આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ ‘મારા માટે આઈસક્રીમ વાયગ્રાનું કામ કરે છે’

‘મારા માટે આઈસક્રીમ વાયગ્રાનું કામ કરે છે’

Print PDF
‘મારા માટે આઈસક્રીમ વાયગ્રાનું કામ કરે છે’
25 વર્ષીય ગાબી જોન્સ, પરસિસટેન્ટ જેનિટલ અરાઉઝલ સિન્ડ્રોમથી પ્રભાવિત છે

આ બીમારીમાં કોઈ શારીરિક ઉત્તેજના વગર જ વ્યક્તિનું શીઘ્રપતન થઈ જાય છે


કોઈ પણ ચીજનો જ્યારે અતિ થાય ત્યારે તે નુકસાન કારક બને છે, પછી તે કોઈ ખાવાની વસ્તુ જ કેમ ના હોય? પણ જ્યારે કોઈ વસ્તુ ખાવાથી ઉત્તેજના એટલી બધી વધી જાય કે જેનાથી સેક્સ માણ્યા વગર જ ચરમસીમાનો અનુભવ થાય તો? આ વાત ચોંકાવે તેવી તો છે જ.

25 વર્ષીય ગાબી જોન્સ, પરસિસટેન્ટ જેનિટલ અરાઉઝલ સિન્ડ્રોમથી પ્રભાવિત છે. આ બીમારીમાં કોઈ શારીરિક ઉત્તેજના વગર જ વ્યક્તિનું શીઘ્રપતન થઈ જાય છે. 223 કિલો વજન ધરાવતી જોન્સ પણ આ બીમારીથી પીડાય છે.

તેને આ અહેસાસ એ વખતથી થવા લાગ્યો હતો, જ્યારે બાળપણમાં તેણે પહેલી વખત આઈસક્રીમ ખાધો હતો અને તેના પગમાં ઉત્તેજના અનુભવાઈ હતી. આ પછી તેણે જેટલી વાર આઈસક્રીમ ખાધો એટલી વાર તેને ઉત્તેજના અનુભવાઈ છે. આ સિવાય પીઝા કે અન્ય જંક ફૂડ ખાવાથી પણ તેને આવી જ અનુભૂતિ થાય છે.

આ વાતને સાબિત કરવા માટે જોન્સને કેટલાંક યુવકોએ ગિફ્ટમાં આવો જંક ફૂડ મોકલાવ્યો છે. તેઓ આ ઉત્તેજનાને લાઇવ દર્શાવવા માટે ટૂંક સમયમાં જ એક વેબસાઇટ શરૂ કરવાના છે. જો કે આ વેબસાઇટ પેઇડ રહેશે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us