આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ ગર્ભવતી મહિલાને શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફ્લુ : દોડધામ

ગર્ભવતી મહિલાને શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફ્લુ : દોડધામ

Print PDF
વર્માનગર પાનધ્રોની ગર્ભવતી મહિલાને સ્વાઇનફ્લુના શંકાસ્પદ લક્ષણો દેખાતાં તંત્ર દોડધામમાં મુકાઇ ગયું છે. તેના સંતાનને કોઇ અસર ન થાય તે માટે દવા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

ગર્ભવતી મહિલાને શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફ્લુ : દોડધામ
કચ્છમાં વરસાદ બંધ થતાં જ સ્વાઇન ફ્લુનો રોગચાળો ફરીથી માથું ઉંચકી રહ્યો હોય તેમ દરરોજ એક નવો કેસ બહાર આવી રહ્યો છે. છેલ્લા એક મહિનાના ગાળામાં ભુજની જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલના સ્વાઇન ફ્લુ વોર્ડમાં સ્વાઇન ફ્લુના ૮ પોઝિટિવ અને ૬ નેગેટિવ કેસો નોંધાઇ ચૂક્યા છે. તેમાંથી એક યુવાનનું મૃત્યુ થયું હતું.

આ સ્થિતિ વચ્ચે રવિવારે વર્માનગર પાનધ્રોની ૭ માસનો ગર્ભ ધરાવતી ૨૩ વર્ષીય મહિલાને સારવાર માટે દાખલ કારઇ હતી. જેનામાં સ્વાઇન ફ્લુના લક્ષણો દેખાયા છે. જેનું સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ માટે મોકલાયું છે અને સંભવત: આજે રિપોર્ટ આવે તેવી શક્યતા છે.કોઇ ગર્ભવતીને સ્વાઇન ફ્લુ હોય તેવો કચ્છનો આ પ્રથમ બનાવ છે.

તેના અવતરનારા સંતાનને તેનાથી કોઇ અસર ન થાય તે માટે તાત્કાલિક ધોરણે દવાનો કોર્સ શરૂ કરી દેવાયો છે અને તેણીના સંપર્કમાં આવી હોય તેવી તમામ વ્યક્તિઓને પણ અલગ તારવીને આ દવા શરૂ કરાઇ છે તેમ જિલ્લા રોગચાળા નિયંત્રણ અધિકારી બી.એલ.ડાભીએ જણાવ્યું હતું.

સ્વાઇન ફ્લુ મુખ્યત્વે હવામાં રહેલા વાયરસ દ્વારા ફેલાતો હોય છે અને કોઇપણ વ્યક્તિને ચેપ લાગ્યા બાદ સાત દિવસ પછી પણ રોગના લક્ષણો દેખાઇ શકે ત્યાં સુધી તે વ્યક્તિ જેના પણ સંપર્કમાં આવે તેને પણ ચેપ લાગવાની પૂરી શક્યતા રહે છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે કચ્છમાં રોગચાળો માથું ઉંચકી રહ્યો છે તે ગંભીર બાબત ગણાવી શકાય, જ્યાં સુધી એક વ્યક્તિને પણ સ્વાઇન-ફ્લુ હોય તો તેના દ્વારા બીજાને ચેપ લાગ્યો હોવાની પૂરી શક્યતા રહે છે તેમ આરોગ્યના સૂત્રોએ કહ્યું હતું.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us