આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

પ્રશ્નોત્તરી

Print PDF
વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો
મારા વાળ મધ્યમ લાંબા અને જાડા હોવાને લીઘે તૈલી(ચિકણા) છે. તેના લીઘે ખંજવાળ આવે છે અને તેમાં કાઇ પણ ચમકાટ નથી આ માટે મારે શું કરવું?
 • વાળ ધોતા પહેલા થોડા વાળ લૈ બ્રશ ફેરવી વાળમાંથી ઘુળ કાઢી નાખવી.
 • શેમ્પૂ લગાવીને ધોયા પછી વીનીગરનો ઉપયોગ કરવો, તેના લીધે તમારા વાળમાં ચમકાટ આવશે.
 • સ્નાન કરતાં વાળ ધોતી વખતે વાળના મૂળમાં આંગળીના ટેરવે હળવીરીતે મસાજ કરવું જેના લીઘે રૂધિરાભિષણ યોગ્ય બને છે. કપાળથી શરૂ કરી માથાના પાછળના ભાગ તરફ ધીરે-ધીરે મસાજ કરો.
 • દિવસમાં ૬ થી ૮ ગ્લાસ પાણી પીવું- તેમજ ફળનો રસ પીવો.
મારા વાળ નિસ્તેજ હોવાને લીઘે તેમાં ચમક નથી તેના માટે કોઇ ઘરગુથ્થીં ઉપચાર શું કરી શકું ?
 • તમારા વાળને Keratin આ પ્રોટીનની જરુર છે. આનો પ્રમાણ ઓછો થવાથી વાળ નિરોગી રહેતા નથી. ચમક પણ રહેતી નથી.
 • Keratin નો પ્રમાણ વધુ હોય તેવા કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરવો. જેના લીધે વાળ સુવાળાં અને ચમકીલાં બને છે.
 • તમને યોગ્ય આહારની પણ જરુર છે. તેના માટે પૌષ્ટિક આહા, ફળો, લીલા શાકભાજી ખાવા અને ભરપૂર પાણી પીવું.
 • ૧ ચમચી લીંબુ રસ અને પાણીનો મિશ્રણ વાળને લગાવવું. વાળના મૂળમાં મસાજ કરી ૧૫-૨૦ મિનીટ પછી ગરમપાણીથી વાળને ધોવો.
મારા વાળ ખુબ શુષ્ક છે તે ખુબ નિસ્તેજ દેખાચ છે. કાસંકો ફેરવતી વખતે ત્રાસ થાય છે. મૂળ જાડા પરંતુ વાળ પાતળા છે અને વાળ બે મૂળિયા છે તે માટે મો શું કરવું.?
 • વાળમાં શુષ્કતા એ સેબમની ઉણપતાને લીધે થાય છે. નરિશિંગ શેમ્પૂ અને ઇન્ટેનસીવ કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરવો. જે ફકત શુષ્ક વાળ માટે હોય છે. વાળને હાથ ઓળો. વાળને નૈસર્ગિક્રરીતે વાળો.
 • સારો આહાર લો, ભરપૂર ફળ અને સલાડનો ઉપયોગ કરો.
 • જો વાળમાં બે મૂળિયા વાળનો ઉદ્ભવ થાય તો વાળને સ્ટ્રીમ કરો.
મારા વાળ ખુબ શુષ્ક હોવાને લીધે તેમાં ખુબ ખોડો છે, તેથી ખુબ ખંજવાળ આવે અને ત્રાસદાયક લાગે છે. તે માટે મારે શું કરવું ?
 • વાળને ધોતા પહેલા તેમાં ૧ કપ cider Vineger લગાવો.
વાળની યોગ્ય પરિસ્થિતી
 • તમારા આહારમાં સાકર અને મીઠાં નું પ્રમાણ શક્ય એટલું ઓછું રાખો. (શાકભાજીમાં) કુદરતી રીતે મળતાં સોડીયમનો ઉપયોગ કરો.
 • આલ્કોહોલ તથા તંબાકુનો ઉપયોગ બંધ કરો તેના લીધે વાળ ખરતાં અને ખોડો વધે છે.
