આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ મેદસ્વિતાથી છોકરીઓ નાની ઉંમરે પુખ્ત બની જવા લાગી

મેદસ્વિતાથી છોકરીઓ નાની ઉંમરે પુખ્ત બની જવા લાગી

Print PDF
મેદસ્વિતાથી છોકરીઓ નાની ઉંમરે પુખ્ત બની જવા લાગી
નવી દિલ્હી, તા. ૨૩

છોકરીઓની પુખ્ત બનવાની ઉંમર એક સમયે ૧૬ ગણાતી હતી તે ઘટીને ૧૪ અને પછી ૧૩ થઈ ગઈ હતી તે હવે વધુ ઘટીને ૧૦ વર્ષ થઈ ગઈ હોવાનું તાજેતરના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું અને અભ્યાસ કરનાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર પુખ્ત બનવાની ઉંમર ઘટવાનું કારણ છોકરીઓમાં વધી રહેલી મેદસ્વિતા છે. આજના સુખસગવડ ભરેલા બેઠાડુ જીવન અને વધુ પડતા પૌષ્ટિક તથા ગળપણભર્યા આહારના પરીણામે છોકરીઓ મેદસ્વી બની રહી છે. અને મેદસ્વી બનવાથી તેઓ માત્ર ૧૦ વર્ષની સરેરાશ ઉંમરે પુખ્ત બની રહી છે.

માત્ર દસ વર્ષની ઉંમરે છોકરીઓને માસિક ચાલુ થઈ જતાં માસિકધર્મ સાથે સંકળાયેલી હતાશા અને મન વિચલિત રહેવાની તકલીફનો ભોગ બનવા લાગી છે. ડોકટરોએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર દેશમાં ડોકટરોને છોકરીઓ દસ-અગિયાર વર્ષની ઉંમરે માસિક ચાલુ થઈ ગયાની ફરિયાદ કરી રહી છે. તબીબો તેમને નિયમિત રીતે કસરત કરવાની અને ખોરાકમાં પૌષ્ટિક તત્ત્વો સમતોલ બનાવવાની સલાહ આપે છે. જો નાની વયે પુખ્તતા આવી જાય અને મેદસ્વિતા ચાલુ રહે તો છોકરીઓ પોલિસાયટિક ઓવેરિયન ડીસીઝ નામના સંક્રમણનો ભોગ બની શકે છે અને બ્રેસ્ટ કેન્સર તથા વાંઝિયાપણાનો શિકાર બની શકે છે.

પુખ્ય બનવાની ઉંમર ૧૩ હતી તે મેદસ્વિતા વધતાં ઘટીને હવે ૧૦ થઈ ગઈ છે
એઆઈઆઈએમએસના ગાયનેકોલોજી વિભાગ અને રોક્લેન્ડ હોસ્પિટલના નિષ્ણાતોએ આ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમને જાણવા મળ્યું હતું કે દસ વર્ષની ઉંમરે માસિક ચાલુ થઈ ગયાની ફરિયાદ લઈને આવનાર દરેક છોકરી મેદસ્વી હતી. ચીઝ અને બર્ગર જેવા ચરબીયુક્ત ખોરાક વધુ લેવાથી અને કસરત ન કરવાથી છોકરીઓ મેદસ્વી બની રહી છે.

આ છોકરીઓ પુખ્ત બની જાય છે, પરંતુ તેઓ આ અંગે કોઈ જ્ઞાાન ધરાવતી હોતી નથી અને શારીરિક કે માનસિક રીતે માસિકને સહન કરવા તૈયાર પણ હોતી નથી. એટલે તેમના માટે ભારે સમસ્યા ઊભી થઈ જાય છે. નિષ્ણાતોએ ખાસ ભલામણ કરી હતી કે માતા-પિતાએ ખાસ પોતાની પુત્રીઓને શારીરિક શ્રમ કરવો પડે તેવી કસરતો અને રમતોમાં જોડવી જોઈએ.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us