આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

શરીરની ભાષા.

Print PDF
ઘણીવાર શબ્દો પુરતા નથી. એક માણસની શારિરીક ભાષા તેના અંદરના વિચારો ઉપરથી તેના શરીરની ભાષા સૌથી સારી રીતે ઉઘાડી થાય છે. અને જો તમારે માહિતી આપવી હોય તો, તમે તમારા શરીરની અનિવાર્ય બીના અને એક વ્યક્તિની ભાવનાઓ વિષે જાણવા માટે શીખી શકો છો. એક માણસની કુશળ કલાને જોવા માટે વાચવું તેના શરીરની ભાષા વિચિત્ર છે તે જાણવા માટે, જેવી કે તમારા મગજને વાચવુ, પણ શરીરની મુખ્ય ભાષાના બીજાના પ્રમાણમાં સંકેતો વાચવા સહેલુ છે. શિખાઊ માણસે એ જાણવુ જરૂરી છે કે તે સંકેતોને ગ્રહણશીલ કેવી રીતે કરે. એક બારીક સ્પર્શ, વહાલ, ત્રાસા હાથો, આંખોનો સંપર્ક.. આ બધા સીધા સંપર્ક કરવાના પ્રકારો છે. તેની તીવ્રતા અને વારંવાર થવુ બાબત વિચાર કરીને એક સમજદાર વ્યક્તિને સમજાય છે કે શું એક વ્યક્તિ મિત્રતાના અને પ્રેમના સંદેશા મોકલે છે કે ઇન્કારના અથવા હિતસબંધ રાખવાના પણ.

શરીરની ભાષા. શરીરની ભાષા.
આંખોનો સંપર્ક બીજી લિંગના સભ્ય માટે સૌથી સાધારણ પ્રારંભ કરવાના હિતમાં છે. આંખો ઘણી મોટી સંખ્યામાં લાગણી, હિત, ઉત્તેજના, ક્રોધ અને નિ:સ્વાર્થ દેખાડે છે. એક વ્યક્તિની સાથે આંખોથી સંપર્ક કરવો, જે સામાજીક પરિસ્થિતીની સરખામણીમાં વધારે સમય રાખે છે તેના ઉપરથી સમજાય છે કે તેને જાતીય સંભોગ કરવાની ઇચ્છા છે. જ્યારે તમે એક માણસ સાથે બોલતા હોય, તેણી/તેની તરફ સીધા જુઓ, તેના ખંભા ઉપર નહી અથવા જમીન તરફ પણ નહી, તેમ છતા તે વધારે વાર નહી કરો. ઘણીવાર લોકો વચ્ચે થતો વારંવાર આંખોનો સંપર્ક (૫ સેકંડથી દરેક ૩૦ સેકંડે)થી વધારે અસ્વસ્થ લાગે છે અને બિવડાવતો હોય તેમ લાગે છે અને એટલે તે બીજી તરફ જુએ છે. તમે કદાચ એમ માની લેશો કે કોઈ અન્યોન્ય હિતને લીધે તે અથવા તેણી તમારી સ્થિર નજરને દૃઢપણે પાછી આપે છે.

જો નજરને ઓળખશે અને તેનુ સ્વાગત કરશે તો કદાચ તે લેનાર તેના શરીરને તમારા તરફ "opens up" અને તમારી તરફ તે વધારે સમય જોશે. એ કદાચ બની શકે કે તે વ્યક્તિ પડખાભેર ઉભો રહેશે, તેણી/તેના ધડને થોડુક આગળ ધકેલીને. બીજા સંકેતોમાં તે પાછળના ખીસામાં હાથ નાખશે અને જો તે કન્યા હોય તો તેણી પોતાના કપાળ ઉપર વાળ નાખીને તેની સાથે રમશે. જો તમે એકબીજાની સામે લાંબા સમય સુધી જોતા હોય અને એકબીજાની નજીક આવતા હોય તો નક્કી સમજવુ કે બંનેના મિલનનો બોલાવો છે. એકના શરીરની ભાષાને સ્પષ્ટ કરવા તેની સહાનુભૂતીનો વિકાસ કરવા માટે એક મહત્વપુર્ણ ઉપકરણ છે. આમાં કાઇક છે જે સબંધો રાખવા માટે એક નક્કી અધિક ચિન્હ છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us