આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ તમને ગ્લાસ અડધો ભરેલો દેખાય છે કે ખાલી?

તમને ગ્લાસ અડધો ભરેલો દેખાય છે કે ખાલી?

Print PDF
વ્યક્તિની નકારાત્મક વિચારસરણી માટે તેના જીન જવાબદાર છે
તમને ગ્લાસ અડધો ભરેલો દેખાય છે કે ખાલી?
શું તમે નિરાશાવાદી છો? શું તમને પાણીનો ગ્લાસ અડધો ભરેલો છે તે નથી દેખાતો પણ અડધો ખાલી છે એ દેખાય છે? જો આવું છે તો આ માટે તમારા જીન જવાબદાર છે. એક શોધમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નકારાત્મક વિચારસરણી વારસાગત મળે છે.

શોધનું કહેવું છે કે મગજમાં પ્રવર્તમાન એક રસાયણ ન્યૂરોપેપ્ટટાઈડ વાઈ(એનપીવાઈ) જ નક્કી કરે છે કે તમે દુનિયાને કઈ રીતે જુઓ છો. એનપીવાઈના સ્તર પર આધાર રાખે છે કે તમે તમારા જીવનને સકારાત્મક લો છે કે પછી નકારાત્મક.

સંશોધકોને માલુમ પડ્યુ છે કે એનપીવાઈના ઓછા સ્તર વાળા લોકો નિરાશાવાદી હોય છે. તેના માટે તણાવભરી પરિસ્થિતિમાં કામ લેવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. આવા લોકો સરળતાથી તણાવનો શિકાર બની જાય છે.

બ્રિટિશ વર્તમાનપત્ર ધ ડેલી ટેલિગ્રાફના જણાવ્યા પ્રમાણે, મિશિગન યુનિવર્સિટીના સંશોધકોને માલુમ પડ્યું છે કે મગજમાં એનપીવાઈનું સ્તર જીન પર આધારિત છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ સંશોધનથી અલગ અલગ માનસિક રોગોને ઓળખવામાં ખૂબ મદદ મળી રહેશે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us