આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ રાજ્યના સરકારી તબીબો ફેબુ્રઆરીથી આંદોલન કરશે

રાજ્યના સરકારી તબીબો ફેબુ્રઆરીથી આંદોલન કરશે

Print PDF
ગાંધીનગર - ગુજરાત રાજ્યના સરકારી તબીબો અધિકારીઓના પડતર પ્રશ્નો ઉકેલવા અપાયેલી બાંહેધરીનો હજુ સુધી અમલ નહીં કરતાં તેમણે ન્યાય મેળવવા ફેબુ્રઆરીના પહેલા અઠવાડીયાથી ઉગ્ર લડત શરૃ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. માર્ચ મહિનાના બીજા અઠવાડીયામાં ગાંધીનગર ખાતે ધરણાંનો કાર્યક્રમ યોજ્યા બાદ પણ જરૃરી આદેશો નહીં કરવામાં આવે તો જલદ કાર્યક્રમો યોજવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત રાજ્યના તમામ સરકારી તબીબો અધિકારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતાં જીએમએસ વર્ગ-૨ મેડીકલ ઓફિર્સસ એસોસિએશનની ગુજરાત રાજ્યની કારોબારી તેમજ જિલ્લા પ્રતિનિધિઓની એક બેઠક આજે ગાંધીનગરમાં યોજાઇ હતી. આ બેઠકમાં સરકારી તબીબી અધિકારીઓના પડતર પ્રશ્નો અને માંગણીઓની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના નકારાત્મક વલણથી થઇ રહેલા અન્યાય અંગે રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

સરકારી તબીબી અધિકારીઓની લાંબા સમયથી ખોટી રીતે અટકાવવામાં આવેલી સમયબધ્ધ બઢતી માટે ટીકુ કમિશનના લાભો આપવા સાથે છઠ્ઠા પગાર પંચમાં શરૃઆતનો પગાર ૯૩૦૦ના બદલે ૧૫૬૦૦ કરવા ભાર મુકવામાં આવ્યો હતો. બ્લોક હેલ્થ ઓફિસર વર્ગ-૧ની જગ્યા, બઢતી માટે જીપીસીસીની તક, એન.પી.એ.ની મહત્તમ મર્યાદા, પી.જી.એડમીશનની વય મર્યાદા, જીપીએસસીની ત્રણ તક આપવી, એન્યુઅલ એલાઉન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ અને કેનવેસ એલાઉન્સ આપવા વગેરે પ્રશ્નોનો તાત્કાલિક ધોરણે ઉકેલ લાવવા જણાવાયું હોવાનું પ્રમુખ ડો. ડી.કે. હેલૈયાએ જણાવ્યું હતું.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us