કન્ડિશન

Print
કન્ડિશનામાં કેટલાક સારા ગુણધર્મ હોય છે., તેની સાથે-સાથે શેમ્પૂ કરેલા વાળમાં કેટલાક ખરાબ ઘટક પણ આવે છે. કન્ડિશન વાળના આરોગ્યને સારૂં રાખે છે.

તમારા વાળ ખુબ સુંદર અને નિરોગી હશે. કેટલાક સમય દરમ્યાન જો ખરાબ અને નિસ્તેજ થવા લાગે તો કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરવો. કન્ડિશન એ વાળના ખરાબ થયેલા ભાગને સારો કરવાં માટે, તેમજ color pigments બંધ કરવા માટે કન્ડિશન તે વાળ ઉપર એક પ્રોટેક્ટીવ ફિલ્મ તૈયાર કરે છે.

કર્લી કરેલા વાળને તે કર્લી રાખવામાં કન્ડિશન મદદ કરે છે. જો તમારા વાળ સૂકા dry હોય તો હાયડ્રેટીંગ હેયર માસ્ક hydrating hair mask વાપરવો.

મોઇસ્યારાઇઝીંગ ઉપચારને લીધે તમારા વાળ સુંવાળા અને તેને બાંધવામાં સળરતા રહે છે. પ્રોટીન પઁક વાપરવાથી તમને ધ્યાનમાં આવશે કે તમરા વાળમાં શક્તિ પાછી આવી છે.

સારા વાળના સૌંદર્ય માટે કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરો. વાળની કાળજી રાખવાનું ટાળવા માટે ગરમ તેલનો ઉપયોગ શક્ય ત્યાં ટાળવો.

ઉતરતાં વાળ
દિવસમાં ૨૦૦ થી ૨૦૦ વાળનુ ઉતરવું સાધારણ છે આ માટે કાળજી કરવાની જરૂરી નથી. જો તેનાથી વધુ વાળ ઉતતા હોય તો તે માટે ચિંતા કરવી જોઇએ.

હોર્મોન્સમાં બદલાંવ, શોક, તનાવ, ડિપ્રેશન, બિમારી, અપૂરતો આહાર આ બધાને લીધે વાળ ઉતરવાના કારણો વધે છે. આજના યુગમાં આ માટે અનેક ઔષધોપચાર ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ આ બધા કરતા વધુ મહત્ત્વનું એ કે તમરા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી.

આ અંગેના મોધા ઉપચારોથી બચો ખને પૂરતો આહાર, વિટામિન, મિનરલ્સ, પ્રોટીન્સ, હેડમસાજ અને લિકસેશનથી ઉતરતા વાળના ઉપચારમાં ઘણી મદદ કરે છે.