 • વધુ શેમ્પૂનો ઉપયોગ ના કરો. દિવસમાં એક જ વાર શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો હળવાં, નોન-મેડિકેટેડ, નોન-અલ્કાલાઇન શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો. શુષ્ક વાળ માટે આઁઇલ ર્બસ કન્ડિશન શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો.
 • દિવસમાં ઘણીવાર હેડ સ્ટેન્ડનો ઉપયોગ કરો. જેના લીધે તમારો ખોડો શરિરથી દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે.
 • વાળના મૂળનો તમારા હાથથી અથવા વાઇબ્રેટના મદદ થી. મસાજ કરો.
 • આંખોને તાણ, તનાવ આપવું નહીં. મેડીટેશન, લીકસેશન ટેડનિકશનો ઉપયોગ ઘણો મદદ કરે છે.
 • પ્રોટીન કરતાં મિનલ યુક્ત ઘટકો વાળ માટે ધણા મહત્ત્વના છે. બંનેનો તમારા આહારમાં ઉપયોગ કરો.
 • ન્યુટ્રીશીનલ કસરતોના લીધે વાળનું ખરવું, અકાળે, સફેદ થવા અને ધણી વખત વાળ સફેદ થવા માટેના કારણોમાં કોપની ઉણાપતાનો ભાગ હોય છે. સૌથી મહત્તનું એટલે સારો તથા સંતુલિત આહાર લેવો. એ ઉપરાંત તેમાં મલ્ટી-વીટામીન, મલ્ટી-મિનલ, trace elemet અને amino acid મળે છે. તેનુ ધ્યાન રાખવો.
 • થોડા વ્યાયામાને લીધે હાડકામાં શક્તિ વધે છે તેને લીધે વાળ નિરોગી બને છે. તેને લીધે વાળના મૂળમાં રુધિરાભિષણ્માં સુધારો થાય છે.
 • કૃત્રિમ રીતે બનાવેલા જ્યુસ થોડા સમય પછી લેવાથી, ઉપવાસ કરવાથી શરીરમાંથી toxins થાય છે અને સામાન્ય રાસાયનિક પ્રક્રિયા થયેલા અન્નપદાર્થ હવા, પાણી અને ઔષધોનો ઉપયોગ કરવથી વાળ નિરોગી બને છે. વાળ સફેદ થતા થોભી જાય છે.
 • અઁપલ સ્લાઇડ વીનિગ વાળને લગાવી એક કલાક પછી શેમ્પૂ કરો.
 • વીટામીન ઇ વાળના મૂળમાં લગાવો આ ખોડા માટે સારો ઉપચાર છે.
 • ક્લોરીન અથવા પ્રદૂષણ વાળા પાણીમાં સ્વીમીંગ કર્યા પછી તુરંત વાળને ધોવો.
 • વધારે સમય સુધી સૂર્યપ્રકાશમાં રહેવાનું ટાળવું, તેના અલ્ટ્રાવાઇલેટ કિરણો વાળને ખરાબ કરે છે. આ ૧૦ થી ૨ ના સમય ગાળામાં સૂર્યપ્રકાશના કિરણો ૫૦% વધુ પ્રખર બને છે.
 • તાણ અને તણાવ એ વાળ ખરવા માટેનો મહત્વનો કારણ હોય શકે. રોજીંદા જીવનમાં તનાવને ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કરો, તે માટે શરિરીક, માનસિક આધ્યાત્મિક રીતે પ્રયત્ન કરો.
 • વધુ પ્રમાણમાં પ્રોટીનનો ઉપયોગ કરવાથી વાળ ખરતાં અટડે છે તે તમરી ગૈરસમજ હોય શકે.
 • પૌષ્ટિક આહાર અને નિયમીત વ્યાયામ, હવા, કઠોળ, અનાજ, લીલા શાકભાજી, બકરીનું દૂધ અને તેનું દહીં આ બઘાનો આહારમાં ઉપયોગ કરો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us