આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ સુરતમાં ૧૧ ગાયનેકોલોજીસ્ટનાં રજિસ્ટ્રેશન રદ

સુરતમાં ૧૧ ગાયનેકોલોજીસ્ટનાં રજિસ્ટ્રેશન રદ

Print PDF
સુરત: સોનોગ્રાફીની માહિતી છૂપાવનારા શહેરના વધુ ૧૧ ગાયનેક ડૉક્ટરો જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ઝપટે ચઢયા છે. નોટિસની બજવણી છતાં જવાબ આપવાની તરદી નહિ લેનારા ૧૧ ગાયનેકોલોજીસ્ટના તંત્રે સોનોગ્રાફી કરવાના રજીસ્ટ્રેશન રદ કર્યા છે, જ્યારે બે ડૉક્ટરોને શો કોઝ નોટિસ ફટકારી છે. આ સાથે અત્યાર સુધી ૩૩ ડૉક્ટરોના આરોગ્ય વિભાગે રજીસ્ટ્રેશન રદ કર્યા છે.

રાજ્યમાં સ્ત્રીભ્રૂણ હત્યા અટકાવવા તેમજ સ્ત્રીઓના ઘટી રહેલા જન્મદરથી ચિંતિત રાજયના આરોગ્ય વિભાગે કડક નિયમોનું કડક અમલ થઈ રહ્યું છે છતાં કેટલાક ગાયનેક આરોગ્યખાતાના આ નીતિ- નિયમોનું ઘરાર ઉલ્લંઘન કરતા હોવાનું સરકારી સૂત્રોએ જાણાવ્યું હતું. ગાયનેક ડૉક્ટરોએ સગર્ભા મહિલાના મેડિકલ ચેકપ- સોનોગ્રાફી સહિતની સારવાર રિપોર્ટની માહિતી આરોગ્યતંત્રને આપવાની હોય છે. જો કે, કેટલાક ડૉક્ટરો આ નિયમોની ઐસીતૈસી કરી દર મહિને રિપોર્ટ મોકલવામાં લાપરવાહી દાખવી હતી. જેના આધારે આરોગ્યતંત્રે દોઢેક મહિના અગાઉ ૧૭૦ જેટલા તબીબોને પીએનડીટી એક્ટ હેઠણ નોટિસ ફટકારી હતી.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:samachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us