આટલું કરો

Print
ખોડોથી બચવા માટે apple,cider,vinegar ખુબ મહત્તની મદદ મળે છે.!!!
  1. શું તમે જાણો છો કે ઋતું, વય, જાતિ(સેકસ), વાળનો ભાગ, તમારો ખોરાક અને દિવસનો સમય આ બઘા તમારા વાળના વધવામાં ઘણો મહત્ત્વ્નો ભાગ ભજવતાં હોય છે.
  2. તમે કયો ખોરાક લો છો એ મહત્ત્વનું છે. તમારા આહારમાં વીટામીન A,C,B, Complex no સમાવેશ તેમજ આર્યન, આયોડીન તથા કૉપરનો સમાવેશ હોવુ ખુબ જરુરી છે.
  3. વાળ વધવાનો પ્રમાણ ખુબ ઓછો હોય છે. તે સર્વ સાધારણ રીતે ૧ મહિનામાં ૧/૪ ઇંચ જેટલો વધે છે. જેમ વય વધે છે. તેનો પ્રમાણ ઓછો થાય છે અથવા પૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જાય છે.
  4. વાળ સફેદ થતાં નથી તે તેમાં રહેલા કરેલા પિંગમેટ સેલ્સ નષ્ટ થાય છે.
  5. વાળ ક્યારે ધોવા જોઇએ તે કહેવું ઘણું મુશ્કિલ છે. કારણ કે પ્રત્યેકની પોતાની પરિસ્થિતી પર અવલંબિત હોય છે. પરંતુ જો વાળ ગંદા, હાથને ચીકણાં લાગે તો આવશ્ય ધોવાજ જોઇએ.
  6. શેમ્પૂ કરતી વખતે આપણાને કઈંક ઉણપ લાગતું હોય છે. તમે શેમ્પૂ કરતી વખતે ભરપૂર ફીણ થતો ના હોય તો તેમાં થોડું પાણી મેળવવું
  7. શેમ્પૂનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાથી વાળમાં તેલ ઓછો થઈ તે ભૂખરા અને મોકળા થાય છે.
  8. ૮. મસાજ કરવાથી સેબોસીએશસ ગ્લેન્ડસ sebaceousg lands ઉત્તેજીત હોય છે. તેના લીધે વાળમાં તૈલી પણું પાછો આવે છે.
  9. વાળને હળવાં હાથે ટુવાલથી લુછો. જોરથી ના લુછો. તમારા વાળને હળવાં હાથે સવારો.
  10. ઈંડાનો શેમ્પૂ:- ઘણાં બધા લોકો એ આ પહેલા આના વિશે સાંભ્ળયું હશે. ઈંડા માંથી પ્રોટીન મળે છે. જો તમારા tinted hair હોય તો આ તમારા માટે યોગ્ય છે. આ શેમ્પૂથી હળવો અને યોગ્યરીતે વાળને ધોવો. આ નૈસર્ગિક તેલને કાઠી નાખતાં નથી.