આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ કોંન્ગો વાઈરસની સારવારનાં ઈન્જેકશન દેશમાં બનતાં નથી

કોંન્ગો વાઈરસની સારવારનાં ઈન્જેકશન દેશમાં બનતાં નથી

Print PDF
અમદાવાદ,બુધવાર
ગુજરાતમાં ક્રિમીયન કોંગો વાઇરસથી ગત સોમવારે વધુ એક મૃત્યુ થતાં રાજ્ય સરકારે શ્રેણીબદ્ધ પગલાં ભરવાનું શરુ કર્યું હતું. જે અંતર્ગત આરોગ્ય મંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી બેઠકમાં નિર્ણયો લેવાયા હતાં. રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી જયનારાયણ વ્યાસે આજે કેન્દ્ર સરકારને એક પત્ર લખીને સીસીએચએફને નાથવા માટે જરુરી દવાનો જથ્થો મેળવવામાં મદદરુપ થવા માટે જણાવ્યું હતું. અમદાવાદમાં આ વાઇરસની તપાસ માટે લેબોરેટરી સ્થાપવા માટે જરુરી પગલા ભરવા માટે પણ કેન્દ્રને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક ઇન્જેક્શનો આયાત કરી આપવા કેન્દ્રને લખ્યું ઃ બલ્ગેરિયાથી રસી મંગાવી આપવાની પણ વિનંતી
આરોગ્ય મત્રી જયનારાયણ વ્યાસે આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારે સીસીએચએફને નાથવા જરુરી પગલાં ભર્યા છે. જોકે મોડેથી રોગની જાણ થયા બાદ રીબાવરીન કેપ્સુલ દર્દીને બચાવવા માટે પૂરતી ન હોવાથી તેને ઇન્જેક્શન આપવું પડે છે. જોકે રીબાવરીન ઇન્જેક્શન દેશમાં બનતાં નથી અને મળતાં પણ નથી. જેથી કેન્દ્રને વિદેશથી તે દવા આયાત કરીને ગુજરાતને આપવા માટે અથવા તો જે ઉત્પાદક કંપની છે તેની સાથે ગુજરાતનો સીધો સંપર્ક ગોઠવી આપવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત, અમારી જાણ મુજબ બલ્ગેરિયામાં આ રોગ સામેની રસી પણ અસ્તિત્વમાં છે. જે રસી હેલ્થ વર્કર્સ અને ડોક્ટરોને આપી શકાય કે કેમ તે અંગે ્અમે કેન્દ્રનું માર્ગદર્શન માંગ્યુ છે. અને જો જરુર પડે તો કેન્દ્ર બલ્ગેરિયાથી આ રસી આયાત કરીને ગુજરાત મોકલે તેવો અનુરોધ પણ અમે કર્યો છે.

રોગમાં અમદાવાદથી પૂના સેમ્પલ મોકલવા અને બાદમાં તેના રીપોર્ટની રાહ જોવામાં બે દિવસ કે વધુ સમય જતો રહે છે. જેથી અમદાવાદમાં તાત્કાલિક આ રોગના ટેસ્ટની લેબોરેટરી મળે તે માટે જરુરી સુવિધાઓ અને એન્ટિજન સહિતનું મટીરીયલ્સ કેન્દ્ર સરકારને પૂરા પાડવા માટે જણાવાયું છે.

સરકારે આજે પશુપાલકો અને પશુના સંપર્કમાં આવતા લોકો માટે એક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. જે અંતર્ગત આવા લોકોને શરીરની ચામડી અને કપડાં પર કીટનાશક રીપેલન્ટનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવાયુ છે. ડીઇઇટી રીપેલન્ટ ઇતરડી મારવા માટે અસરકારક નીવડે છે. આ પ્રકારની વ્યક્તિઓએ હાથ અને પગના મોજા પહેરવા જોઇએ. પ્રાણીઓ અથવા રોગના ચિહ્નો ધરાવતાં વ્યક્તિઓના લોહી કે શરીરના અન્ય સ્ત્રાવનો સંપર્ક નિવારવો જોઇએ.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

SOurce:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us