આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ સ્વાઈન ફ્લૂથી વધુ બેનાં મોત

સ્વાઈન ફ્લૂથી વધુ બેનાં મોત

Print PDF
સમભાવ મેટ્રો
અમદાવાદ

અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં સ્વાઈન ફ્લૂના વધુને વધુ કિસ્સા નોધાય રહ્યા છે. શહેરની સિવિલ હૉસ્પિટલમાં ધોળકા અને બોટાદના બે દર્દીનાં મોત નિપજ્યાં છે. ધોળકાની રૂપલ બહેન જાડેજા નામની ૨૦ વર્ષીય યુવતી અને બોટાદના ૬૦ વર્ષીય ગણેશભાઈ સોનગરાનું ગઈકાલે સાંજે સિવિલ હૉસ્પિટલમાં મોત થયુ હતું.

ઉપરાંત ઠક્કરબાપાનગરનો ૨૨ વર્ષીય યુવક હાલમાં સિવિલ હૉસ્પિટલમાં સ્વાઈન ફ્લૂની સારવાર લઈ રહ્યો છે. તો થલતેજનો ૩૭ વર્ષીય યુવક ખાનગી હૉસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. શહેરમા સ્વાઈન ફ્લૂના વધુ બે કેસથી સત્તવાર કેસ ૨૩ થયા છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us