આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

ફેસ પૅક (માસ્ક)

Print PDF
ડીપ ક્લીન્સીંગ માસ્કની ઉપયોગીતા નીયે દર્શાવેલ છે
 • ત્વચામાં રહેલા દુષિત દ્રવ્યોને બહાર કાઢવા માટે.
 • ત્વચાના છિંદ્રો ખુલ્લા કરવા માટે
 • ત્વચાની સ્નિગ્ધતા સામાન્ય કરવાં માટે
 • ખીલ અને બ્લેક હઁડસ ઉત્પન્ન કરના સ્નિગ્ધ દ્રવ્યો તથા બઁકટેરિયાનો નાશ કરવા માટે.
એક સારો ફેસ પઁક/માસ્ક તમારી ત્વચાને સુંદર કરી શકે છે. તેના માટે તમો મોંધા ફેસ પઁક ખરીદવાની જરૂરી નથી. આરોગ્ય.કાઁમ જે તમારા માટે કેટલાક ફેસ પઁકો અંહી દર્શાવ્યા છે જે તમે ઘેર બનાવી શકશો.
માસ્કના પ્રકારો
 • નારંગીનો ફેસ પઁક/માસ્ક
 • એક માસ્ક માટે ૧ થી ૩ નારંગીની છાલ લો.
 • છાયામાં તેને પૂર્ણ રીતે સૂકાવવા દો. તેનો ચૂર્ણ બનાવી તેમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી તથા એક ટી-સ્પૂન મદ્ય નાખો.
 • આ મિશ્રણ ચેહરા પર લગાવો.
 • ૧૦મિનિટ રાખી ચહેરાને ગરમ પાણીથી સાફ કરો.
લીંબૂનો ફેસ પઁક/માસ્ક
 • એક વખનતા ઉપયોગ માટે ૪-૫ લીંબૂના છાલ લો.
 • છાયામાં તેને પૂર્ણ રીતે સૂકવવા દો. તેનો ચૂર્ણ કરી તેમાં પ્રમાણાસર પાણી તથા ૧ ટી-સ્પૂન મદ્ય નાખો.
 • આ મિશ્રણ ચહેરા પર લગાવો.
 • ૧૦મિનિટ રાખી ચહેરાને ગરમ પાણીથી સાફ કરો .
મદ્ય-લીંબુ-ચણાનો લોટ(બેસન)-હળદ નો ફેસ પઁક /માસ્ક
 • ૨ ચમચી ચણાનો લોટ લઈ તેમાં ૧ ચપટી હળદ પાવડર, ૧ ટી-સ્પૂન મદ્ય અને ર ચમચી લીંબુનો રસ લો .
 • જો જરૂરી પડે તો મિશ્રણ બનાવતી વખતે પાણીનો ઉપયોગ કરો.
 • આ મિશ્રણ ચહેરા પર લગાવો. સાધારણ રીતે ૨૦ મિનિટ રાખો.
 • પછી ચહેરો ગરમ પાણીથી સાફ કરો.
ચણાનો લોટ, હળદ, દુધ નો ફેસ પઁક/માસ્ક
 • વિવિધ પ્રકારના ત્વચાની સમસ્યા માટે આ એક પાંરપરિક ભારતીય પદ્ધતી છે.
 • ૨ ચમચી ચણાનો લોટ, ૧/૨ ચમચી હળદ પાવડર, ૧ ચમચી દૂધ.
 • આ મિશ્રણ ચહેરા પર લગાવો.
 • સાધારણ રીતે ૨૦ મિનિટ રાખી ચહેરાને ગરમ પાણીથી સાફ કરો.
કેટલાક કુદરતી અઁસ્ટ્રીંજટસ
 • ત્વચાની આરોગ્ય તથા સૌંદર્ય જાળવવા માટે એસ્ટ્રીંજટસ ઘણા ઉપયોગી છે.
 • ફેસ પઁક અથવા મેકઅઁપ કાઢયા પછી નિયમિત રીતે એસ્ટ્રીંજટસ ઉપયોગ કરો.
તરબૂચનો રસ
 • ૧/૨ તરબૂચના છાલનો નીચોડેલો રસ કપડાં(કપાસ) થી ચેહરા પર લગાવો.
 • પૂર્ણ રીતે સુકાવા દો
 • નરમ કપડા(કપાસ) થી ચેહરા પર લગાવો.
 • ત્યા બાદ ગરમ પાણીથી ચેહરા સાફ કરો.
ટમેટાનો રસ
 • મધ્યમ આકારના ટમેટાનો દબાવી રસ કાઢી તેને ગાળી લો.
 • નરમ કપડા(કપાસ) થી ચહેરા પર લગાવો.
 • પૂર્ણ રીતે સુકાવા દો.
 • ત્યાર બાદ ગરમ પાણીથી ચહેરો સાફ કરો.
લીંબુનો રસ
 • મધ્યમ આકારના લીંબુના રસને ગાળી લો.
 • નરમ કપડાં(કપાસ) થી ચહેરા પર લગાવો
 • પૂર્ણ રીતે સુકાવા દો
 • ત્યા બાદ ગરમ પાણીથી ચહેરો સાફ કરો.
 • લીંબુના રસને ક્યોરક ત્વચા સહન કરતી નથી ત્યો તેનો ઉપયોગ બંધ કરો.
કાકડીનો રસ
 • મધ્યમ આકારની કાકડી લઈ તેને દબાવી રસ કાઢો. તે રસને ગાળી લો.
 • નરમ કપડાં(કપાસ) થી ચેહરા પર લગાવો.
 • પૂર્ણ રીતે સુકાવા દો.
 • ત્યા બાદ ગરમ પાણીથી ચહેરો સાફ કરો.
ફેસ પઁક
ખીલના વિશે થતી ગૈરસમજ અને સત્ય પરિસ્થિતી

