આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્નોત્તરી

Print PDF
ખીલ એટલે શું?
ખીલ એ સર્વસામાન્ય ત્વચાની સ્થિતી છે. જયો સોબેશિયલ ગ્રંથી જે મૃત કોષોના લીધે બંધ થાય છે. અને સોબમને લીધે વ્હાઇટ હઁડસ, ફોલ્લી, pustules, અથવા cysts નિર્માણ થાય છે. ૧૦ થી ૪૦ ઉંમર ધરાવતાં લોકોને કોઇપણ પ્રકારના ખીલની સમસ્યા થઈ શકે છે. જે જગ્યાએ વધુ તૈલી ગ્રંથીઓ હોય છે જેવા કે ચહેરા, છાતી કે પીઠ તે જગ્યાએ વધુ થઈ શકે છે. તમે આ સમસ્યાને માત આપી શકો કે તેનો નિવારણ કરી શકો છો. પંરતુ તે માટે ફકત તેના કારણો અથવા તેની નજીકની યોગ્ય ચિન્હોની માહિતી હોવી જરૂરી છે.

ખીલ થવાના કારણો ક્યાં ક્યાં છે?
ખીલ થવા માટે કત એક જ ઘટક કારણભૂત નથી. જો તૈલી ગ્રંથિઓ વધવા લાગે છે વિશેષ કરીને તરુણ વયમાં પ્રવેશ કરતી વખતે સામાન્ય રીતે ખીલનો ઉદભવ થાય છે. જો આ ગ્રંથીઓ પુરૂષના અંતસ્ત્રાવને લીધે ઉત્તેજીત થાય છે. તે સ્ત્રી તથા પુરૂષમાં મૂત્રપિંડની નજીકની ગ્રંથીઓમાં તૈયાર થાય છે. તૈલી ગ્રંથી ત્વચાની નીચે હોય છે તથા ત્વચા પર નાના છિંદ્રો દ્વારા તેમાંથી તેલ બહાર આવતો હોય છે. આ તૈલી પદાર્થને લીધે ત્વચાને ભેજવાળી સ્નિગ્ધતા મળે છે તથા તેનું રક્ષણ થાય છે. ક્યારેક છિંદ્રો નજીકના કોષો આ તૈલી ગ્રંથીના મુખને બંધ કરે છે. આને લીધે ત્વચા નીચેના તૈલી દ્રવ્ય નીકળવાનું શરૂ થાય છે. પ્રત્યેકના ત્વચામાં રહેલા બેકરેટીયાના આ તેલને લીધે ત્વચા ચમકે છે. તે ગુણાકારની રીતે પ્રમાણમાં વધે છે. જેના લીધે આજુબાજુના કોષોમાં પણ ચમક આવે છે. જો આ પ્રક્રિયા ઉપરના ભાગોમાં થતો હોવાથી pustule થાય છે. જો તે ત્વચાની થોડા ઉડાણ્માં હોય તો તે ફોલ્લલી થાય છે. અજે વઘુ ઉડાણમાં હોય તો હથકત નિર્માણ થાય છે. જો તેલ ત્વચાની ઉપરી સ્તર પર હોય તો વ્હાઇટ હઁડસ તૈયાર થાય છે. જો આ તેલ હવામાંના આઁકસીજનને લીઘે આઁકસડાઇઝડ થાય તો તે તેલ સફેદ રંગમાંથી કાળા થઈ બ્લેક હઁડસ નિર્માણ થાય છે.

ખીલ શેના થી થતાં નથી?
નીયે દર્શાવલેલા કેટલાક કારણોને લીઘે ખીલ થતાં નથી

આનુવાંશિકતા
માતા-પિતા હોય તે સમસ્યા બઘા લોકોને હોય જ એવૂં નથી. સિવાય ખીલની સમસ્યા દુનિયામાં ઘણા વધુ પ્રમાણમાં છે.

આહાર
દુનિયામાં બઘા વડીલો પોતાના બાળકને પિઝા, ચોકલેટસ, તૈલી પદાર્થ, જંક ફુડનો વધુ વપરાશ ન કરવા માટે સાવચેત કરતાં હોય છે. ખોરાક શરીરના માટે તથા આરોગ્ય માટે સારૂં નથી. તેના લીઘે ખીલની સમસ્યા વધી શકે છે અથવા ખરાબ થઈ શકે છે.

