આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ જાતે દવા લેવી જોખમકારક સાબિત થઇ શકે

જાતે દવા લેવી જોખમકારક સાબિત થઇ શકે

Print PDF
શરીરમાં નાની અમથી તકલીફ થાય ને ફટ કરીને પોતાની મેળે દવા ખાઇ લેવી માથાના કે અન્ય દુ:ખાવામાં પેઇન કીલર ગોળી ગળી જવી જાણે સામાન્ય બાબત બની ગઇ છે. અમુક હદ સુધી આ પ્રકારનું ‘જાત વૈદુ’ ચલાવી શકાય પણ ક્યારેક પોતાની રીતે દવા લીધા કરવી જોખમ કારક સાબિત થઇ શકે છે. તેવો સૂર ભુજના વિવિધ ફેકલ્ટીના નિષ્ણાત તબીબોએ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમાંય સગભૉ, બાળકો તથા વૃદ્ધોને આ પ્રકારના સેલ્ફ મેડિકેશનથી દૂર રહેવા સૂચન કર્યા હતા.

સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત ડૉ.એન.એમ. ભાદરકાએ જણાવ્યું હતું કે, સગર્ભા મહિલાઓ માટે પ્રથમ ત્રણ માસ ખાસ કાળજી લેવાના હોય છે તેવામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારની મહિલાઓ ક્યારેક મેલેરિયાની દવા પોતાનીરીતે લઇ લેતી હોય જેને કારણે ગર્ભપાત થઇ જાય છે. આવી જ રીતે મહિલાઓ પોતાનીમેળે ગર્ભપાતની ગોળીઓ લેતી હોય છે તે પણ જોખમકારક છે કેમ કે, ગર્ભજો ૫૦ દિવસથી ઉપરનો થઇ ગયો હોય તો અર્ધ ગર્ભપાત થવાને કારણે બ્લડપ્રેસર ઘટે કે વધારે પડતું બ્લડિંગ થાય છે જે જોખમકારક સાબિત થઇ શકે.

કાન, નાક, ગળાના સર્જન ડૉ.હાર્દિક દરાડે લોકો પોતાની રીતે ચણા મમરા જેમ દવા ખાતા હોવાથી લાંબે ગાળે રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલોપ થતું હોવાનું કહેતા ઉમેર્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે કાનમાં દુ:ખાવો થાય ત્યારે દર્દી લસણવાળા તેલ કે અન્ય કોઇ ટીપાં નાખી લેતા હોય છે પણ જો આ દુ:ખાવો કાનના પડદામા કાણુ પડવાને કારણે હોય તો તબીબની સલાહ વિના નાખેલા ડ્રોપથી કાનની નસ સૂકાઇ શકે છે જેને કારણે બહેરાશ આવવાની સંભાવના રહે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us