આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ લીલાં પાંદડા ધરાવતાં શાકભાજી ડાયાબિટીસનું જોખમ ઘટાડે છે

લીલાં પાંદડા ધરાવતાં શાકભાજી ડાયાબિટીસનું જોખમ ઘટાડે છે

Print PDF
(પી.ટી.આઇ.) લંડન,
તાજેતરમાં જ હાથ ધરાયેલા એક અભ્યાસમાં ડાયાબિટીસ સામે રક્ષણ આપી શકે તેવી મહત્ત્વની માહિતી જાણવા મળી છે. સંશોધનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી ખાવાથી ડાયાબિટિસના જોખમમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ મળે છે. આવા શાકભાજીમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને મેગ્નેશિયમનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને તેનાથી ડાયાબિટીસના સ્તરમાં ઘટાડો કરી શકાય છે.

એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને મેગ્નેશિયમથી ભરપૂર આ શાકભાજી દરરોજ ખાવાથી ડાયાબિટીસનું જોખમ ૧૪ ટકા ઘટે છે
લેસ્ટરની યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતોને સંશોધન માટે જુદા જુદા ૬ અભ્યાસોનું પરીક્ષણ કરીને તેની લોકો દ્વારા વપરાશમાં લેવાતા લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીના પ્રમાણ સાથે સરખામણી કરી હતી. સંશોધકોને જાણવા મળ્યું હતું કે, દરરોજ ઓછામાં ઓછું એક લીલું શાકભાજી ભોજનમાં લેનારા લોકોમાં શાકભાજી નહીં વાપરનારાઓ કરતા ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે.

સંશોધન સાથે જોડાયેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલોક ખોરાક રક્ષણ આપ તેવો છે પણ વિટામીન અંગેના અભ્યાસના તારણો 'નિરાશાજનક' જણાયા હતા. અન્ય કેટલાક અભ્યાસોમાં એવા તારણ પણ નીકળ્યા હતા કે ભોજનમાં શાકભાજી અને ફળો ઘણા મહત્ત્વના છે અને તેનાથી હૃદયરોગના જોખમમાં પણ ઘટાડો કરી શકાય છે. લેસ્ટર યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતો દ્વારા હાથ ધરેલા અભ્યાસમાં ૨,૨૩,૦૦૦ જેટલા લોકોનો સમાવેશ કરાયો હતો. આ ઉપરાંત ડાયાબિટીસનું જોખમ ઘટાડવા જીવનધોરણમાં સુધારો કરવા પણ સંશોધકોએ ઘણો ભાર મૂક્યો હતો. યુ.કે.માં ડાયાબિટીસ અંગે સંશોધન કરી રહેલી સંસ્થાના મુખ્ય તબીબે જણાવ્યું હતું કે, શાકભાજી ખાવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. તે અગાઉ સાબિત થઈ ચૂક્યું છે પણ લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીના વપરાશથી ડાયાબિટીસમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ મળતી હોવાનું પહેલીવાર પ્રકાશમાં આવ્યું છે. યુ.કે.માં ૨૩ લાખ જેટલા લોકોમાં ડાયાબિટીસ નોંધાયો હતો અને આ રોગ અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાના પ્રયત્નો પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us