આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

ચરબી

Print PDF
Butter Butter
LIPIDS માં સમાવેશ છે ચરબી, તેલ અને ચરબી જેવા બીજી અવેજીના પદાર્થો, જેવા કે કોલેસ્ટ્રાલ phospholipids વગેરે.
અપેક્ષિત સ્તર ઉપર LIPIDS ના રૂપમાં જરૂરી છે, જેવા કે:
 • જરૂરીયાતના ચરબીવાળા તેજાબનુ મૂળ સ્થાન
 • સૌથી વધારે ઉર્જાનુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતુ ઉગમસ્થાન
 • શરીરમાં ખાસ જગ્યાવાળી ઉર્જાને પુરી પાડવી
 • A,D,E & K ઓગળી જાય જેવા વિટામિન્સના વાહક
 • મહત્વના synthesizer ભેગા કરેલા જેવા phospholipids, કોલેસ્ટ્રાલ વગેરે.
 • શરીર માટે અલગીકરણ અને તકિયા
 • આતતૃપ્તિ ઘટક. (ખોરાકમાં સંતોષની ભાવના)
તેલ, ઘી, માખણ, margarine, મલાઈ, વ્હોલ દુધ, આઈસ્ક્રિમ, ચીસ, ઈંડાનો પીળો ભાગ, માંસ, માછલી, મરઘી, ગરવાળુ ફળ અને તેલના બીજ ખોરાકમાં ચરબીની તજવીજ કરે છે.

ચરબીનુ વર્ગીકરણ
ચરબીના વર્ગીકૃતના રૂપે પૂરેપુરી રીતે ભરવુ, પેટની ચરબી અથવા જમા થયેલ ચરબી, ચરબીવાળા તેજાબના પ્રમાણે જેનો સમાવેશ છે. ઘણા પ્રાણીઓનુ મૂળ અને હાઈડ્રોજનથી ભરેલ ચરબી પૂરેપુરી રીતે ભરાયેલ છે અને સાધારણપણે ઓરડામાં તાપમાનમાં નક્કર રૂપમાં છે. બીજી ચરબીના છોડના મૂળમાં ઘણુ કરીને એકલુ અથવા પૂરેપુરી રીતે ભરેલ પેટની ચરબી અને તે પ્રવાહીના રૂપમાં ઓરડાના તાપમાન પ્રમાણે છે. સુરજમુખી, મક્કાઈ,કપાસ, સોયાબીન અને તલનુ તેલ બધા પેટની ચરબીનુ ઉગમસ્થાન છે. mackerel, salmon & herring ચરબીવાળી માછલીમાં પણ પેટની ચરબી છે. ઓલીવ તેલ અને સૌથી વધારે ગરવાળા ફળોમાં પેટની ચરબી છે. તાજેતરના અભ્યાસો બતાવે છે કે ઓપીયમનુ પ્રમાણ, પૂરેપુરુ ભરેલ, monounsaturated & polyunsaturated ની ચરબી ૧:૧:૧ હોવી જોઇએ. એટલે ત્રણેય ચરબીનો સમાવેશ બરોબર માત્રામાં કરવાની સલાહ અપાય છે.

કોલેસ્ટ્રાલ (ચરબી)
પ્રાણીના મૂળવાળા ખોરાક કોલેસ્ટ્રાલ (ચરબી)ની જોગવાઈ કરે છે. શરીરના અંગના ભાગનુ માંસ, અને ઈંડાનો પીળો ભાગ બહુ વધારે પ્રમાણનુ ઉગમસ્થાન છે, જ્યારે કે ઝીંગા, માંસ, મરઘી, whole દુધમાં મધ્યમ પ્રમાણનુ ઘાટુ કોલેસ્ટ્રાલ છે. આ નોંધ કરવુ મહત્વનુ છે કે વનસ્પતિના મૂળમાંથી બનાવેલ ખોરાકમાં કોલેસ્ટ્રાલ નથી હોતુ. ખોરાકના ઉગમસ્થાન સિવાય (શરીરના બહારનુ મૂળ) પિત્તાશય સમન્વય કરે છે (શરીરના બહારનુ મૂળ) લગભગ દરરોજ કોલેસ્ટ્રાલ ના ૨ ગ્રામ
આહારના અંદરથી નીકળતા કૃત્રિમ રીતે પેદા કરેલ ઘટકોને નિયંત્રિત કરે છે:
 • ભેગી કરેલ ચરબીને ખાવા માટે નિયંત્રિત કરે છે.
 • સંપૂર્ણ ઉર્જાના લેવા માટેનો પ્રતિબંધ.
 • વધારે ખોરાક વારંવાર લેવો (દરરોજ ૬ થી ૭ વારનો ખોરાક))
ખોરાકને શરીરમાંથી કોલેસ્ટ્રાલ ને બહાર કાઢતા પ્રભાવિત ઘટકો:
 • કોલેસ્ટ્રાલ વાળો સમૃદ્ધ ખોરાક ખાવા માટે નિયંત્રણ.
 • ઓગળી જવાય તેવા રેસ્સા (pectin, lignin ) વગેરેને ઉંચી માત્રામાં લેવા.
 • મદ્ધાર્કવાળા છોડ વનસ્પતિ તેલની તજવીજ કરેલા કોલેસ્ટ્રાલ ના શોષણને અટકાવે છે.
 • ચોખાના ભુસાનુ તેલ, શાકભાજી અને ફળો, લસણ, આદુ, મેથીના છોડના બી, (લોહીમાં કોલેસ્ટ્રાલ ની અસાધારણ ઉણપના આડતિયાઓ)નુ સેવન.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us