આહાર અને ત્વચા

Print
આહાર લીધે ત્વચા પર થતી અસરો.
કોઇ એક વ્યક્તિના બદલાવની જે પ્રથમ દર્શનીય છાપ બીજા પર પડે છે તેજ છાપ કાયમ માટે રહેતો હોય છે. પંરતુ જો તમે દેખાવમાં સુંદર હશો, ગોરા હશો, આકર્ષક હશો, તો તમારા વ્યક્તિત્ત્વની એક સારી છાપ લાવી શક્શો. તમે જે આહાર લો છો તે તમારા વ્યક્તિત્વમાં દર્શાય આવે છે. જો આપણને સુંદર દેખાવ અને ખિલેલી ત્વચા જોઇતી હોય તો આપણે યોગ્ય સમયે યોગ્ય આહાર લેવાની આવશ્યકતા છે.

સોડીયમ
સોડીયમની ઉણપતાને લીધે ત્વચા ચીકણી બને છે. તેના લીધે થોડા વખતમાં ત્વચામાં કરચલીઓ થવા લાગે છે. સોડીયમની ઉણપતા પુરવવા માટે ભરપુર પ્રમાણમાં કાકડીનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. એના લીઘે ઉનાળામાં તમારા શરીરને ઠંડુ રાખવામાં મદદ મળે છે.

આયોડીન
આયોડીનની ઉણપને પુરવવા માટે આયોડીનયુક્ત પદાર્થોનો સેવન વધુ કરવો જોઇએ. જેવા કે ગાજર, બીટ વગે....

ફ્લોરીન
ફ્લોરીનના ઉણપને લીઘે ત્વયા છિદ્રાંળુ થઇ જાય છે. આને લીધે રક્ત અને બોળમાં તક્લીફ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. આ Flourine આહાર (ખોરાક)ને રાંધવાથી નષ્ટ થાય છે. તે માટે ખોરાક્ને કાયા ખાવા યોગ્ય છે. તેમજ રોજ ફળો, બકરીનું દૂધ લેવું તથા ચીઝ ખાવો. ક્રીમી પદાર્થ ખાવા.

સિલીકૉન
સિલીકૉનની ઉણપને લીધે ત્વચા પર અળાઇ(નાજુક લાલ ચકામાં) થતાં હોય છે. ત્વચા પર પરૂંના ત્રાસથી બચવા માટે ટામેટા, અંજીર, પાલક, સ્ટ્રોબીસ ખાવા. તેમજ લીલા શાકભાજી ખાવા જોઇએ. તમારા રોજના આહારમાં ઓછામાં ઓછું એક લીલા શાકભાજીનો સમાવેશ હોવો જોઇએ.

પાણી
તમે જેટલું વધુ પાણી રોજ પી શકો એટલું પાણી પીવું. સવારે ઉઠતાં જ એક લોટો ભરીને પાણી પીવું. તેમજ એક ચમચી મધ, લીબુંનો રસ અને પાણીનું મિશ્રણ કરીને પીવું. દિવસમાં ૧૦-૧૨ ગ્લાસ પાણી પિવાની આદત રાખવું. આના લીધે તમારા પાચનની ક્રિયા સુધરશે. તેમજ શરીરમાં રહેલા ટોકસીનને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. ધ્યાનમાં રાખો ત્વચાના બધા તકલીફો કિડનીથી શરૂ થાય છે. તેના માટે ભરપુર પાણી પીને શરીરને સ્વચ્છ રાખો.