આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ સ્વાઇન ફ્લુ સામે સજ્જ થતું ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર

સ્વાઇન ફ્લુ સામે સજ્જ થતું ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર

Print PDF
અમદાવાદ : સ્વાઇન ફુલના રોગચાળાએ મેક્સિકોમાં સંકટ સર્જ્યું છે અને અમેરિકા તેમજ યુરોપના કેટલાક દેશોમાં પણ તે પ્રસરી રહ્યો છે

ત્યારે તકેદારીના ભાગ રૂપે ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર રાજ્યમાં તેના વાઇરસ A(H1N1) ના ઉપદ્રવ અને ફેલાવાને રોકવા સજ્જ થઈ રહ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રાલયે ગાંધીનગરમાં 24 કલાક કાર્યરત રહેતો નિયંત્રણ કક્ષ શરૂ કર્યો છે અને તે પશુપાલન વિભાગ સાથે પણ સંકલન સાધી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ રોગના જીવાણુ ભૂંડ (ડુક્કર) દ્વારા ફેલાય છે.

રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી જયનારાયણ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા અને યુરોપથી વિપરીત અહીં ડુક્કરોના ફાર્મની સંખ્યા ખૂબ ઓછી હોવાથી રોગના ઉપદ્રવની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. આ તબક્કે ચિંતાનું કોઈ કારણ ન હોવા છતાં તંત્ર તકેદારીનાં પગલાં ભરી રહ્યું છે.

આરોગ્ય વિભાગના નાયબ નિયામક (રોગચાળા) એસ જે ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, સાવચેત રહેવા કેન્દ્ર તરફથી અમને કોઈ સૂચના મળી નથી. આમ છતાં આ રોગને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યના તંત્ર પાસે પૂરતી જાણકારી અને કુશળતા છે. સંકલિત રોગચાળા નિયંત્રિત કાર્યક્રમ હેઠળ અધિકારી-કર્મચારીઓને યોગ્ય તાલીમ આપવામાં આવી છે.

એવિયન ફ્લુના રોગચાળા વખતે તૈયાર કરાયેલો એક્શન પ્લાન ઉપલબ્ધ છે. સ્વાઇન ફ્લુ માટેના સંભવિત એક્શન-પ્લાનમાં ખાસ ફેરફાર હોય તેમ લાગતું નથી. અમે પશુપાલન વિભાગ સાથે પણ સંકલન સાધી રહ્યા છીએ. અમે ગાંધીનગરમાં આ માટે ખાસ નિયંત્રણ કક્ષ (ફોન નંબર 079-23250818 અને 23253334) પણ શરૂ કર્યો છે. તમામ જરૂરી પગલાં લેવાઈ રહ્યાં છે. પણ ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી.

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ રોગના વાઇરસનું મુખ્ય આશ્રયસ્થાન ડુક્કર છે. મનુષ્ય અને ડુક્કરોમાં પરસ્પર વાઇરસ ફેલાઈ શકે છે. જનીનના ફેરફાર મારફતે હવે જળચર સહિતના અન્ય સસ્તન પ્રાણીઓ તેમજ પક્ષીઓમાં આ રોગ જોવા મળ્યો છે. તાવ, અરુચિ, વજન ઘટવુ અને અશક્તિ આ રોગનાં પ્રાથમિક લક્ષણો છે. તે પછી જોરથી ખાંસી આવવી, છીંક, પેટ મારફતે અનિયમિત શ્વસન તેમજ આંખ અને નાકમાંથી પાણી ટપકવા જેવા શ્વસન તંત્રનાં તીવ્ર લક્ષણો જોવા મળે છે. વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રોગની સારવાર માટે ટેમિફ્લુ અને ઓસેલટેવિર દવા આપવામાં આવે છે. વાઇરસમાં જનીનજન્ય ફેરફારના કિસ્સામાં રોગ ઘાતક બને છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source: Gujarati.economictimes

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us