ગૈરસમજ
તનાવને લીધે ખીલ થાય.

સત્ય પરિસ્થિતી:
રોજ થતો તનાવ (તાણ) એ ખીલ થવાનું કારણ નથી. પરંતુ કેટલાક ઔષધોના પરિણામોને લીધે તમને વધુ તનાવ (તાણ) થઈ શકે છે. જો તે ઔષધોનું પરિણામ હોય તો તમારા ડાઁક્ટરની સલાહ લેવી આવશ્યક છે.

ગૈરસમજ:
ઓછા હાયજીનના લીધે ખીલ થઈ શકે છે.

સત્ય પરિસ્થિતી:
ખીલના કારણો ક્યારેય ખરાબ અથવા બાહ્યરીતે તૈલી રહેનારી ત્વચા નથી. ચેહરાને વાંરવાર અને કઠીન પ્રકારે ઘોવાથી અને કઠીણ કપડાંથી લુછવાથી આ કારણોને લીધે ત્વચામાં બળતરા થાય છે. તે ખીલ માટે હાનિકારક છે.

આટલું કરો:- હળવા હાથે, સારા સાબુથી ચેહરાને સ્વચ્છ રીતે ધુઓ. હળવા હાથે લુછો અને ખીલને યોગ્ય રીતે ઔષધોપચાર કરો.

ગૈરસમજ:
પ્રત્યેક ખીલના પ્રકાર માટે નિશ્ચિત અલગ-અલગ કાઁસ હોય છે.

સત્ય પરિસ્થિતી:
બજારમાં ઘણાં પ્રકારના અલગ-અલગ ઉત્પાદનો સહેલાઇથી મળી રહે છે. તે ખીલ તથા ખીલના પ્રકરને ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે. જો તમને તમારા ખીલ વધુ હાનિકારક લાગતા હોય તો ત્વચા રોગ તંજ્ઞને બતાવો.

ગૈરસમજ:
ખીલ આહારને લીધે થાય છે.

સત્ય પરિસ્થિતી:
સંશોધકોનું કહેવું છે કે આહાર એ ખીલ થવાનું કોઇ કારણ નથી. છતાં કેટલાક લોકોને ખીલ થવામાં તેમનો આહાર કારણાભૂત હોય છે. જો તેમને તેમના આહારની ખીલાનો ત્રાસ થતો હોય તો તેને ઉપયોગ બંધ કરવો. અને સમતોલ પૌષ્ટિક આહાર લેવો.
યાદ રાખો

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us