આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

સ્ક્રીન ક્લેન્ઝસ

Print PDF
ત્વયાને સ્વચ્છ સુંદર અને નિરોગી બનાવો!

ત્વચાને સ્વચ્છ કરનારા સાધનો (સ્કીન ક્લેન્ઝસ)

સકીન ક્લેન્ઝનો ઉપયોગ શું છે. સારા સ્કીન ક્લેર્ન્ઝના લીધે ત્વચા પરના દ્યાતક બેકટેરીયાનો નાશ થાય છે અને ત્વયા સ્વચ્છ થાય છે. ત્વચાની સમસ્યાનો સામનો કરી શકીએ છીએ. ત્વયાની નૈસર્ગિક દક ની પાતળી સ્તર કાયમ રાખવા માટે, ત્વયામાં રહેલા વઘારાના તેલને દુર કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

કેટ્લાક સારી રીતે સ્વચ્છ કરનારા ઘટ્ક. (ક્લેર્ન્ઝ એજન્ટ)
 • એલનટોઇનઃ-ત્વયાને તરૂણ રાખવામાં મદદ કરે છે. તેમજ તેમાં એસ્ટ્રીજંટ તથા (ઘા) મટાડવાના ઘટ્કો છે.
 • ખાંટા ફળોઃ-આમાં ભરપૂર એસ્ટ્રીજંટ તથા એન્ટી ઓકસીડંટ ઘટ્કો હોય છે જે ત્વચા માટે ઘણા ઉપયોગી છે.
 • નારીયલનો તેલઃ-ત્વયામાં ભેજનું પ્રમાણ કાયમી રાખવા માટે મદદ કરે છે.
 • ડિસ્ટીલ્ડ વૉટર-અતિશય શુઘ્ઘ કરેલા પાણી જેમાં ઘાતક ખનીજ પદાર્થ હોતા નથી.
 • ગ્લીસરીનઃ-ત્વયામાં ભેજને જાબવી રાખે છે.
 • ગ્રેપ રૂટઃ-આ એક ઉપયોગી એસ્ટ્રીજંટ ટોનિક છે. જેમાં વીટામીન C, ક્લોરોફીલ તથા એન્ઝાઇમ હોય છે.
 • જોજાબા તેલઃ-ત્વયામાં હેલા ધ્ક ને સંતુલન રાખે છે. ત્વયાને સુંવાળી કરે છે આ સિવાય ત્વયામાં પાણીના વિદ્યટ્નની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે.
 • જ્યુનિપ તેલઃ- તૈલી ત્વચા તથા ખીલ પર પ્રભાવશાળી અસર કરે છે. આ એક એન્ટીસેપ્ટીક, એસ્ટ્રીજંટ અને ત્વચા સ્વચ્છ કરનાર તથા ત્વયા ટોન કરનાર છે.
 • કેલ્પ (એક સમુદ્રી વનસ્પતી)ઃ-આમાં રહેલા આયોડીન, ગંધક અને એમિનો એસિડ જે ત્વયાને નિરોગી બનાવવામાં ઉપયોગી છે. આ ખીલ માટે યોગ્ય એન્ટીબાયોટીક છે.
 • પામ તેલઃ-ત્વયાને સુંવાળી કરે છે.
 • રોઝ પેટ્લ્સ (ગુલાબની પાંખડી)ઃ-આ એક નૈસર્ગિક એસ્ટ્રીજંટ છે. જે સૂકી ત્વચાને સુંવાળી બનાવે છે.
 • સીસમનું તેલઃ-અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોથી ત્વયાને રક્ષણ આપે છે. તૈલી ત્વચા માઠે વધુ ઉપયોયી છે. જેમાં લિનોલીક અને સેચ્યુરેટેડ એસિડ છે.
 • સોડીયમ સલ્ફાઇટ્સઃ- આ એક ક્લેન્ઝ અને ત્વચા માટે સૌમ્ય છે.
 • ટી.ટ્રી. તેલઃ- પ્રતિ જૈવિક, તેમજ જંતૂનાશક દ્ર્વ્ય છે. આને લીઘે ત્વયામાં થતા લાલાશ અને ખંજવાળને ઓછો કરે છે. આના લીઘે પરૂં નથી થતો અને ઘણા ઉપયોગો છે.
 • યુ.વી.એ/યુ.વી.બીઃ-એલર્જી ઓછી કરવા માટે બીજા કેટ્લાક દ્ર્વ્યો સાથે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 • વીટામીન સીઃ-ત્વયામાં રહેલા ભેજને જાળવી રાખવા તેમજ ત્વયામાં લાલાશને ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે.
 • વોટ્ક્રેસઃ-તેલ ઉત્પન્ન ઓછો કરે છે અને ભેજ નિયંત્રીત કરવા માટે મદદ કરે છે. આમાં વીટામીન, ખનીજ દ્ર્વ્ય આવેલ છે જે ત્વચા નિરોગી રાખવામાં ઉપયોગ થાય છે. વિશેષ કરીને ત્વચા પરના ડાગ અને બીજા કેટ્લાક ઉપર અસરકારક છે. તેમાં વઘુ પ્રમાણમાં વીટામીન સી, ખનીજ દ્રવ્ય, લોહ અને આયોડીન છે.
 • વ્હાઇટ જર્મ(જંતુ):-ત્વયાને સુવાળું બનાવનારા એટી ઓકસીડંટ અને મૂળ ને સાફ કરનારા ઘટ્કો છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us