આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ HIV પીડિતાનો ‘બદલો’: 300 સાથે જાતિય સંબંધો બાંધ્યા!

HIV પીડિતાનો ‘બદલો’: 300 સાથે જાતિય સંબંધો બાંધ્યા!

Print PDF
HIV પીડિતાનો ‘બદલો’: 300 સાથે જાતિય સંબંધો બાંધ્યા!
પતિ દ્વારા એચઆઈવીગ્રસ્ત થયેલી મહિલાનો બદલો
પતિ સાથે છૂટાછેડાં લઈને 300 વ્યક્તિઓ સાથે જાતિય સંબંધ બાંધ્યો
પીડિતાએ તેના સંબંધીઓ, મિત્રો, ટેક્સી ડ્રાઈવરો અને વિદ્યાર્થીઓને ભોગ બનાવ્યા
મહિલા નિમફોમેનિયાથી ગ્રસિત હોવાનું તબીબનું અનુમાન


પતિ દ્વારા એચઆઈવી/એઈડ્ઝ વાયરસનો ચેપ લાગ્યા બાદ મુંબઈની એક મહિલા હવે સમાજ સાથે તેનો બદલો લેવાનું ચાલુ કર્યું છે. આ મહિલાએ લગભગ 300 વ્યક્તિઓ સાથે અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધો બાંધ્યા છે અને હવે આ તમામ લોકો પર એઈડ્ઝગ્રસ્ત થવાનું જોખમ મંડરાય રહ્યું છે.

મુંબઈના એક અખબાર પ્રમાણે, 28 વર્ષની આ મહિલાના 2001માં લગ્ન થયા હતા અને 2005માં તેને ખબર પડી કે તેને એઈડ્ઝ છે. ત્યાર બાદ તેણે તેના પતિ સાથે છૂટાછેડાં લીધા હતા. પરંતુ ત્યાર બાદ ત્યાં તેણે લગભગ 300 વ્યક્તિઓ સાથે અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધો બાંધ્યા છે. આ યુવતી પોતાના સંબંધીઓ, મિત્રો, ટેક્સી ડ્રાઈવરો અને ઘણાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધો બનાવી ચુકી છે.

મુંબઈના એક તબીબ ડૉ. ઈશ્વર ગિલાડા પ્રમાણે, તેઓ આ મામલાને લઈને ઘણાં મુશ્કેલીમાં છે. કાયદા પ્રમાણે, તેઓ આ મહિલાના નામનો ખુલાસો કરી શકતા નથી, પરંતુ બીજી તરફ તે સતત લોકોને પોતાનો શિકાર બનાવી રહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધોને કારણે યુવતીના જાતિય સંબંધમાં સાથીદારોને એઈડ્ઝ થવાની પૂરી શક્યતા રહેલી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે માહિલા નિમફોમેનિયાથી ગ્રસિત હોઈ શકે છે. આ બિમારીમાં વ્યક્તિ જાતિય રીતે વધારે સક્રિય હોય છે.આ મહિલાને એક વિકલાંગ પુત્ર પણ છે. તેણે તેના પુત્રને એક આશ્રમમાં મુકી દીધો છે. આ યુવતીની બહેન પણ તેને આવી હરકતો રોકવા માટે સમજવાી રહી છે, પરંતુ પીડિતા સમાજથી બદલો લેવા માટેની વાત કરી રહી છે.

આ મામલાની ચર્ચા કરતાં ડૉ. અમર પજારે કહે છે કે લગભગ 95 ટકા એચઆઈવીના દર્દીઓને આ બિમારી અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધોને કારણે જ થાય છે.

એઈડ્ઝ પીડિતો માટે કામ કરનારા સન્મિત્રા ટ્રસ્ટના ડાયરેક્ટર પ્રભાદેવીએ કહ્યું છે કે એચઆઈવીના દર્દી, બિમારીની ખબર પડયા બાદ પણ અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધો બનાવવાનું ચાલુ રાખે છે.

તમારો અભિપ્રાય
એઈડ્ઝગ્રસ્ત મહિલા દ્વારા સમાજ સાથે બદલો લેવાની આ રીતને વિકૃતિ કહી શકાય? શું આ મહિલાના પ્રકોપનો ભોગ બનનારા લોકો તે જ લાગના છે? શું આવી એઈડ્ઝગ્રસ્ત મહિલાની ઓળખ છતી થવી જોઈએ? તમને લાગે છે કે એઈડ્ઝગ્રસ્ત વ્યક્તિની ઓળખ છતી થાય, તો સમાજમાં એઈડ્ઝનો ફેલાવો રોકવામાં મદદ મળી શકે છે? કારણ કે એઈડ્ઝના દર્દીઓ બિમારીની જાણ થયા બાદ પણ અસુરક્ષિત જાતિય સંબંધો બનાવવાના ચાલુ રાખે છે. તમારો અભિપ્રાય નીચે દર્શાવેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં શિષ્ટ અને સંયમિત ભાષામાં લખીને સબમિટ કરો અને વિશ્વના વાચકો સાથે ચર્ચાનો પ્રારંભ કરો.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us