આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ સ્કિન કેન્સર સામેની તકેદારીથી વિટામિન - ડીની ખામી સર્જાઈ શકે

સ્કિન કેન્સર સામેની તકેદારીથી વિટામિન - ડીની ખામી સર્જાઈ શકે

Print PDF
લંડન, તા.૧૯

સ્કિન કેન્સર સામેની તકેદારીથી વિટામિન - ડીની ખામી સર્જાઈ શકે
સ્કિન કેન્સર સામેની તકેદારીથી શરીરમાં વિટામિન-ડીની ઊણપ સર્જાઈ શકે છે તેવું તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલા અભ્યાસમાં જણાઈ આવ્યું છે. જે દર્દીઓ બેસલ સેલ્સ નિવસ સિન્ડ્રોમથી પીડાતા હોય તેમને નોન-મેલાનોમા સ્કિન કેન્સર થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે અને આવા કેન્સરથી બચવા માટે તકેદારીનાં પગલાં લેવા જો સૂર્યપ્રકાશથી શરીરને દૂર રાખવામાં આવે તો શરીરમાં વિટામિન-ડીની ભારે ઊણપ સર્જાઈ શકે છે.

સ્કિન કેન્સરથી બચવા માટે ડર્મેટોલોજીસ્ટ લોકોને સૂર્ય પ્રકાશથી દૂર રહેવાની સલાહ આપતા હોય છે પણ તેના કારણે શરીરમાં વિટામિન-ડીનું લેવલ ઘટવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે અને ૨૫-હાઈડ્રોક્સિવિટામિન ડી - ૨૫ ઓએચડી કે વિટામિનનું યોગ્ય પ્રમાણ છે તેમાં મોટાપાયે ઘટાડો થવાની સંભાવનાઓ રહે છે. અને વિટામિન-ડીની આ ઊણપ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે તેવું એક અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

સૂર્ય પ્રકાશથી બચવાના પગલાંને કારણે વિટામિન - ડીની ઊણપનું વધતું જોખમ
સ્ટેનફોર્ડ યુનિર્વિસટી મેડિકલ સેન્ટરના જીન વાય. ટેન્ગ દ્વારા તેમજ તેના સહાધ્યાયીઓ દ્વારા બેસલ સેલ નિવસ સિન્ડ્રોમના રોગથી પીડાતા ૪૧ દર્દીઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. બેસલ સેલ વિકસાવવા માટેની જીનેટિક ખામીઓ આ દર્દીઓ ધરાવતા હોવાનું જણાયું હતું. સ્કિન કેન્સરથી બચવા આવા દર્દીઓ સામાન્ય રીતે સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરતા હોય છે.

બે વર્ષના અભ્યાસ દરમિયાન આ ૪૧ દર્દીઓમાં લોહીના રોગને કારણે માંદગી ત્રણ ગણી વધી હોવાનું જણાયું હતું અને ૨૩ દર્દીઓમાં વિટામિન-ડીની ખામી જણાઈ હતી. અન્ય સામાન્ય લોકોની સરખામણીમાં બેસલ સેલ નિવસ સિન્ડ્રોમથી પીડાતા લોકોમાં વિટામિન-ડીનું પ્રમાણ ઓછું જણાયું હતું.

જેમનું વજન વધારે હોય તેવા બેસલ સેલ નિવસ સિન્ડ્રોમથી પીડાતા દર્દીઓમાં વિટામિન-ડીનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. બેસલ સેલ નિવસ સિન્ડ્રોમથી પીડાતા ૩૫ દર્દીઓમાંથી ૨૮ દર્દીઓ દરરોજ સનસ્ક્રીન લેતા હતા જ્યારે મોટાભાગના સૂર્યપ્રકાશ લેવાનું નિવારતા હતા.

વિટામિન ડીની ખામી અને આવા દર્દીઓમાં વધેલી મેદસ્વીતાને કારણે તેમને કોલેકેલ્સીફેરોલની અસરો થવાની સંભાવના પણ વધારે હોવાનું અભ્યાસનું તારણ હતું. આ તારણો આર્કાઈવ્ઝ ઓફ ડર્મેટોલોજીમાં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us