આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ મુંબઈની ગગનચુંબી ઈમારતો સુધી મલેરિયાની અસર

મુંબઈની ગગનચુંબી ઈમારતો સુધી મલેરિયાની અસર

Print PDF
મુંબઈ - શહેરમાં આ મહિનામાં નોંધાયેલા મલેરિયાના ૬૦૦૦ કેસમાંથી ૧૦ ટકા લોકો ગગનચુંબી ઈમારતો રહેતા અને ભદ્ર વર્ગના હતા. આ કારણસર હવે મુંબઈ મહાનગર પાલિકાએ ઝૂંપડપટ્ટીઓ અને રેલવે ક્વાર્ટર્સમાં બીમારી વિરુદ્ધની કાર્યવાહી હાથ ધર્યા બાદ હવે અપર મિડલ ક્લાસ વિસ્તારો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું છે.

સામાન્યપણે એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે મલેરિયાના મચ્છરો માત્ર ઝૂંપડપટ્ટીમાં ત્રાટકે છે. પણ વરસાદ ઘટયો ત્યારથી ગગનચુંબી ઈમારતોમાં મલેરિયાના કિસ્સાઓ જોવા મળ્યા છે એમ અતિરિક્ત મ્યુનિસિપલ કમિશનર મનિષા મ્હૈસ્કરે કહ્યું હતું. તેમના કહેવા પ્રમાણે ચોમાસુ પૂરુ થવાને આરે હોવાથી જાહેર સ્થળોએ મચ્છરોની ઉત્ત્પત્તી ઘટી જશે. હવે પ્રશાસન અપર મિડલ ક્લાસ વિસ્તારોમાં જાગૃતિ લાવવા માગે છે કે તેમના ઘરોમાં પણ મચ્છરો પેદા થઈ શકે છે.

પાલિકાએ એચ વેસ્ટ વોર્ડમાં વાંદરા, ખાર અને સાંતાક્રુઝના રહેવાસીઓ સાથે મળીને મચ્છરોને ડામવાનું અભિયાન શરૃ કર્યું છે. સત્તાવાળાઓનું કહેવું છે કે ઝાડના કૂંડા, માછલીઓની ટાંકીમાં તેમજ જ્યાં જૂનું પાણી પડી રહેતું હોય ત્યાં મચ્છરો પેદા થઈ શકે એટલે પાણી ભરી ન રાખવું અથવા તો જ્યાં જમા થતું હોય ત્યાં સફાઈ રાખવા જણાવ્યું હતું.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us