વાળના પ્રકારો

Print
સામાન્ય વાળ
આ પ્રકારના વાળ સાધારણ રીતે અનુવંશિકતેને લીધે હોય છે. આપણાને ધ્યાનમાં આવશે કે વાળની સર્વસાધારણ માવજત એ વાળની તંદુરુસ્તીને જાળવી રાખવી. તમે વાળની કાળજી રાખવા માટે કઠીન, ત્રાસદાયક પ્રોડક્ટ વાપરાવાનું બંધ કરો. વાળને આકાર આપતા સાધનોનો ઉપયોગ ટાળવો.

નિસ્તેજ/સૂકા વાળ
અપૂરતો આહાર, કેમિકલ્સનો ઉપયોગ, heated,styling,appliances સૂર્યપ્રકાશનો વધારે સંપર્ક આ બધા પરિણામને લીધે વાળ સૂકા અથવા નિસ્તેજ બને છે.

તૈલી વાળ
હોર્મોન્સ અસંતુલનાને લીધે વાળ તૈલી બને છે. અપૂરતાં ખોરાક, હાર્શ(કકર્શ) હઁ કે પ્રોડક્ટ અને તનાવનાં પરિણામે વાળ તૈલી બને છે. આમાં સર્વસાધારણ રીતે મૂળ તૈલી(ચીકણું) હોય તો વાળના છેવટના મૂળ સૂકા હોય શકે છે. આ લક્ષણો સેબમના વધવાથી દેખાય છે.

બેમૂળીયા વાલ
ક્યુટીકલ ખરાબ થવાથી કોટેકલ ખુલ્લા પડે છે. તેના લીધે વાળ બેમૂળીયા (સ્પ્લિત એન્દ્સ) થવાના સંભવ હોય છે. કેમિકલ્સ અથવા હાર્શ ટ્રીટમેંટને લીધે પણ થાય છે.

કન્ડિશનથી આવી તકલીફો દૂર થતાં નથી તેથી બેમૂળીયા વાળને કાપી નાખવા જ યોગ્ય છે.

તમે વાળ(હજામ) કાપી આપતાં hair dresser વ્યક્તિત પાસે અથવા તમારી જાતે પણ કાપી શકો છો. વાળના છેવટના ભાગને હાથમાં લઈ તેને વ્યવસ્થિત રીતે પકડીને કાતર ચલાવવી. આ રીતે બે મૂળીયા વાળને કાપવું યોગ્ય છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું.

ફલેકી સ્કાલ્પ
ફલેકી સ્કાલ્પ એ સેબમની ઉણાપતા, તનાવ, અપૂરતો ખોરકના લીધે થતો હોય છે. તેના પહેલાની જેવી બનવવા માટે મોશ્ર્યારાઇઝ ભરપૂર હોય તેવા શેમ્પૂ અને કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરવો.