આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ આ બેન્ડેજ લોહી વહેતું અટકાવી દેશે

આ બેન્ડેજ લોહી વહેતું અટકાવી દેશે

Print PDF
આ બેન્ડેજ લોહી વહેતું અટકાવી દેશે
લંડન : 31, જાન્યુઆરી

વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે ટૂંક સમયમાં જ લોહી વહેતું અટકાવતી બેન્ડેજ ઉપયોગમાં લઇ શકાશે. આ બેન્ડેજની મદદથી યુદ્ધમાં લડતા સૈનિકોના શરીરમાંથી વહેલા લોહીને તુરંત જ રોકી શકાશે અને તેમના ઘા પણ ઝડપથી ભરાઇ જશે.

ઇડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીનું એક ગ્રુપ આ પ્રકારની બેન્ડેજ વિકસિત કરી રહ્યું છે. આ ગ્રુપે પ્લાસ્ટિકના નિર્માણમાં ઉપયોગમાં આવતા અણુઓ 'પોલીમર'ના એક સમૂહની શોધ કરી લીધી છે જેનાથી બ્લડ પ્લેટલેટ્સના લોહી જમા કરવાના ગુણોને સક્રિય કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે પોલીમરનો યુદ્ધક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ થઇ શકે છે કારણ કે તેને બેન્ડેજ પર છાંટીને સીધેસીધું ઘા પર લગાવી શકાય છે જેથી વહેતા લોહીને રોકવાની પ્રક્રિયા તુરંત શરૂ થઇ શકે છે.

યુદ્ધભૂમિ પર સૈનિકોના ઘામાંથી વહેલા લોહીને રોકવાની સમસ્યા ઘણી મોટી હોય છે. લોહી વહેવાથી બ્લડપ્રેશર હાર્ટ બીટ્સ ઝડપી બની જાય છે અને તેના કારણે મોતનું જોખમ રહે છે.

સ્કોટ્સમેન વેબસાઇટની માહિતી પ્રમાણે પોલીમરનો ઉપયોગ સામાન્ય જીવનમાં પણ કરી શકાય છે. તેનો ઉપયોગ ઇજામાંથી વહી રહેલા લોહીને રોકવા માટે વપરાતી બેન્ડેજના રૂપમાં થઇ શકે છે.

વૈજ્ઞાનિકોએ 12 મહિના કરતા પણ વધુ સમય સુધી પોલીમરના વિવિધ મિશ્રણોનું પરીક્ષણ કર્યુ અને બાદમાં કેટલાક એવા પોલીમરની પસંદગી કરી જે ઘાને ભરવાની પ્રક્રિયા તુરંત જ શરૂ કરી દે. સંશોધનકર્તાના આ ગ્રુપના પ્રમુખ વૈજ્ઞાનિક પ્રોફેસર માર્ક બ્રેડલીનું કહેવું છે કે પોલીમર સૈન્ય અને અસૈન્ય પરિસ્થિતિઓમાં વપરાઇ શકે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us