ત્વચા સૌંદર્ય

Print
સુંદર ચમકતા વાળ એ સ્ત્રીનું અગત્યનું સૌંદર્ય છે. વાળની તંદુરુસ્તી એ શરીરની તંદુરુસ્તીનું સુચન કરે છે.

વાળનું આયુષ્ય એ કેટલાક મહિના થી વર્ષ સુધીનું હોય છે. વાળની માવજત કેવી રીતે થાય, તેના મૂળ કેવા છે તેના પર અવલંબિત હોય છે. એમ જોવા જઈએ તો વાળની સર્વસાધારણ આયુષ્ય પર વર્ષ સુધી હોય છે. પછી શુરુઆતથી વાળ નાના આવે છે અને તેની પ્રક્રિયા ઓછી થતી જાય છે પછી તે વાળ ખરી પડતાં હોય છે અને કેટલાક મહિનામાં તે જગ્યાએ નવીન વાળ આવે છે. સાધારણ રીતે મોટી વ્યક્તિના માથામાં ૧,૨૦,૦૦૦ થી ૧,૫૦,૦૦૦ વાળ હોય છે તે પૈકી ૧૦૦ વાળ એક દિવસમાં ખરતાં હોય છે.

વાળ પાતળા થતાં નથીતે વખતે નવીન વાળ આવતા હોય ત્યાથી ત્રાસ થાય છે. વાળની ગ્રંથીઓમાં યોગ્ય રીતે રુધિરાભીશણ ન થવાથી તેમાંના હોર્મોનિલ પ્રક્રિયા નિરોગી વાળ બનવી શક્તા નથી. વાળ એ એક સારું સૌંદર્ય હોવાને લીધે તેની સારી કાળજી લેવી જોઇએ.

વાળમાં ચાર પ્રકાર હોય છે. સામાન્ય, તૈલી, શુષ્ક, તૈલી શુષ્ક,. સામાન્ય વાળમાં ચમક હોય છે પણ તે તૈલી હોતા નથી તેની સંભાલ લેવી ખુબ સહેલી છે. તૈલી વાળને શેમ્પૂથી ધોયા પછી એક/બે દિવસ સારા દેખાય છે અને પછી તે તૈલી થઈ જાય છે.

શુષ્ક વાળ શેમ્પૂથી ધોયા પછી સંભાળવામાં ખુબ તકલીફ થાય છે. તેના છેવટના મૂળ બે-મૂળિયા હોય છે. તૈલી શુષ્ક વાળ ધણાં લાંબા હોય છે. તે વાળના મૂળ ભાગ તૈલી હોય છે. પરંતુ વાળના છેવટના મૂળ શુષ્ક હોય છે.

વાળની સૌંદર્યતા એ સારા નિરોગી પ્રકૃતિ પર અવલબિંત હોય છે. વાળનો પ્રોટીન, હાય પ્રોટીન એ આહારને લીધે આપણા વાળ નિરોગી તથા કઠિણ બનાવવામાં મદદ કરે છે. વીટમીન B એ પ્રમુખ રીતે લીવર મારફત તેના લીધે તમારા આહારમાં અઠવાડિયામ એક વખત તો લીવ મિલ હોવો જોઇએ.

વાળના આરોગ્ય માટે મિનલ સાથે આર્યન, કોપ, આયોડીનનો પણ સમાવેશ હોવો જોઇએ. જો તમરા વાળ તૈલી હોય તો આહારમાં તૈલી પદાર્થ બંઘ કરવો જોઇએ. ફક્ત લીલા શાક્ભાજી , સલાડ, ઇંડા તાજો માંસ વગેરે ખાવા, શુષ્ક વાળ માટે નિયમિત આહારમાં વનસ્પતી તેલનો ઉપયોગ કરવો. પરંતુ તળેલા પદાર્થનું સેવન બંધ કરવું.

ખોડો એ સામાન્ય રીતે શુષ્ક, સામાન્ય અને તૈલી વાળમાં હોય છે. સંતુલિત આહાર અને સારું આરોગ્ય એ ખોડા થી કાયમ માટે મુકિત મેળવવાનું આવશ્યક છે.

ચીઝ, મટન, ઇંડા, માછલી, આમાં ભરપૂર પ્રોટીન યુક્ત આહાર લેવો. કઠોળ નો પણ આહારમાં સમાવેશ કરવો જેથી કરીને વાળમાં મજબૂતી અને ચમક આવશે. વાસી ખોરાક ન ખાવું. તે આરોગ્ય માટે હાનિકારક છે.

ડેરીના દૂધથી બનાવલેલા પદાર્થ ખાવા. સ્કીમૂડ અથવા સેમી-સ્કીમૂડ દુધ લેવૂં તેમાં ફેટસનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે.