સવારે નાસ્તામાં મકાઈ કરતાં ઘઉંની થૂલી વધુ લાભદાયક

Print
ન્યૂ યોર્ક, તા.૮

સવારે નાસ્તામાં મકાઈ કરતાં ઘઉંની થૂલી વધુ લાભદાયક
સવારના નાસ્તામાં મકાઈના પૌંઆ કરતાં ઘઉંની થૂલી અને ફ્રૂટ જ્યૂસ કરતાં આખા ફળ ખાવાથી વધુ લાભ થાય છે તેમ તાજેતરમાં જ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું. ખોરાક અને આરોગ્ય વિષે અભ્યાસ કરનાર નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે કે સવારનો નાસ્તો આખા દિવસના ભોજન કરતાં વધુ મહત્ત્વનો હોય છે નાસ્તામાં શું ખવાય છે તેની ઉપર જ આરોગ્યનો આધાર રહેલો છે.

ફ્રૂટ જ્યૂસ પીવા કરતાં આખા ફળ અને લો કેલરી બટર ખાવા વધુ સારા
નિષ્ણાતોએ સૂચન કર્યું હતું કે સવારે સાદી સફેદ બ્રેડની જગ્યાએ બ્રાઉન બ્રેડ, બે-ત્રણ જાતનાં ફળ, ઘઉંની થૂલી અને લો કેલરી બટર લેવાથી વધુ લાભ થાય છે. લોકો ફ્રૂટ જ્યૂસના એક-બે ગ્લાસ નાસ્તામાં લેતાં હોય છે. તેના બદલે ફળ ખાવા વધુ લાભદાયી સાબિત થયું છે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર ફ્રૂટ જ્યૂસમાં તેને બગડતાં અટકાવનાર પ્રિઝર્વેટિવ કહેવાતાં રસાયણો નાંખેલા હોવાથી તેના લાભકારી તત્ત્વો નાશ પામે છે. તેને બદલે આખા ફળ તાજા કાપીને ખાવાથી પૂરેપૂરાં તત્ત્વો મળી રહે છે. માનો કે કોઈ જાતના પ્રિઝર્વેટિવ રસાયણો ન નાંખ્યા હોય તો પણ જ્યૂસમાં શર્કરાનું રૃપ બદલાઈ જાય છે, તે શરીરને એટલો લાભ કરતી નથી જેટલો લાભ તાજા ફળની કુદરતી સ્વરૃપની શર્કરાથી થાય છે.

પોષણ નિષ્ણાતોએ તપાસતાં જાણવા મળ્યું હતું કે કોઈપણ ફળનો રસ પીવાથી એટલું જ કોકાકોલા પીવા જેટલી કેલરીની શર્કરા શરીરને મળે છે. તેને પચાવવા માટે શરીરને એટલી જ મહેનત કરવી પડે છે. જેટલી કૃત્રિમ ખાંડને પચાવવા માટે કરવી પડે. એટલે કોઈપણ જાતનો ફ્રૂટ જ્યૂસ હેલ્થ ડ્રિન્ક કહેવાતો હોવા છતાં નુકસાનકારક બની રહે છે. તેને બદલે ફળ ખાવાથી ખરેખરો લાભ મળે છે.

કોર્ન ફ્લેક્સ એટલે કે મકાઈના પૌંઆમાં પણ શર્કરાની જ રામાયણ હોવાનું નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું અને તેના બદલે ઘઉંના થૂલા અથવા કંસાર ખાવાની ભલામણ કરી હતી. મકાઈમાં રહેલા રેષા શરીરને લાભ કરે છે ખરા પરંતુ તેની સામે શર્કરા શરીરમાં જવાથી નુકસાન થઈ જાય છે. તેને બદલે ઘઉં ખાવાથી રેષા મળી રહે છે અને શર્કરાનો ભાર શરીર પર પડતો નથી.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com