આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ રાજકોટમાં ઝેરી તાવે મહિલા અને મદ્રાસી યુવાનનો ભોગ લીધો

રાજકોટમાં ઝેરી તાવે મહિલા અને મદ્રાસી યુવાનનો ભોગ લીધો

Print PDF
રાજકોટમાં રોગચાળાએ અજગર ભરડો લીધો છે ત્યારે પાણીજન્ય રોગચાળી બેકાબુ બન્યો છે સાથોસાથ મચ્છરના કારણે ડેંગ્યુ અને ચીકનગુનીયાના કેસમાં પણ વધારો થયો છે જેમાં ગઈકાલે રાત્રે તાવના કારણે વધુ બે વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા છે. શહેરમાં ભારે ગંદકીના કારણે રોગચાળાએ માજામુકી છે ત્યારે ઝેરી તાપથી વધુ બે વ્યક્તિના મોત થયા છે ત્યારે હવે તંત્ર જાગશે તેવો લોકો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે.

રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ બાદ ઠેર ઠેર ગંદકી અને પાણીના ખાડા ભરાયેલા છે ત્યારે રોગચાળો બેકાબુ બન્યો છે ઠેર ઠેર પાણીના ખાબોખીયા અને ગંદકીના કારણે ડેંગ્યુ, ચીકનગુનિયા જેવા રોગચાળાએ માથુ ઉચકયુ છે. સાથો સાથ પાણીજન્ય રોગચાળો પણ બેકાબુ બન્યો છે.

થોડા દિવસ પહેલા કોઠારિયા રોડ પર ઝોડી તાવના કારણે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું ત્યારબાદ યુનિ. રોડ પર ઝેરી તાવના કારણે એક વ્યક્તિનો ભોગ લેવાયો હતો. ચીકનગુનિયા અને ડેંગ્યુના રોગયાળાએ સીવીલ હોસ્પિટલમાં સ્ટાફને પણ અજગર ભરડો સીધો હતો અને દર્દીઓની સારવાર કરતાં આરએમઓ સહીત અડધો ડઝન ડોક્ટરો, નર્સીગ સ્ટાફ તાવમાં પટકાયો હતો. શહેરમાં રોગચાળાએ માજા મુકી છે ત્યારે ગઈકાલે ઝેરી તાવના કારણે બજરંગવાડી રેડીયોકોલોનીમાં રહેતા મીનાક્ષીબેન બ્રીજરાજસિંહ જાડેજા નામની મહિલા અને કાલાવડ રોડ સત્યસાઈ હોસ્પિટલ પાસે નવા

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:http://www.aajkaaldaily.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us