આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રોગચાળો વકર્યો: તાવથી વધુ એકનું મોત

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રોગચાળો વકર્યો: તાવથી વધુ એકનું મોત

Print PDF
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ બાદ ઠેર-ઠેર ભરાયેલા પાણીનાં કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હતો. ધીમેધીમે રોગચાળો વકર્યો છે. વઢવાણમાં તાવથી એક યુવાનનું મોત થયું છે. અગાઊ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાટડીમાં તાવથી બેનાં મોત થયા હોય રોગચાળો વધતાં તંત્ર કામે લાગ્યું છે.

મળતી વિગતો મુજબ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મેઇરાજાની મહેર બાદ રોગચાળાએ પણ માજા મુકી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનાં પાટડીમાં ગત સપ્તાહે તાવનાં કારણે બેનાં મોત થયા બાદ વઢવાણનાં કરણગઢ ગામે રહેતાં ઘનશ્યામ ગોરધન રંગપરા (ઉ.વ.૨૮) નામનાં યુવાનનું તાવ અને ઝાટા ઉલટીથી મોત થયું છે. આમ, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાવનાં કારણે મૃત્યુઆંકત્રણે પહોંચ્યો છે.

ઝાલાવડમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો વકરતા તંત્ર સતર્ક થયું છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનાં આસપાસનાં ગામોમાં રોગચાળાને કાબુમાં લેવા તંત્રએ કામગીરી શરૂ કરી છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:aajkaaldaily

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us