આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Oct 23rd

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ ઊંઘમાં શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જવાનો રોગ ધરાવતું બાળક

ઊંઘમાં શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જવાનો રોગ ધરાવતું બાળક

Print PDF
ઊંઘમાં શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જવાનો રોગ ધરાવતું બાળક
સીડની, તા.૪

જોશુઆ હેરોન નામના એક નવજાત બાળકની માતા સુસી એક બાજુ તેની પ્રથમ વર્ષગાંઠનો આનંદ ઊજવવાની તૈયારીઓ કરી રહી છે અને બીજી બાજુ સતત તેના દીર્ઘ આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહી છે. કારણ કે તેનો પુત્ર જોશુઆ ઊંઘમાં વારંવાર શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જાય છે. મર્સી હોસ્પિટલમાં તેનો જન્મ થયો કે તરત જ ડોક્ટરોને તેના લોહીની તપાસથી ખબર પડી ગઈ હતી કે તેના મગજમાં કોઈ ગરબડ છે. તેને રોયલ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલમાં ૧૧ દિવસ રાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ત્યારે તેને શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જવાનો રોગ હોવાની ખબર પડી નહોતી.

ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયા રાજ્યના ક્યાબરામ શહેર પાસે રહેતા સુસી અને ડેમિયન તેમના પુત્ર માટે સતત ચિંતા કરે છે. જોશુઆ ઊંઘી જાય તો તેનાં માતા-પિતા સુસી અને ડેમિયન હેરોને તેને નિયોનેટલ રેસ્પિરેટરી મોનિટર સાથે જોડી રાખવો પડે છે. આ મોનિટર જોશુઆનો શ્વાસ ચાલે છે કે નહીં તેનું ધ્યાન રાખે છે. જોશુઆ વીસ સેકન્ડથી વધુ સમય સુધી શ્વાસ ન લે તો તે તરત જ પોતાની બીપ... બીપ... બંધ કરીને એલાર્મ વગાડીને બધાને જાણ કરી દે છે કે જોશુઆ ઊંઘમાં શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયો છે. આવી સૌપ્રથમ ઘટના જોશુઆના જનમના બે મહિના પછી બની હતી. ત્યારે તો તે મૃત્યુ પામ્યો હોવાનું ધારી ભારે રોકકળ મચી હતી. ૨૦૧૦ના અંત ભાગમાં માત્ર દસ જ દિવસમાં છ વખત જોશુઆ શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયો હતો.

બાળકની માતા કહે છે કે તેને રાત્રે સતત બીક રહે છે કે પોતે ઊંઘી જાય અને પતિ ડેમિયન એલાર્મ સાંભળી ન શકે તો જોશુઆનું શું થાય? તેનો શ્વાસ પાછો ન આવે ત્યાં સુધી તેના મૃત્યુની તલવાર લટકતી જ રહે છે.

ડોક્ટરોને જાતજાતની તપાસ પછી એટલું જ જાણવા મળ્યું અને ફેફસાં વચ્ચેના જ્ઞાાનતંતુઓનું નેટવર્ક બરાબર ન હોવાથી આ ગરબડ થાય છે. જોશુઆનાં માતા-પિતા શ્વાસ બંધ થઈ ગયો હોવાનું એલાર્મ વાગતાં જ જોશુઆને અણીદાર સોયો ભોંકીને દર્દ પહોંચાડે છે, તેની પીઠ પર જોરથી ધબ્બા મારે છે. વધુમાં વધુ ૪૦ સેકન્ડ આ પ્રયાસ કરવાથી તેના શ્વાસ ચાલુ થઈ જાય છે. માત્ર એક વખત ૬૦ સેક્ન્ડ સુધી શ્વાસ પાછા આવ્યા નહોતા.

માતા-પિતાની ફરિયાદ છે કે આવા નાના બાળકને રડાવવા માટે તેને આટલા જોરથી મારવું અને સોયો ભોંકવો ખૂબ જ અમાનવીય લાગે છે. પરંતુ શું થાય ડોક્ટરો કહે છે કે તેને જીવતો રાખવા માટે આ સિવાય કોઈ ઈલાજ નથી. તેમણે ખાતરી આપી છે કે આ માર અને સોયા ભોંકવાની ક્રિયાથી તેનું કુમળું મગજ નુકસાન પામવાનું નથી. કારણ કે પ્રાણવાયુની ખોટના કારણે તેનું મગજ એ ક્ષણે કામ કરતું હોતું જ નથી, તે આ પીડાને નોંધતું જ નથી. આ મુશ્કેલી છતાં જોશુઆનાં માતા-પિતા તેના જન્મથી ખૂબ ખુશ છે.

નવ મહિનામાં ૧૯ વખત શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ચૂક્યું છે
શ્વાસ બંધ થઈ જાય તો તેને સોયો ભોંકવા અને ધબ્બા મારવાના પ્રયાસ કરાય છે


Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us