આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

મેજની કસરતો

Print PDF
Article Index
મેજની કસરતો
કામના તણાવને ઓછો કરવા માટે મેજની કસરતો કરો.
મજબુત થવા માટે મેજની કસરતો
ખેંચીને મેજની કસરતો
મેજની કસરતો - યુક્તિઓ અને પગલાઓ વ્યાયામ માટે.
All Pages
મેજની કસરતો
આજની ઝડપથી વધતી બેઠાડુ જીંદગી આ બહુ આકારમાં રહેવુ મુશ્કેલ બનાવે છે. તે છતા તમારી સહનશક્તિ વધારીને તણાવને ઓછો કરી શકો છો અને તમારા રોજક્રમમાં સાધારણ સુજાવ અને કસરતોનો સમાવેશ કરીને અક્કડપણાથી છુટકારો મેળવી શકો છો. તમે સારા દેખાશો અને તમને સારૂ લાગવા મંડશે. સ્વાસ્થયના વિશેષજ્ઞોનુ માનવુ છે કે વ્યાયામ બહુ મહત્વપુર્ણ છે. તેનો અભાવ હદયનો રોગ અને બીજી સ્વાસ્થયની સમસ્યાઓ સાથે જોડાયેલ છે.
Desk Exercises Desk Exercises
તાણવાની(લવચીકતા) કસરતોતે તમને સયુંક્ત સાંધા અને સ્નાયુઓની ઝક્કડને રોકે છે અને તમારા શરીરને લચીલુ રાખવામાં મદદ કરે છે. તમે જ્યારે પહેલીવાર કામ ઉપર પહોચો અને જો તમે ખેચવાની શ્રેણી કરતા હોય અને તમે ઢીલા હશો ત્યારે તમને બહુ સારૂ લાગશે અને દિવસની ઘટનાઓમાં ઉત્સાહની ભાવના લાગશે. તમે જ્યારે દિવસના અંતમાં કરતા હોય તો તમને તે આરામદાયક લાગશે અને ઓછુ તનાવપુર્ણ લાગશે.

કસરતો તમારા સ્નાયુઓને મજબુત બનાવે છે. જ્યારે તાકાતનો વિચાર કરીયે ત્યારે વજન ઉચકવાનો ખ્યાલ આવે છે, પણ તમારા સ્નાયુઓ મજબુત બનાવવા સેકડો પાઊંડ વજન ઉપાડવાની જરૂર નથી. આ સંદર્ભમાં "તાકાત" સ્નાયુઓને કામ કરવા માટે છે, નહી કે આકાર અથવા સ્નાયુઓના મોટા જથ્થા માટે સમય નહી? પ્રેરણા નહી? ઉપકરણ નહી? ખેંચવાની અને મજબુત થવાની કસરતો ખુરશી ઉપર, એક આળસુ કામગાર ધ્યાનમાં લઈને, બહુ સરળ છે. તેને કરતા ફક્ત થોડી મિનિટ લાગે છે અને તે તમારા મેજ ઉપરથી પણ કરી શકશો.

તેમ છતા, દિવસના તમે તમારા મેજ ઉપર સતત સાત કલાક કામ કરતા હોય તો પણ ત્યા ઘણા બધા રસ્તાઓ છે, જે તમારા પગને, હાથને અને પેટને સારા કરી શકે છે. સૌથી પહેલા તમે તમારા કમપ્યુટર ઉપર તમને ધ્યાનમાં લાવવા એક સુચના આપો કે તમારે વ્યાયામ કરવાનો છે અથવા દિવસમાં ૬ થી ૭ વાર ત્વરીત કસરત કરવાની છે. દરેક કલાકે તે ઉચત્તમ રહેશે. સુનિશ્ચિત કરો કે તમે ઉચા ગુણવત્તાવાળી એક ખુરશી ઉપર બેઠા છો. તમારી પીઠના નીચલા પાછળના ભાગને એક પ્રાકૃતિક વળાક રાખીને અને યાદ રાખીને ઉંચા બેસો. અમે અહીયા યોગા આધારિત વ્યાયામો દર્શિત કરીએ છીએ, જે તમે તમારા કાર્યાલયમાં દિવસ દરમ્યાન કરી શકો, જે તમને સાધારણ ઇજાઓ જેવી કે, કાંડાનુ બોગદુ અને વારંવાર થતા તણાવથી બચાવે. દરેક વ્યાયામનો સૌથી મહત્વનો ભાગ એ છે કે તમને તમારા શરીરની અને શ્વાસની જાણ છે.

ખુરશીની કસરતો
Neck Neck
૧) ગળુ
બેસેલી સ્થિતીમાં, તમારી પીઠને સીધી કરો અને ગળાના સ્નાયુઓને લંબાવો અને મોટી ગોળકાર ગતિમાં ફેરવો.

Back & stomach Back & stomach
૨) પીઠ/પેટ
બેસેલી સ્થિતીમાં, બંને હાથ ઉંચા કરો, પછી આ કરતી વખતે તમારી દાઢીને નીચે લાવીને ઉપર લઈ જાવ, છાતીને પાછળ તરફ વાળો.

Shoulders Shoulders
૩) ખંભા
બેસેલી સ્થિતીમાં, ધીમેથી અને હળવેથી કોણીને વાકી કરો, તમારા ખંભાને આસપાસ ફેરવો.

Arms હાથ
૪) હાથ
બેસેલી સ્થિતીમાં, તમારા બાવડાને અને હાથને ઢીલા કરો, પછી હલાવો, આગળથી પાછળ અને એક બાજુથી બીજી બાજુ ફેરવો.

Chest Chest
૫) છાતી
બેસેલી સ્થિતીમાં, ખુરશીની સામે તમારી પીઠને વાળો અને છાતીને ઉપર તરફ ફેલાવો, પછી તમારા હાથ નીચે તરફ લાંબા કરો. પછી તમારા શરીરને વાકા વાળીને ઉપલી તરફ આ હલચલ ચાલુ રાખો.

Ankles Ankles
૬) પગની ઘૂટી
બેસેલી સ્થિતીમાં, તમારા પગ ધીમેથી ભેગા કરો અને પગની આંગળીઓને તમારી તરફ ખેચો અને પછી છોડી દયો.

Knees Knees
૭) ઘૂંટણ
જ્યારે તમારા બંને હાથથી પકડીને, તમારૂ ગળુ હાથની વચ્ચે રાખો છો, ત્યારે તમારી પીઠ, ખંભા અને કમર સીધી કરતી વખતે ધીમેથી તમારા શરીરને નીચે તરફ દબાવો. પછી તમારા શરીરને સીધા કરવાની હલચલ ચાલુ રાખો અને પાછળ તરફ ઝુકવાનુ ચાલુ રાખો.

Waist Waist
૮) કમર
જ્યારે એક હાથથી મેજને પકડો છો ત્યારે તમારો હાથ અને કમરને એક દિશામાં મરડો અને પાછા આવીને સીધા થાવ. પછી તમારે દિશા બદલાવવી હોય ત્યારે તમારી આંખો હાથના હલનચલન ઉપર રાખો.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us