આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ થ્રી-ડી ફિલ્મો જોવાથી નુકસાન થવાની નિષ્ણાતોને ખાતરી

થ્રી-ડી ફિલ્મો જોવાથી નુકસાન થવાની નિષ્ણાતોને ખાતરી

Print PDF
થ્રી-ડી ફિલ્મો જોવાથી નુકસાન થવાની નિષ્ણાતોને ખાતરી
લંડન, તા.૩૦

અદભુત વાસ્તવિકતાનો અનુભવ કરાવનાર થ્રીડી ફિલ્મો જોવાથી ભલે ભરપૂર આનંદ મળતો હોય પરંતુ તે આપણી આંખને નુકસાન કરે છે તેમ તાજેતરમાં અભ્યાસ કરનાર નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે. લિવરપુલ યુનિર્વિસટીના નિષ્ણાતોએ કરેલા અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આંખોનો દુખાવો, ઝાંખપ, માથાનો દુખાવો, બેચેની અને ઘેનની તકલીફ થ્રીડી ફિલ્મો જોવાથી થાય છે તેનો કોઈ પાકો વૈજ્ઞાનિક પુરાવો હજી સુધી મળ્યો નથી તેનો સ્વીકાર કરતાં નિષ્ણાતોએ કહ્યું હતું કે એક વાતનો પાકો પુરાવો મળી ગયો છે કે થ્રીડી ફિલ્મો, ચિત્રો, ફોટોગ્રાફ વગેરે જોતા રહેવાથી લાંબા ગાળે આંખોને જરૃર નબળાઈ અને નુકસાન થઈ જાય છે.

થોડા વખત અગાઉ વિશ્વમાં ધૂમ મચાવી ગયેલી ફિલ્મ ‘અવતાર’ની અદભૂત ફોટોગ્રાફીનો અનુભવ કર્યા પછી થ્રી-ડી ફિલ્મોની લોકપ્રિયતા નવેસરથી વધી રહી છે અને એક પછી એક ફિલ્મો થ્રી-ડીમાં બનવા લાગી છે. એવામાં નિષ્ણાતોએ વિશદ અભ્યાસ પછી આ ચેતવણી ઉચ્ચારી છે કે થ્રી-ડીથી સાવધાન રહો, તેથી કાયમી નુકસાન થઈ જશે.

સતત કલાકો સુધી થ્રી-ડી ફિલ્મ ન જોવાની અને નિયમિત રીતે ન જોવાની ભલામણ
નિષ્ણાતો હાલ રાતદિવસ થ્રીડી ફિલ્મોથી થનાર નુકસાનના વૈજ્ઞાનિક જડબેસલાક પુરાવાઓ મેળવવાની મથામણ કરી રહ્યા છે. સંશોધક ટુકડીના વડા અને લીવરપુલ યુનિર્વિસટીના વિઝન સાયન્સના ડાયરેક્ટર ગાયેલ સ્ટીફન્સને જણાવ્યું હતું કે તેમને ખાતરી છે કે થ્રી-ડી ફિલ્મો વિપુલ પ્રમાણમાં આવી નથી તેથી તેની અસરો અને આડઅસરોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ પણ થઈ શક્યો નથી. વધુ પ્રમાણમાં થ્રી-ડી ફિલ્મો આવી રહી છે તેથી તેના નુકસાનના પુરાવા પણ મળી જશે.

તેમણે પ્રેક્ષકોને ચેતવણી આપી હતી કે થ્રીડી ફિલ્મો સતત જોવાથી નુકસાન થાય છે એ વાત નક્કી હોવાથી જ્યાં સુધી તેના માટેના સચોટ પુરાવા મળી ન આવે ત્યાં સુધી સતત થ્રી-ડી ફિલ્મો ન જોવી. એક ફિલ્મમાં પણ થોડી થોડી વારે ચશ્મા ઊતારી શરીરની હિલચાલ કરી લેવી.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us