આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ કેશલેસ મેડિક્લેમ સુવિધા ફરી અમલમાં લાવવા માટે હાઇ કોર્ટમાં અરજી

કેશલેસ મેડિક્લેમ સુવિધા ફરી અમલમાં લાવવા માટે હાઇ કોર્ટમાં અરજી

Print PDF
મુંબઈ - જુલાઈ, ૨૦૧૦માં વીમા કંપનીઓએ કેશલેસ મેડિક્લેમની સુવિધા બંધ કરી દેતા અનેક વીમાધારકો માટે સમસ્યા ઉભી થઈ ગઈ છે. જોકે હવે કેશલેસ મેડિક્લેમ સુવિધા ફરી અમલમાં લાવવા માટે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. જાહેરહિતની આ અરજીમાં દાવાઓનો ઉકેલ લાવવામાં થર્ડ પાર્ટી એડમિનીસ્ટ્રેટરના યોગદાન પર સવાલો કરવામાં આવ્યા છે.

સાયનના રહેવાસી અને એક બિનસરકારી સંસ્થાના સ્થાપક ગૌરાંગ દામાણીએ હાઇકોર્ટમાં કેશલેસ મેડિક્લેમ સુવિધા ફરીથી ચાલુ કરવા માટે હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને લગભગ સાડાપાંચ કરોડ જેટલા વિમાધારકોની સમસ્યા સામે નિર્દેશ કર્યો છે. આ જાહેર હિતની અરજીમાં મેડિક્લેમ પોલિસીધારકોની સમસ્યાના ઉકેલ માટે હાઇકોર્ટ તરફથી યોગ્ય નિર્દેશની માગણી કરવામાં આવી છે. હકીકતમાં ૨૦૧૦ના જુલાઈ મહિનામાં થર્ડ પાર્ટી એડમિનીસ્ટ્રેટર (ટીપીએ) તરીકે કામ કરતી જાહેરક્ષેત્રની ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીઓ દ્વારા મેટ્રો શહેરમાં ટોચની હોસ્પિટલોમાં વીમાધારકોને જે કેશલેસ મેડિક્લેમની સુવિધા આપવામાં આવતી હતી એ બંધ કરી દેતા બધી સમસ્યાની શરૃઆત થઈ હતી.

આ જાહેર હિતની અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યંુ છે કે બધા ટીપીએને તાત્કાલિક રદ કરીને એમને ક્લેમની પ્રક્રિયામાંથી દુર કરવામાં આવે. આ જાહેર હિતની અરજીની સુનવણી આ અઠવાડિયામાં હાથ ધરાશે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us