આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

ત્વચા સૌંદર્ય - પ્રસ્તાવના

Print PDF
આપણી ત્વચા પર ૧ સેંટીમીટર સ્ક્રવેરમાં સાધારણ ૩,૦૦૦,૦૦૦ પેશી હોય છે. ૧૦૦ સ્વેટ પોઅર્સ ૩૦ સેબસિઅસ ગ્લઁન્ડસ હોય છે. યુવાન વયમાં આવતાં યુવક/યુવતીઓમાં હોમઁન્સ imbalance ના લીઘે આ વયમાં બહુ મોટો બદલાવ આવતો હોય છે. આને લીઘે એકને, બ્લેડહેડસ, પિંપલ્સ, ડાગ વગેરેનો ઉદભવ થાય છે. તેના તરફ કોઈ ધ્યાન આપતાં નથી. જો એક દિવસ એક નાની ફોડકી આવતી દેબાય તો તેના તરફ પૂર્ણ રીતે દુર્લક્ષ અપાય છે.

બાકી બઘા વિચારો કરવા કરતાં આપણા હાથે આપણી ત્વચાની કાળજી લેવી યોગ્ય છે. તેની કાળજી કેવી રીતે લેવી તે પ્રથમ માહિતીનો વિચાર કરીશું.

સાધારણ ત્વચાની માવજત કરવા માટે સર્વસાધારણ સિદ્ધાંતો
કોઇ પણ સાધારણ રોગની અસર ત્વચા પર તેના પરિણામો દેખાય છે. સર્વસાધારણ રીતે ત્વચામાં ઘણા પ્રકારો હોય છે. તેમાં સૂકી ત્વચા થી લઈ તૈલી ત્વચા, તેમાં ઘણા પ્રકારો હોવાં ઉપાત Texture (સ્પર્શ કરવાની શક્તિ) ઘણાં રોગોમાં અને સ્વરૂપોમાં હોય છે. ત્વચાની રક્ષણ કરવા માટે બે નિયમો છે. જેમાં ત્વચાના બઘા પ્રકારોને ધ્યાનમાં લઈ બનાવવામાં આવ્યાં છે. ત્વચાની ક્ષાર કરવા માટેની કેટલીક માહિતી T.V. પર મળી કહે છે. પંરતુ તે pothophysical Principal arfacts ને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવતી હોય છે. ત્વચાની માવજત કરવા માટે કેટલાક નિયમોં બનાવવામાં આવ્યા છે જે ત્વ્ચાની રચનાનું અભ્યાસ કરી. તેન કાર્ય ને લક્ષ્યમાં રાખી બનાવવામાં આવી છે. આ એક સર્વસાધારણ રોજીંદા જીવનમાં ત્વચાની માવજત કરવી સહેલી પ્રક્રિયા છે.

સંરક્ષણ
સૂર્યપ્રકાશ એ ત્વચામાં બદલાવ લાવવામાં ઘણો મહત્ત્વનો કારણભૂત ઘટક છે. સૂર્યપ્રકાશના કડક તડકામાં ના જવુ, એ અતિશય અસરકારક ઉપાય છે. પંરતુ તે બધાને શક્ય નથી. આ માટે બજારમાં મળતાં Suncreen અને Sunblocking જેવા માર્ગો ઉપલબ્ધ છે. ત્વચાની સારસંભાળ લેવી એ ઉજજવળ ત્વચા માટે અતિશય મહત્ત્વનો છે. કોઇ પણ અંતગર્ત અથવા બહિગર્ત ઘટકો ત્વચા પર અસર કરતાં હોય છે. ફકત ટ્રેટીનાઇનનો બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય છે તે ત્વચાની વધતી વચને રોકવામાં મદદ કરે છે. અથવા ત્વચાની વય વધવામાં મદદ કરતાં પરિણામોને છુપાવવામાં અસરકારક છે. આ ક્રીમ ત્વચાને સામાન્ય રાખે છે. આ ઉપાંત મહત્ત્વની સલાહ એટલે ત્વચાની કેમીકલ્સ એસિડ તથા અલ્કાલીસથી દૂર રાખી ત્વચાનું સંરક્ષણ કરો તેમજ અતિશય ઠંડુ, ગરમ કે તડકાથી તેને બચાવો.

આહાર
ત્વચાની બધી રચનાઓમાં જેવા કે, બાહયત્વચા, hair follocles અને nail matrices તેમને રકત પુરવઠો તેમજ આહાર calaneous Vasculature માંથી (તરફથી) મળે છે. સાધારણ રીતે ત્વચાના રોગો વીટામીનની અનિયમિતતાને લીધે ઉદભવે છે. ખરેખર તે સમતોલ આહારનાં સેવનથી યોગ્ય પ્રમાણમાં મળી રહે છે. તે ઉપરાંત કેટલાક ત્વચાના રોગોમાં મૃત કોષોના લીધે કે પ્રોટીન, અમિનો અઁસિડ જેવા બાહય ઘટકના પરિણામને લીધે થાય છે.

ત્વચાની સ્વચ્છતા
સાબુના લીધે ત્વચાને નુકશાન કે તકલીફ થતી નથી પંરતુ સખત સાબુથી ચહેરા તથા ત્વચાને ધોવાથી ત્વચાને તકલીફ કે ત્રાસ થાય છે. જે લોકો વારંવાર હાથ ધોવે છે તેમને જણાવવાનું કે હાથ ધોતી વખતે સાબુનો ઉપયોગ ઓછામાં ઓછો કરવો અથવા હાથ ધોયા પછી petrolatum નો ઉપયોગ કરવાથી ત્વચા સૂકી થવાથી ક્ષણ મળે છે. કેલ્શિયમ, મસાજ, saunas મડર્પેક તે ત્વચાની રક્ષા કરવામાં તાત્પુરતી મદદ કરે છે તેનું પ્રત્યક્ષ રીતે ત્વચા પર કોઇ પરિણામ થતું નથી. ઔષધોપચારને લીધે શારિરીક રીતે અતિશય ઉત્સાહી તથા પ્રસન્ન અનુભવ થાય છે.

એસ્ટ્રીજેટ, કલેરીફાયર્સ , માસ્ક
એસ્ટ્રીજેટ એટ્લે આફટર શેવ લોશન જેવી વસ્તુ જેની અંદર પાણી કે આલ્કોહોલ હોય છે. આલ્કોહલ ઠંડાપણાને નષ્ટ કરી ત્વચાને તાજી રાખે છે. એસ્ટ્રીજંટમાં એલમ હોય છે. એલમને લીધે ત્વચામાં વેદના થાય છે. કેલ્શિયમ માસ્કમાં basorbent cloy અથવા Syntheticresin તૈયાર થાય છે. માસ્કર સૂકાય છે. માસ્કર સૂકાય પછી ત્વચા ચચડે છે.

આજના યુગમાં બઘા વિષયની માહિતી હોવી આવશ્યક છે. માટે બધાને આરોગ્ય તરફથી ત્વચાની માવજત આ વિશેષ વિભાય દ્વારા માહિતી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us