આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ મોટા ભાગનાં ભારતીય વોટર પ્યુરિફાયર વાઇરસ દૂર કરતાં નથી.

મોટા ભાગનાં ભારતીય વોટર પ્યુરિફાયર વાઇરસ દૂર કરતાં નથી.

Print PDF
પુણે, શુક્રવાર વોટર પ્યુરિફાયરના મહત્વને દર્શાવતી ઘણી જાહેરાતો છતાં ભારતમાં વેચાતા ઘણા ખરા પ્યુરિફાયર પાણીમાં પેદા થતા (પ્રાણીજન્ય) વાયરસને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી શકતા નથી તેમાં હિપેટાઇટીસ- ઇ જેવા ખતરનાક વાયરસનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેવો અભિપ્રાય ભારતની જાણીતી પુણે સ્થિત સંસ્થા નેશનલ ઇન્સિટટ્યુટ ઓફ વાયરોલોજી (એનઆઇવી) એ આપ્યો છે.

એનઆઇવીના સીનિયર ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર અને હિપેટાઈટીસ વિભાગના વડા વિદ્યા અરાંનકલે અને સંસ્થાના વૈજ્ઞાનિક વર્માએ આ સંદર્ભે વધુ માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, "ભારતની જાણીતી આઠ પ્યુરિફાયર વેચતી બ્રાન્ડના દરેક પ્યુરિફાયરનું અમે એક પછી એક પરીક્ષણ કર્યું પણ તે આઠમાંથી છ પ્યુરિફાયર યુનાઈટેડ સ્ટેટ એન્વાયર એન્ડ પ્રોટેકશન એજન્સી (યુએસઈપીએ) ના માપદંડ પ્રમાણે સફણ થયા નથી."

યુએસઈપીએના માપદંડ પ્રમાણે ફિલ્ટર દ્વારા ૧૦,૦૦૦ વખત પ્રોસેસ થાય તો ૪.૦ ટકા વાયરસનો નિકાલ થાય છે. જે ભારતની કોઇ બ્રાન્ડના પ્યુરિફાયર દ્વારા થતું નથી. વણી ભારતીય બ્રાન્ડના પ્યુરિફાયર મોટા ભાગે કેન્ડલ ફિલ્ટર, એડિમેન્ટ ફિલ્ટર, આયોડીન ગ્રેવિટી ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરે છે પણ હોલો ફાઇબર એમ્બરેન અને ગ્રેવિટી ફેડ ફિલ્ટર જેવા વાયરસને સંપૂર્ણ દૂર કરતાં ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરતા નથી.

એનઆઇવીના વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે ભારતમાં હાલમાં વોટર પ્યુરિફાયર માટે કોઇ સ્ટાન્ડર્ડ નથી. અમેરિકામાં સ્ટાન્ડર્ડ નથી. અમેરિકામાં સ્ટાન્ડર્ડ અને પ્રોટોકોલ માટે માઈક્રોબાયેલ પ્યુરિફાયર માધ્યમથી ચકાસણી થાય છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sambhaav.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us