આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ મહિલાઓની માસિક મુશ્કેલી દૂર કરી આપતી દવાની શોધ

મહિલાઓની માસિક મુશ્કેલી દૂર કરી આપતી દવાની શોધ

Print PDF
નવી દિલ્હી, તા. ૧૯

વિશ્વની તમામ મહિલાઓને દર મહિને ભોગવવી પડતી માનસિક અને શારીરિક પીડા હવે એક સામાન્ય દવાનો સાવ નાનો અમથો ડોઝ થોડા દિવસ લેવાથી દૂર થઈ જાય તેવું સંશોધન તાજેતરમાં નિષ્ણાતોએ કર્યું છે. પીએમએસ કહેવાતી માસિક અગાઉના દિવસોની માનસિક અને શારીરિક યાતના દરેક મહિલાએ ભોગવવી પડે છે. શરીરને સાવ શક્તિહીન બનાવી દે તેવી સ્નાયુની ધ્રુજારી અને વારંવાર બદલાતા મૂડનો કોઈ ઈલાજ નહોતો. હવે નિષ્ણાતોએ શોધી કાઢયું છે કે પ્રોઝેક નામની હતાશા દૂર કરનાર છૂટથી વપરાતી દવાના સાવ હળવા ડોઝ લેવાથી આ તકલીફો દૂર થઈ જાય છે.

મહિલાઓની માસિક મુશ્કેલી દૂર કરી આપતી દવાની શોધ
પહેલી જ વખત ન્યૂરોસાયન્ટિસ્ટ કહેવાતા મનોવિજ્ઞાાનીઓએ માસિક અગાઉના દિવસોમાં મહિલાઓના શરીરમાં સેક્સ હોર્મોનની વધઘટ કરાવતા શારીરિક કારણને શોધી કાઢયું છે. યુનિર્વિસટી ઓફ ર્બિંમગહામના થેલ્મા લોવિકની આગેવાનીમાં સંશોધકોએ શોધી કાઢયું હતું કે મહિલાઓના એક ચોક્કસ સેક્સ હોર્મોન ઝરવાથી માસિક અગાઉના દિવસોના લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. આ જ હોર્મોન મહિલાઓમાં માસિક ચક્રના અંતે શરીરમાં ઝરે છે.

· છૂટથી વપરાતી એક દવાના ચોક્કસ દિવસોમાં હળવા ડોઝથી બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય
પ્રોઝેકના નામે ઓળખાતી ફ્લુઓક્ષેટિન દવાનો નાનો અમથો ડોઝ લેવાથી આ હોર્મોન ઝરતું અટકે છે. અને હોર્મોન ન ઝરવાથી મહિલાને થતી મુશ્કેલીઓ પણ થતી નથી. થેલ્મા લોવિકે જણાવ્યું કે આમાં કોઈ નવી દવા નથી શોધાઈ, પ્રોઝેક વર્ષોથી સમગ્ર વિશ્વમાં છૂટથી વપરાઈ રહી છે. માત્ર ચોક્કસ દિવસોમાં તેનો ઓછામાં ઓછો ડોઝ લેવાથી માસિકના દિવસોમાં જે રાહત થાય છે તે જ અમે શોધ્યું છે.

સમગ્ર વિશ્વમાં મહિલાઓ માસિકની આ મુશ્કેલીઓ ભોગવતી રહી છે. બધાને આ મુશ્કેલીથી છૂટવાની તીવ્ર ઝંખના હોવા છતાં અત્યાર સુધી તેનો કોઈ ઉપાય નહોતો. હવે આ હકીકત જાણ્યા પછી એ બધી મહિલાઓ માસિકના ભયથી મુક્ત થઈ જશે. માસિક અગાઉના લક્ષણો બધી મહિલાઓમાં એકસરખા પ્રમાણમાં નથી હોતાં. દરેક મહિલામાં તેનું પ્રમાણ ઓછું-વધતું હોય છે. પરંતુ ૭૫ ટકા મહિલાઓ સરખાં જ લક્ષણો અનુભવતી હતી.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us