત્રાશયની સ્થિતી બદલાવીને થઈ હોય અથવા મોટી થયેલી પુરસ્થગ્રંથીને લીધે થઈ હોય. સાધારણ શસ્ત્રક્રિયા આ પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાના તણાવને લીધે હોય, જે મૂત્રાશયને ઉપર સુધી ખેંચે છે અને પછી મેળવે છે. જ્યારે પેશાબને રોકવાની અસમર્થતાનો તણાવ ગંભીર હોય,એક શસ્ત્રવૈદ્ય વિશાળ ઝોળી કદાચ વાપરે છે. આ મૂત્રાશયને પકડી રાખે છે અને મૂત્રમાર્ગને સાકડો કરીને ચૂવાનુ રોકે છે.

Page 3 of 4

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us