આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

બીજી લિંગનો પોશાક પહેરનાર.

Print PDF
બીજી લિંગનો પોશાક પહેરનાર બીજી લિંગનો પોશાક પહેરનાર
લીટી ઓળંગવી...
વિષમલિંગી વ્યક્તિનો પોશાક કરનારનો વિચાર કરો અને તરત જ તમને બૉલીવુડમાં પ્રેરિત હીજડા અને સ્ત્રી હોવાનો ઢોંગ કરનાર (બચ્ચન અથવા ગોવિંદા) અથવા શેરી ઉપર આજીજી કરતી “Drag queens” તમારા મગજમાં આવશે. જ્યારે તમને ઘણાઓને નવાઈ લાગશે કે બીજી લિંગનો પોશાક પહેરનાર તેમની સાધારણ અને મેળ બેસાડેલી જીંદગી જીવવા માટે મોટા પ્રમાણમાં નિયંત્રિત કરે છે, એક સામાન્ય ગેરસમજ તેમના વિષે જે અનુભવોને અસંબંધિત છે અને લાક્ષણિક બીજી લિંગનો પોશાક પહેરનાર કારણભુત છે.

આ શબ્દ "સ્ત્રીએ પુરૂષનો કે પુરૂષે સ્ત્રીનો પોશાક પહેરવો" તેવા લોકોને લાગુ છે જેઓ સાધારણપણે તેવો પોશાક પહેરીને આનંદ માણે છે, જે સામેની લિંગ માટે હોય. દુનિયામાં આવા લઘુમતી સમુહના બીજી લિંગના પોશાક પહેરનાર વિષે ઘણી ગેરસમજ છે. અજ્ઞાનતા અને પુર્વ નિયોજીત વિચારો બહુ મોટા પ્રમાણમાં બીજી લિંગનો પોશાક પહેરનારને અનુદાર દેખાડવામાં જવાબદાર છે.

એક લિંગના શારિરીક લક્ષણો અને બીજી જાતીના માનસિક લક્ષણોવાળા લોકો એ છે જે માને છે કે તેઓ ખોટા શરીરમાં ફસાઈ ગયા છે. તેઓ "લૈંગિક વ્યક્તિત્વ શારિરીક/માનસિક વિકારથી" પીડાઈ રહ્યા છે, જે એક વ્યક્તિને ગુન્હેગાર હોવાનુ માને છે, જે/જેણી વિપરીત લિંગને જોડાયેલા છે. એ વ્યક્તિ એટલે એમ માનવામાં મજબુર છે કે તે લિંગને જોડાયેલ છે. એક લિંગના શારિરીક લક્ષણો અને બીજી લિંગના માનસિક લક્ષણોવાળી સ્ત્રી, દા.ત. શારિરીક રીતે સામાન્ય સ્ત્રી છે. જીંદગીના શરૂઆતના સમયમાં તેણી છોકરાઓ સાથે ઓળખ બતાવે છે અને પુરૂષ લિંગની જેમ વ્યવહાર કરે છે. બીજી સ્ત્રીઓ સાથે તેણી સબંધ વધારે છે અને ઇચ્છે છે કે તેણી સાથે તેઓ પુરૂષની જેમ વર્તે. તેણી તેનો પોશાક પણ બદલશે કારણકે તેણીને લાગે છે કે તે જીવોના લિંગના પોશાકમાં સુખી નથી.

Transsexuality પણ એક લાક્ષણિક છે જે લિંગ ઉત્સાહ દોષ અથવા ઘણા ઊંડા માનસિક/શારિરીક અસ્વસ્થતા તેના લિંગ વિષે જે પોતાના શારિરીક લિંગ વિરૂદ્ધ છે. સાચુ કહીયે તો બીજા લિંગનો પોશાક પહેરનાર સુખી અને બરોબર ગોઠવેલ જીંદગી જીવી શકે છે અને તેમના વ્યક્તિત્વની સાથે બંને નરજાતીના અને નારીજાતીના વિશિષ્ટ સબંધમાં રહે છે. બીજી લિંગના પોશાક પહેરનારને ખબર છે કે તે એકલો નથી અને તેના ગુણદોષની સાથે તે આ પરિસ્થિતીમાં રહી શકે છે, કોઇ પણ જાતના દુ:ખ શીવાય અને બિનજરૂરી માનસિક આઘાત શીવાય. તે છતા સૌથી સારી રીત ઇલાજ કરવાની એ છે પ્રેમ, કુંટુંબનો અને મિત્રોનો આધાર અને સ્વીકાર.

વિષમલિંગી વ્યક્તિનો પોશાક પહેરનારના કપડામાં અને સામેની લિંગની શૈલીમાં જિજ્ઞાસા બહુ વહેલી થાય છે, ઘણુ કરીને તરૂણાવસ્થામાં. શરૂઆતની સ્થિતીમાં, એક વિષમલિંગી વ્યક્તિનો પોશાક પહેરનાર શૃગારિક કાલ્પનિક વાતો વિકસાવે છે જે એક બીજાનો પોશાક બદલાવે છે અને હસ્તમૈથુન વિકસિત કરે છે પણ છેવટે તેના શૃંગારિક આવેશો ઓછા થાય છે અને તે સ્થિરતા તરફ વળે છે. આ એક વિશ્રાંતીને ગુચવણમાંથી બહાર આવવાની તક આપે છે અને જીવનના તાણ અને દબાણમાંથી બહાર આવવાનુ માધ્યમ બને છે.

લિંગની ઓળખાણ એક માણસની મર્દાનગી અથવા નારીના લક્ષણોની સુઝ છે, જે લિંગથી નિરાળુ છે અને જિવકને લીધે છે, તે એક પુરૂષ અથવા સ્રી બનાવે છે. મધ્યલૈંગિકતા એક માણસોમાં અસામાન્ય વિલક્ષણ છે અને તેના ઘણા પેટા સમુહો છે. ઉભયલિંગત્વમાં ઉદાહરણ તરીકે બંને લિંગમાં જનનગ્રંથી અસ્તિત્વમાં છે. ત્યા શરીર વિજ્ઞાનને લગતુ અને asaids નુ માનસિક ખાસિયતનુ બંને લિંગનુ જુથ અને રંગતંતુ કદાચ mosaicism ને પ્રગટ કરશે. ‘Turner’s Syndrome’ સ્ત્રીમાં પેદા થયેલ એક X રંગતંતુ છે, જે અસાધારણ લૈંગિકતામાં પરિણામે છે અને ‘Kleinfelter’s Syndrome’માં એક પુરૂષમાં પેદા થયેલ એક X રંગતંતુ છે

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us