આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ વાંસદાની મહિલાના પેટમાંથી સાત કિલોની ગાંઠ નીકળી

વાંસદાની મહિલાના પેટમાંથી સાત કિલોની ગાંઠ નીકળી

Print PDF
વાંસદા-ડાંગ, તા.૧૯

વાંસદાની મહિલાના પેટમાંથી સાત કિલોની ગાંઠ નીકળી
વાંસદાના ખાંભલાઝાપામાં જલારામ મંદિરની સામે આવેલ ક્રિષ્ના હોસ્પિટલના ડો.ભુપેન્દ્રભાઇ બી. થોરાટે એક મહિલાનાપેટમાંથી સાત કીલોની ગાંઠ કાઢી સફળ ઓપરેશન કરી મહિલાને જીવતદાન આપ્યું હતું.

• વાંસદાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં મહિલાનું સફળ ઓપરેશન
પ્રાપ્ત થતી વિગતો અનુસાર વાંસદા તાલુકામાં આવેલા ખાંટાઆબા ગામની મહિલા કાકડુબેન રેવલીયાભાઇ માહલા(ઉ.વ.૪૦) છેલ્લા બે વર્ષથી આ ગાંઠના અસહ્ય દર્દથી પીડાતી હતી. દરમિયાનમાં કાકડુબેનને વાંસદા સ્થિત હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ હતી. જ્યાં ડો.ભુપેન્દ્રભાઇ બી.થોરાટ અને ડો.કવીનભાઇએ ત્રણ કલાકની જહેમત બાદ મહીલાના પેટમાંથી ફ્રાઇબ્રોઇડની સાત કિલોની ગાંઠને કાઢવામાં આવી હતી. આમ વાંસદાના ડોક્ટરોએ મહિલાના પેટનું સફળ ઓપરેશન કરી મહિલાને નવજીવન બક્ષ્યું હતું.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us