આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ કચ્છમાં વકરતો સ્વાઇનફ્લૂ

કચ્છમાં વકરતો સ્વાઇનફ્લૂ

Print PDF
પોઝીટીવ આઠ દર્દી: યુવાનનું સારવારમાં મોત

ભુજ તા. ૨૦ : કચ્છમાં છેલ્લા એક મહિનામાં સ્વાઈનફ્લુના ૧૪ જેટલા શંકાસ્પદ કેસો નોંધાતા સ્વાઇન ફ્લુએ ભય સજર્યો છે. કચ્છ જિલ્લા રોગચાળા નિયંત્રણ અધિકારી બી.એસ. ડાભીએ છેલ્લા છેલ્લા એક મહિનામાં ૧૪ જેટલા શંકાસ્પદ કેસમાંથી ૮ કેસમાંથી ૮ કેસ પોઝીટીવ હોવાનું જણાવ્યું છે. આમ સ્વાઇન ફ્લુના ૮ કેસ પોઝીટીવ નીકળતા તંત્ર ફરી ધંધે લાગ્યુ છે. આ ૮ દર્દીઓ પૈકી એક યુવનાનું મોત નિપજયુ છે. પાનધ્રોની ગર્ભવતી મહિલાને ગઈકાલે સ્વાઇનફ્લુના લક્ષણ સાથે દાખલ કરાતા તેની પોઝીટીવ અસરના કારણે ગર્ભવતી મહિલા તેમજ તેના ગર્ભમાં ઉછરતા નવજાત શિશુ સામે જોખમ સર્જાયુ છે. જો કે તંત્ર દ્વારા સારવાર શરૂ કરી દેવાઇ છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:akilaindia.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us