સિફેશન
તૈલી ગ્રંથીઓ તેલનું નિર્માણ કરે છે તે નૈસર્ગિક કામ છે. બ્લેક હઁડસ એ આઁકસડાઇઝ તેલ છે પરસેવો કે ધૂળ નહીં. કસરત કરતી વખતે નીકળતાં પરસેવાથી ખીલ થતાં નથી. વધારે પ્રમાણમાં ધોવાથી ત્વચા સૂકી બની જાય છે.

તાણ/તનાવ કેટલાક લોકો ફોલ્લીની સમસ્યાને લીઘે તનાવગ્રસ્ત હોય છે. તેના લીઘે તેવી સમસ્યા વધુ સમય સુધી રહે છે નહી તો ખીલની આ સમસ્યા તનાવની વિશેષ ભૂમિકા નથી.

ગ્રંથે HORMONES
કેટલક મહિલાઓમાં ખીલની તકલીફ વારંવાર થતી હોય છે પંરતુ બઘાને થાય એવું નથી. હાઁમોન્સની તપાસ કે ઉપચારની કોઇ વધુ મદદ થતી નથી.

માસિક ધર્મની વખતે ખીલની સમસ્યા શું વઘે છે?
હાં. ગ્રંથીમાના સ્ત્રાવના બદલાવના લીધે જે માસિક ધર્મની વખતે થાય છે તેના લીધે કેટલાક સ્ત્રીઓમાં માસિક ધર્મના ૨ થી ૧ દિવસ પહેલા લક્ષણો દેખાય છે.

પરસેવાને લીધે શું ખીલ પર તેની અસર થાય છે?
હા. પરસેવાને લીધે ખીલના વધવામાં મદદ થાય છે. શરીરમાંના સ્ત્રાવો જેવા કે પરસેવો, ધુળ ના લીધે ખીલની સમસ્યા ઉદ્દભવી શકે છે.

ભેજવાળા હવામાનને લીધે શું ખીલની સમસ્યા ખરાબ થઈ શકે છે?
હા. ભેજવાના હવામાન અથવા ઘરમાં રસોડામાં કામ કરવાથી આ સમસ્યા વધી શકે છે. હાયફેશન અને વાળના મૂળના સોજો ખીલ માટે યોગ્ય કદી ન હોય શકે.

કોઇપણ પ્રકારના કપડાને લીધે ખીલ પર તેની અસર થઈ શકે છે?
વારંવાર દબાણમાં આવતા જેવા કે હેંડબેડસ, કૉલર અથવા બ્રાની પટટી આને લીધે તે ભાગના ત્વચા પર ડાગ પડી શકે છે. તે ભાગના ધાના પ્રસરણ લીધે થાય છે.

શું કેટલાક પ્રકારના સૌંદર્ય પ્રસાધનને લીધે ખીલની પરિસ્થિતી ખરાબ થઈ શકે છે?
કેટલાક પ્રકારના સૌંદર્ય પ્રસાધનને લીધે ત્વચામાં બ્લેક હઁડસ થઈ શકે છે. બ્લેક હઁડસ / વ્હાઈટ હઁડસ ઉત્પન્ન કરનાર તૈલી પદાર્થોનો ઉપયોગ ના કરો. કેટલાક લોકોને સનટઁન લોશનની એલર્જી હોય શકે છે તે માટે તે વાપરતા પહેલા તેની સાવચેતી લેવી. સનટઁન લોશન આ છાતી પર થોડી જગ્યાએ લગાવો અને તેની પ્રતિક્રિયા શું છે તે નોધો.

સગર્ભવસ્થામાં શું ખીલની સમસ્યા વધી શકે છે?
બધી સગર્ભા સ્ત્રીઓમાં ખીલની આ સમસ્યા થાય એવૂં નથી. કેટલાક સ્ત્રીઓમાં ખીલની સમસ્યા પૂર્ણ રીતે નહીવત હોય છે. પરંતુ સગર્ભાવસ્થા પછી પાછા તે ઉદ્દભવી શકે છે અને કેટલાક સ્ત્રીઓમાં ખુબજ ખરાબ પરિસ્થિતી નિર્માણ થાય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us