આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Oct 23rd

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ સ્વાઈનફ્લુના દર્દી જિલ્લા બહાર ખસેડાતાં ઉહાપોહ!

સ્વાઈનફ્લુના દર્દી જિલ્લા બહાર ખસેડાતાં ઉહાપોહ!

Print PDF
આણંદની ક્રિષ્ના હોસ્પિટલમાં આઠ, ખંભાત જનરલમાં છ અને પેટલાદ સિવિલમાં આઠ દર્દી માટે આઈસોલેટેડ વોર્ડ કાર્યરત છતાં સારવાર માટે વડોદરા ખસેડવામાં આવતાં અચરજ
સ્વાઈનફ્લુના દર્દી જિલ્લા બહાર ખસેડાતાં ઉહાપોહ!
આણંદ જિલ્લામાં ત્રણ - ત્રણ હોસ્પિટલમાં સ્વાઈનફ્લુને લગતા આઈસોલેટડ વોર્ડની સુવિધા હોવા છતાં દર્દીઓને જિલ્લા બહાર વડોદરા, નડિયાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાતા હોવાના કારણે પ્રજામાં ઉહાપોહ વધ્યો છે. આણંદ જિલ્લાના બોરિયાવી ગામે સગભૉ રોમાનાબાનુ સૈયદ અને તેના ત્રણ વર્ષના પુત્રને સ્વાઈન ફ્લુ પોઝીટીવ આવતા તેમને તાત્કાલિક વડોદરા શહેર સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યાં છે. બીજી તરફ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ તેમના પરિવારને જરૂરી દવા આપવા સોમવારે પહોંચી તે સમયે મકાનને તાળાં જોવા મળ્યાં હતાં.

જો કે, આ પ્રથમ કિસ્સો નથી. જેમાં સ્વાઈનફ્લુના દર્દીઓને વડોદરા ખસેડવામાં આવ્યાં હોય. આ અગાઉ પણ સ્વાઈન ફ્લુ દર્દીઓને જિલ્લા બહારની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં અને આ મુદ્દે હવે લોકોમાં પણ ઉહાપોહ મચ્યો છે. આ અંગે સિવિલ સર્જન એમ.કે. માવાણીના જણાવ્યાનુસાર ‘આણંદ શહેર નજીકની ક્રિષ્ના હોસ્પિટલમાં આઠ ખંભાત જનરલ હોસ્પિટલમાં છ અને પેટલાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આઠ દર્દીઓને સમાવી શકાય તે માટે સરકારી નિયમ મુજબ આઈસોલેટેડ વોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત સિવિલ ઉપરાંત ક્રિષ્ના અને ખંભાતની જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થતાં દર્દીઓને સંપૂર્ણ મફતમાં સારવાર આપવાનું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આથી, જિલ્લાના દર્દીઓએ આ ત્રણમાંથી કોઈ એક જ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું જોઈએ.’

સંચાલકો ફી વસુલે તો ફરિયાદ કરવી જોઈએ
સ્વાઈન ફલુના દર્દીઓ માટે ત્રણ હોસ્પિટલમાં ઉભા કરાયેલા આઈસોલેટેડ વોર્ડમાં સંપૂર્ણ મફત સારવાર આપવાનું નક્કી કરાયું છે. આ અંગે સિવિલ સર્જન એમ.કે. માવાણીએ જણાવ્યું હતું કે ‘આ ત્રણેય હોસ્પિટલમાં સારવારના નામે કોઈ પણ પ્રકારની ફી દર્દી કે સગાવ્હાલાએ આપવી જોઈએ નહીં અને હોસ્પિટલ સંચાલક કોઈ પણ પ્રકારની ફી વસુલે તો આ અંગે તાકીદે ફરિયાદ સિવિલ સર્જનને કરવી.’

ખંભાત હોસ્પિ.સામે લાલ આંખ
સુત્રોના જણાવ્યાનુસાર, સરકારી પરપિત્ર મુજબ આઈસોલેટેડ વોર્ડ બનાવવા અંગે ખંભાત નગરની જનરલ હોસ્પિટલને સુચના આપવામાં આવી હતી. પરંતુ સંચાલકોએ આ અંગે ઠાગાઠૈયા કરતાં તંત્રએ લાલ આંખ કરી હતી અને ગ્રાન્ટ કાપવા સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરતાં આખરે સંચાલકોએ વોર્ડ બનાવ્યો હતો.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us