આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ નિયમિત રીતે લીલી ચાથી કેન્સર અને આલ્ઝિમર મટે

નિયમિત રીતે લીલી ચાથી કેન્સર અને આલ્ઝિમર મટે

Print PDF
લંડન, તા.૬

નિયમિત રીતે લીલી ચા પીવાથી મગજને આલ્ઝિમર અને ડિમેન્શિયાના રોગ સામે રક્ષણ મળે છે અને રોગ થઈ ગયો હોય તો મટી શકે છે તેમ બ્રિટનની ન્યૂ કેસલ યુનિર્વિસટીના વિજ્ઞાનીઓએ કરેલા સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે. મૂળ ચીનની આ ઔષધિ નિયમિત લેવાથી કેન્સર સામે પણ રક્ષણ મળતું હોવાનું વિજ્ઞાાનીઓને જાણવા મળ્યું હતું.

સંશોધન કરનાર ટુકડીના આગેવાન ડો. એડ ઓકેલોએ જણાવ્યું કે તેઓ જાણવા માગતા હતા કે લીલી ચાનાં પાંદડાંઓમાં રહેલા શરીરને લાભદાયી ઔષધીય તત્ત્વો તેને ઉકાળ્યા પછી પણ એવા જ રહે છે કે કેમ, શરીરમાં તેનું પાચન થયા પછી પણ તે એવા જ અસરકારક રહે છે કે કેમ. તેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે મગજને કોરી ખાનાર આલ્ઝિમર અને ડિમેન્શિયા જેવા રોગ તથા કેન્સર મટાડનાર રસાયણો લીલી ચા શરીરમાં ઉત્પન્ન કરે છે.

લીલી ચાનું આંતરડાંમાં પાચન થાય ત્યારે રોગ મટાડનાર રસાયણ બને છે
ડો. એડ ઓકેલોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પાચન ખૂબ જ અટપટી અને એટલી જ મહત્ત્વની પ્રક્રિયા છે. તે આપણાં શરીરને ટકી રહેવા માટે જરૂરી પોષક તત્ત્વો બનાવી આપે છે. આનો અર્થ એ થયો કે આપણે મોંમાં જે કંઈ મૂકીએ તે દરેક પદાર્થમાં આરોગ્યને લાભદાયક તત્ત્વો હોવા જોઈએ. જોકે એ બધા તત્ત્વો આપણાં શરીરમાં શોષાઈને કામ આવે તેમ હોતું નથી. લીલી ચાની ખૂબી એ છે કે તે પાચન થાય ત્યારે તેમાં શરીરને ઉપકારક રસાયણો બનવા લાગે છે. આંતરડાંમાં ચાનું એન્ઝાઈમ દ્વારા પાચન થાય ત્યારે એવાં રસાયણો બને છે કે જે આલ્ઝીમર રોગ વિકસતો અટકાવે છે. આ રસાયણ પાચન થયા વિનાની ચામાં બનતું નથી.

આ અભ્યાસના ‘ફીટોમેડિસિન’ નામના તબીબી જર્નલમાં પ્રગટ થયેલા અહેવાલ અનુસાર એન્ઝાઈમ દ્વારા પાચન થયેલી લીલી ચામાં બનતું અન્ય એક રસાયણ કેન્સર સામે પણ શરીરને રક્ષણ આપે છે. નિષ્ણાતોના પ્રયોગમાં જોવા મળ્યું હતું કે આ રસાયણ કેન્સરની ગાંઠનો વિકાસ ધીમો પાડી દે છે અને લાંબા ગાળે સાવ અટકાવી દે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us