આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ ડાયાબિટિસથી થતા હૃદયરોગ સામે લસણ અકસીર ઇલાજ

ડાયાબિટિસથી થતા હૃદયરોગ સામે લસણ અકસીર ઇલાજ

Print PDF
લસણ અથવા લસણનું તેલ ડાયાબિટિસના દર્દીઓમાં જોવા મળતા બ્લડસુગરના અસાધારણ પ્રમાણને કાબૂમાં રાખે છે
ડાયાબિટિસથી થતા હૃદયરોગ સામે લસણ અકસીર ઇલાજ
(પી.ટી.આઇ.) લંડન, તા. ૧૩

લસણના તબીબી ફાયદા અંગે ઘણું લખાયું છે અને સમયાંતરે તેના નવા નવા લાભો વિશે માહિતી આવ્યા કરે છે. જર્નલ ઓફ એગ્રિકલ્ચર એન્ડ ફૂડ કેમિસ્ટ્રીના વિજ્ઞાાનીઓએ તાજેતરમાં હાથ ધરેલા અભ્યાસ અનુસાર લસણ અથવા લસણનું તેલ હૃદયની બીમારી કાર્ડિયોમાયોપથીને અટકાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં મૃત્યુ માટે ્મહદઅંશે કાર્ડિયોમાયોપથીને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે.

અભ્યાસમાં જણાવ્યા અનુસાર સામાન્યપણે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પર હૃદયરોગથી મૃત્યુનું જોખમ બમણું હોય છે. હૃદયના ૮૦ ટકા રોગોમાં ડાયાબિટીસ એક યા બીજી રીતે જવાબદાર હોય છે. વિજ્ઞાાનીઓએ કરેલા સંશોધન મુજબ લસણ અથવા લસણનું તેલ ડાયાબિટિસના દર્દીઓમાં જોવા મળતા બ્લડસુગરના અસાધારણ ઉંચા પ્રમાણને કાબૂમાં રાખે છે. હૃદયને થયેલા નુકાસાનના સંજોગોમાં પણ લસણ અને લસણનું તેલ અકસીર ઇલાજ પુરવાર થયા છે. લસણમાં રહેલા એન્ટિઓક્સિડન્ટ તત્ત્વો બ્લડસુગરને કાબુમાં રાખવામાં ઘણા ઉપયોગી છે. હૃદયની બીમારીને દૂર રાખવામાં લસણમાં રહેલા ૨૦થી વધુ ઉપયોગી તત્ત્વોને વિજ્ઞાાનીઓએ ઓળખી કાઢ્યા છે.જર્નલના અહેવાલ અનુસાર લસણમાં રહેલા રાસાયણિક તત્ત્વો લોહીને જાડું થતું અટકાવવામાં પણ મદદરૃપ બને છે. આ ઉપરાંત લસણમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ સામાન્ય કેન નાની મોટી બીમારીઓના રક્ષણ સામે આપણા શરીરમાં કાર્યરત ઇમ્યુન સીસ્ટમને મજબૂત બનાવે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us