આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ માથાના વાળ હાર્ટ એટેકનો આગોતરો સંકેત આપે છે

માથાના વાળ હાર્ટ એટેકનો આગોતરો સંકેત આપે છે

Print PDF
માનસિક તનાવ માટે જવાબદાર કોર્ટીસોલ હોર્મોનના વાળમાં ઉંચા પ્રમાણને આધારે હાર્ટ એટેકની આગોતરી આગાહી શક્ય
લંડન - વાળમાં માનસિક તનાવ માટે જવાબદાર કોર્ટીસોલ નામના હોર્મોનના ઊંચા પ્રમાણને આધારે હાર્ટ એટેકનો આગોતરો સંકેત મેળવી શકાય છે એવો દાવો કેનેડાના સંશોધકોએ કર્યો છે. સામાન્યપણે પેશાબ, લાળ તથા લોહીમાં આ હોર્મોનના વધુ પ્રમાણને આધારે હાર્ટ એટેકનો સંકેત મેળવી શકાય છે એવું માનવામાં આવતું હતું પણ વાળમાં પણ આ હોર્મોનની ઉપસ્થિતિ હોય છે.

કેનેડાના સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે હૃદય રોગની બિમારી વિકસીત થવા પાછળ નોકરી, લગ્ન કે આર્થિક બાબતો સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. જો કે અત્યાર સુધી માનસીક તનાવને માપવા માટેના શારિરીક સંકેતો ઉપલબ્ધ ન હતા, જે-તે વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવી શકે છે કે નહિ તેની મહિનાઓ અગાઉ આગાહી કરવી અશક્ય છે. કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઑફ વેસ્ટર્ન ઓન્ટારીયોના સંશોધક સ્ટેન વેન અને જી.કોરેને જણાવ્યું હતું કે પરંપરાગત રીતે પેશાબ, લાળ અને લોહીમાં કોર્ટીસોલની ઉપસ્થિતિને આધારે માનસિક તનાવનો તાગ મેળવી શકાય છે. પણ વાળ દ્વારા પણ આ હોર્મોનનું પ્રમાણ જાણી શકાય છે. સામાન્યપણે દર મહિને વાળની લંબાઇમાં સરેરાશ એક સેન્ટીમીટરનો વધારો થતો હોય છે, તેથી છ સેન્ટીમીટર લંબાઇ ધરાવતા વાળમાંથી લાંબા સમયગાળા દરમિયાન માનસિક તનાવનું પ્રમાણ જાણી શકાય છે.

અભ્યાસ માટે સંશોધકોએ હાર્ટ એટેકની સારવાર માટે દાખલ થયેલા ૫૬ દર્દીઓના સેમ્પલ લીધા હતા. આ ઉપરાંત હૃદય રોગ સિવાયની બિમારી માટે દાખલ કરવામાં આવેલા અન્ય ૫૬ દર્દીઓના સેમ્પલ પણ મેળવવામાં આવ્યા હતા. આ સેમ્પલોની ચકાસણીને આધારે જાણવા મળ્યું હતું કે હૃદય રોગની બિમારી માટે દાખલ કરવામાં આવેલા તમામ દર્દીઓના વાળમાં કોર્ટીસોલનું પ્રમાણ વધુ હતુ, જ્યારે અન્ય દર્દીઓમાં તેનું પ્રમાણ અત્યંત ઓછું હતું. ડાયાબિટીસ, હાયપરટેન્શન, ધુમ્રપાન તથા પરિવારના અન્ય સભ્યોમાં કોરોનરી આર્ટેરીની સમસ્યાને કારણે કોર્ટીસોલના પ્રમાણમાં વધારો થઇ શકે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us